Author Archive: Anne Ma Riiser

PÅSKENATT I ST. HALLVARD

Dette er natten og timen

som løser alle her nede som tror på Kristus,

fra verdens laster og syndens mørke,

gir dem din nåde tilbake

og skjenker dem del i din hellighet.

Dette er den natt

da Kristus brøt dødens lenker

og seirende stod opp fra de døde.

For uten gjenløsningens nåde

gavnet vår fødsel oss intet.

Så underfullt bøyer din godhet seg mot oss!

Fra påskelovsangen – Exsultet,som synges under under påskenattens liturgi.

PÅSKE MED PAVE FRANS

Hva vil du svare?

Si meg; er du en av dem som, lik Pilatus, vasker sine hender, hevder sin uskyld og ser bort? Eller er du en som Simon fra Kyrene, som hjalp Jesus å bære hans kors?                                                                                                                                                                                    Jesus løfter sitt blikk nå, ser på deg og spør: Vil du hjelpe meg å bære korset?                                                                                                  Hva vil du svare ham?

Pave Frans, juli 2013

OM PÅSKE

Fra en trofast bidragsyter til Søndagsbladet og Hallvardsvaka, Frode Grenmar, har vi mottatt en tekst av Meliton av Sardes. Den er skrevet mindre enn 150 år etter Jesu død. Vi deler med dere:

Fra Om påsken 

 

Jeg – sier Kristus – 

jeg er den som ødela døden, 

triumferte over fienden, 

trådte dødsriket under fot, 

bandt den sterke 

og førte menneskene med meg til Himmelens høyder. 

Jeg gjorde det, sier Kristus. 

 

Så kom da hit, alle dere menneskeslekter 

som er besmittet av synden, 

og få forlatelse for syndene. 

For jeg er deres tilgivelse, 

jeg er det frelsende påskelam,  

jeg er lammet som ble slaktet for dere, 

jeg er deres løsepenge, 

jeg er deres liv, 

jeg er deres lys, 

jeg er deres frelse, 

jeg er deres oppstandelse, 

jeg er deres konge. 

Jeg vil reise dere opp med min høyre hånd, 

jeg vil føre dere opp til himmelens høyder 

og der vise dere Faderen som er fra evighet. 

 

Skrevet av den hellige Meliton av Sardes, som var biskop i Sardes i Lydia (i det nåværende Tyrkia).                                                                 Han døde ca. år 180. 

Han ble regnet som en av sin tids store apologeter, og Om påsken kalles, på grunn av sitt tidlige opphav, ofte den eldste kristne påskepreken. Vi minnes ham den 1. april. 

Teksten er oversatt av professor Oskar Skarsaune.