Nyheter

SKOKLEFALL OG HOLMLIA KIRKE I SOMMER

Siste messe før sommeren i Skoklefall kirke på Nesodden var 4. juni.                                                             Første messe etter ferien blir 6. august.

I Holmlia kirke blir det messer som vanlig søndager kl. 17 med                                                                       unntak av 16. juli, 23. juli og 30. juli.

Fra 6. august vil messefeiring i Holmlia fortsette som ukentlig tilbud igjen.

ST. HANS-FEIRING I ST. HALLVARD 23. JUNI

ST. HANS-FEIRING ER I FERD  MED Å ETABLERE SEG SOM EN GOD TRADISJON I VÅR MENIGHET PÅ ENERHAUGEN. STORE OG SMÅ FRA ULIKE GRUPPER I MENIGHETEN SAMLES FOR Å GI TIL BESTE FRA SINE ULIKE TRADISJONER. UNGE OG GAMLE, DU SOM KOMMER ALENE ELLER FAMILIER MED BARN – VELKOMMEN TIL DERE ALLE FOR Å FEIRE DAGEN FOR JOHANNES DØPEREN

VELLYKKET TEMADAG I ST. HALLVARD

HVORDAN VÆR MENIGHET I ST. HALLVARD MENIGHET?

KLIKK PÅ LENKEN OG LES MARTA BIVAND ERDAL REFLEKSJONER RUNDT TEMAET.Vi blir som en familie i Kirken

MARTA ER AKTIV I MENIGHETEN PÅ MANGE HOLD OG EN AV PÅDRIVERNE I DETTE VIKTIGE ARBEIDET MED Å BYGGE EN FELLES MENIGHETSPLATTFORM FOR EN MENIGHET BESTÅENDE AV MANGE ULIKE SPRÅK OG KULTURELLE UTTRYKK. DET ER  MENIGHETSRÅDET I ST. HALLVARD SOM FOR ANDRE GANG STÅR BAK DETTE VIKTIGE BROBYGGERARBEIDET.  VI ER ALLE ILDSJELER STOR TAKK SKYLDIG OG ØNSKER DEM LYKKE TIL VIDERE MED DETTE ARBEIDET, OG HÅPER AT ENDA FLERE VIL BIDRA NESTE GANG!