Siste innlegg

Informasjon søndag 22. januar 2012

Kommende uke: Mandag-fredag, messe kl 18:00 (lesninger fra år II)
MANDAG 23 jan 18.00 Messe – Møte i SHUL etterpå!
18:30 Grunnkurs i troen – norsk
TIRSDAG 24 jan 18:30 St. Hallvard bibelgruppe
ONSDAG 25 jan APOSTELEN PAULUS’ OMVENDELSE 11:00 Messe – kontaktklubben
– 18:00 Messe
– 18:30 Korøvelse

FREDNING AV ST. HALLVARD KIRKE OG KLOSTER
Høsten 2011 ble kirkebygget og det gamle klosteret fredet av riksantikvaren.
Dette markeres i høymessen søndag 29. januar kl 11:00 ved en pontifikalmesse. Messen feires ved biskop Bernt Eidsvig og menighetens prester. Arkitekt Kjell Lund, riksantikvar og byantikvar vil være tilstede.

I DEN ANLEDNING VIL BOKSKAPET TILBY:
Praktboken ST HALLVARD KIRKE OG KLOSTER (kr 200) er til salgs ved Bokskapet. Boken forteller på norsk og engelsk om kirkens historie og om symbolikken i byggverket, og viser med vakre fotografier lysets sentral betydning.
Boken FRA URTEGATEN TIL ENERHAUGEN … av Johannes Bruce (kr 25) anbefales også. Hvordan begynte menigheten St Hallvard? Hvordan var det før denne kirken ble bygg?

Middag til inntekt for St. Martin kirke!
Lørdag 11. februar 2012 kl 18:30 arrangerer noen av menighetens ildsjeler, damer fra den filippinske gruppen, middag i St. Hallvards menighetslokaler. Middagen koster 300 kr og består av seks retter og alkoholfri drikke. Det blir også underholdning.
Hele beløpet går uavkortet til St. Martin kirke. Frist for kjøp av billetter er 31. januar 2012. Billetter kan kjøpes på menighetskontoret, under kirkekaffen eller hos prestene. Beløpet kan betales via terminal i kirken eller overføres St. Hallvards bankkonto 3000.22.49134 merket «Middag»
Benytt denne fenomenale sjansen til å støtte byggingen av St. Martin kirke.

FRA LUNDEN KLOSTER – BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET 2012
Onsdag, 25.januar kl 19.00 feirer vi i klosterets kapell årets økumeniske gudstjeneste i Samarbeid med Tonsen menighet. Preken ved Revd. Canon Janet Heil, St. Edmund’s kirke i Oslo. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og underholdning.
For 40 år siden: 24. janauar 1972 ble det holdt den 1. økumeniske gudstjeneste under Bønneuken for Kristen Enhet i klosterets kapell på Lunden. Denne gangen var det biskop Alex Johnson, bror til vår søster Ida Sunniva Johnson, som holdt preken.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Informasjon søndag 15. januar 2012

Kommende uke:
MANDAG 16 jan 17:30 Familiekor – middag fra 16:45
– 18.00 Messe – Møte i SHUL etterpå
– 18:30 Grunnkurs i troen
ONSDAG 18 jan 11:00 Messe – kontaktklubben
– 18:30 Korøvelse
– 18:30 Ekteskapskurs
LØRDAG 21 jan 10:00 Konfirmantundervisning 10. klasse
– 11:00 Messe


FREDNING AV ST. HALLVARD KIRKE OG KLOSTER

Høsten 2011 ble kirkebygget og det gamle klosteret fredet av riksantikvaren. Dette markeres søndag 29. januar ved en pontifikalmesse. Messen feires ved biskop Bernt Eidsvig og menighetens prester. Arkitekt Kjell Lund, riksantikvar og byantikvar vil være tilstede.

Har du lyst til å være med i en festkomite?
Fra tid til annen arrangerer menigheten ulike større arrangement.
Vi ønsker oss noen personer som kunne tenke seg å bidra i en eller flere av komiteene.
Først og fremst er det vår store julefest som står for døren. Hvis du liker å pynte, sette opp bord og stoler, bake, underholde eller rydde etter festen så vil vi bli veldig glade for å få vite om det. Du kan melde fra til kontoret, sende mail eller legge en lapp i postkassen vår.

Til dere som kjører en fast rute til kirken hver søndag, har ledig plass i bilen og vil stille denne plassen til disposisjon. Det hadde vært flott om dere kunne oppgi reiserute, telefonnummer og hvilken messe dere pleier å delta i til menighetskontoret, slik at de som trenger skyss til kirken kan ringe for å gjøre avtale om kjøring. Det er selvsagt greit å si at denne gangen passer det dessverre ikke.

Vi er svært takknemlige for ministrantskoene vi har fått. De henger nå pent i skoposer i gangen bak sakristiet. Det er hyggelig å se ministrantene våre med pene sko. Saken er at vi trenger flere sko, så har du noen pene, sorte sko stående, som ingen bruker, ta dem med til kirken!

Bilder fra pilegrimstur til Hadeland 3. september 2011

Lørdag 3. september arrangerte Caritasutvalget i menigheten pilegrimstur til Hadeland. Spesielt invitert var ikke-etniske norske og en nesten full buss reiste på besøk til søsterkirkene på Gran og St. Petri kirke på Tingelstad.

Bilder fra Mariaprosesjon lørdag 13/8 2011

FRA ST HALLVARD KIRKE TIL ST OLAV KIRKE

Bilder fra konfirmasjonen 13. juni 2011

Bilder fra førstekommunion 2. juni 2011

Bilder fra familiehelg på Mariaholm 27-29/5 2011

Bilder fra katekesehelg på Mariaholm 29/4 til 1/5 2011

Bilder fra konfirmasjonen i mai 2010

Bilder fra førstekommunion mai 2010