Author Archive: Adam

Familiedag hos Sta. Katarinahjemmet

Gruppe for unge voksne UngOP ved Sta. Katarinahjemmet inviterer til en refleksjondag til familier, som skal være i Sta Katarinahjemmet kommende lørdag (7.12). Tema er Tro, barn og kjønnsideologi.

Mer informasjon om arrangementet finnes her https://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/2019/10/31/velkommen-til-familiedag-2/?fbclid=IwAR3xmcWzxhKB7BVwutNEhvlUZ6hfTyVhgq4rPQr6m_j9cYS-chJbxilJCXc

Ekstrem Korsvei 2019 – “Kirken i det XXI århundret”

Den 5. april 2019 vil avreise for fjerde gang i Oslo en Ekstrem Korsvei. Ekstrem Korsvei er en foreslått form for åndelighet, en individuell form av bønn. Det innebærer å gå i stillhet og ensomhet gjennom over 40 kilometer rute om natten mens man kontemplerer stasjonene av Korsets vei. Hvis du er klar for nye utfordringer og til å forlate din komfortsone for å møte Gud personlig – da er Ekstrem Korsvei noe for deg. Det starter med messe kl. 19.00 i St. Olav kirke.

On April 5, 2019, the Extreme Way of the Cross will set off for the fourth time on the route in Oslo. EWC is a proposed form of spirituality, an individual form of prayer. It involves passing in silence and loneliness through over forty kilometer route at night while contemplating the stations of the Way of the Cross. If you are ready for new challenges and to leave your comfort zone to meet individually with God – EWC might be for you. The Extreme Way of the Cross will begin with Mass at 7:00 p.m. in the St. Olav church.

https://edk.org.pl/en/about-edk.html
https://edk.org.pl/get-ready.html
https://edk.org.pl/route-edk/2670
Registration (not obligatory)

https://www.facebook.com/EDK.OSLO/

Ekstrem Korsvei – Oslo 2018

Fredag den 16. mars kl. 19.00 i St. Olav kirke blir det holdt messe for deltakerne som skal gå i Ekstrem Korsvei. Ekstrem Korsvei er ideen om å kontemplere de 14 stasjonene av korsveien. Mer informasjon om EDK ideen er tilgjengelig på internett https://www.edk.org.pl/home.html eller på tel. 932 86 079. Detaljert informasjon om Oslo ruten kan fås på https://www.edk.org.pl/route-edk/815 Kl. 20.15 samles alle som ønsker å gå korsveien til felles bønn, før man går til Tryvann.

Åpent møte av Sankt Joseph Mennene – Donald Turbitt er gjesten

Førstkommende torsdag 21 september 2017 blir det første etter sommeren åpent møte av Sankt Joseph Mennene. Hovedgjest på møtet blir igjen Donald Turbitt – katolsk leder og leder av Men of Saint Joseph bevegelse. Møtet skal startes med messen kl. 18.00 og tema blir “Maria – Gods mor” (holdes på engelsk). Alle mennene er velkomne.

Sakramentstilbedelse i nyttårsaften

Donald Turbitt i St. Hallvard menighet

Vi inviterer til et åpent møte med Donald Turbitt den 8. september kl. 18.00.

Donald Turbitt er en engasjert katolikk med irsk avstamning, leder av Menn av St. Joseph – bevegelse som forener katolske menn. Han ledet oppdrag og konferanser i hele New England, Øst-Europa (Polen og Ukraina), i Afrika, senest i Vietnam og Sibir. Hans tjeneste er først og fremst rettet til menn.

Bilder av konfirmantene 8. og 9. juni 2014

Bilder fra førstekommunion 31. mai 2014

Bilder av konfirmantene 21. september 2013

Bilder fra Hallvardsvaka 2013, nr. 2

Bilder av konfirmantene 20. mai 2013

Bilder fra førstekommunion 11. mai 2013

Bilder fra Hallvardsvaka 2013, nr. 1

Bilder fra Hallvardsvaka 2012, nr. 4

Bilder fra Hallvardsvaka 2012, nr. 3