Siste innlegg

Årsmøte søndag 16. september

Menighetsrådet 2010 -2012 avholdt Årsmøte søndag 16. september i menighetsalen. Møtet ble ledet av avtroppende leder Jan Willem Kopperud. Han gikk igjennom perioderapport for funksjonstiden 2010 -2012. Representanter fra ulike grupper i menigheten presenterte sine grupper og sitt virke.

Konfirmantundervisning for 9. og 10. klasse

Lørdag 22. september kl 10.00 starter undervisningen for disse to konfirmantkullene opp, og varer fram til kl 14. Og planen for høsten ser slik ut:

SEPTEMBER
Konf 9. og 10. kl – lørdag 22. september

OKTOBER
Konf 9. og 10. kl – lørdag 20. oktober

NOVEMBER
Helg til Mariaholm for 9. kl – 16.-18. nov
Helg til Mariaholm for 10. kl – 23.-25. nov

DESEMBER
Konf 9. og 10. kl – lørdag 15. desember

Les om denne undervisningen her.

Tradisjonelle latinske søndagsmesser i St Hallvard kirke

Disse tradisjonelle latinske søndagsmessene er blitt feiret én eller to søndager i måneden i Oslo de siste 4 år, for det meste i St Joseph kirke i Akersveien, sent søndag kveld.

Fra og meg søndag 23. september flyttes disse messene til St hallvard kirke kl 14.30. De feires vanligvis 2. og 4. søndag hver måned, og datoene for høsten er følgende: 23. september, 14. oktober, NB 21. oktober, 11. november, 25. november, 9. desember, 23. desember

Les mer om disse messene her.

Fra Søndagsbladets OPPSLAGSTAVLE

Husk Caritas-søndag 30. september!
Da går alle søndagens kollekter til Caritas.

St. Elisabethhjemmet på Nordstrand har ledige boenheter for eldre. Søstrene tilbyr 28 kvm inkludert dusjbad og wc. Leiesummen dekker bl.a. middag, oppvarming og øvrig elutgifter, rengjøring av fellesarealer og vedlikehold av utendørs arealer. Leietaker må selv sørge for øvrige måltider og renhold av egen leilighet. Kontakt Elisabethsøstrene tlf. 23384400

KATOLSK AKADEMI
Lørdag 22.september kl 11:00 – 15:00 i Mariagården:
Den hellige Augustin. Kirkefader, teolog og ordensgrunnlegger.
Innleder: Professor Trond Berg Eriksen, Universitetet i Oslo

KATOLSK TRO OG LIV – Introduksjonskurs
Lørdag 22. september kl 12:00 – 15:00 i St. Dominikus. Gud i teologien & Gud i dagens Norge v/Eskil Skjeldal «Katolsk praksis» – Kirken som møtested med Gud, kirkerommet og symbolikken v/sr. Katarina Pajchel.
Øvrige kursdager i høst: 27. oktober og 8. desember

Ekteskapskurs starter opp

Kommende onsdag (19/9) starter høsten ekteskapskurs på norsk opp. På våre nettsider kan man lese om dette kurset, bl.a.:

Går du med gifteplaner i 2012 eller 2013? Alle som har tenkt å gifte seg katolsk må gjennom et forberedende kurs.

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene, senest fire måneder før vielsen finner sted, enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Våre ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet går fortløpende gjennom året. Kurset går over fem kvelder fra kl. 18.30 – 20.00 (Det er kveldsmesse i kirken kl. 18.00 som dere er invitert til å delta i.). ….

Et polsk ekteskapskurs starter også opp i disse dager, kontakt p Janusz Fura om dette kurset.

Menighetsrådet i St. Hallvard 2012-14

St. Hallvard menighetsråd for har konstituert seg. Ny leder for menighetsrådet er Darko Wakounig med Arthur Haakonsen som nestleder. Etter nye retningslinjer fra bispedømmet, skal menighetsrådets leder representere i PRO. Den nye lederduoen ønsker at nestleder innehar dette verv. Dette må det søkes om.

De øvrige menighetsrådsmedlemmer er Mary Adahada, Johan Amalthas, Svein Berbu, Per Jespersen, Mahendran Mariampillai, sr. Aleksandra Michalska, Vera Olsnes og Olec Raczkowski. Sogneadministratoren har utnevnt Ferdinand Männle og Aasmund Vik til menighetsrådet.

Det avtroppende menighetsrådet vil bli behørig takket for sin innsats når de har avholdt menighetens årsmøte hvor de legger fram sin perioderapport

Flere nye på kurs i katolsk tro

Som vi skrev for en liten stund siden, ble det i starten av september startet opp et informasjonskurs om katolsk tro:

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kir¬kes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Troskurs på norsk er annenhver mandag, første gang 3. september.

3. september kom det 11 nye deltakere, og med de fem som fortsetter fra før somemrferien (som startet etter nyttår, og skal gå fram til jul) er det nå 16 stykker. Men det er fortsatt plass til flere!

LES MER OM KURSET HER.

Det engelske kurset er så langt blitt et kurs katolikekr som trenger å forberedes til konfirmasjon. De møtes også på litt andre dager enn bare mandager, så kontakt p. Oddvar Moi om du er interessert i dette kurset.

Menighetens årsmøte 16. september

Søndag 16.september avholdes menighetens årsmøte. Møtet starter kl 12:15 i store menighetsal. Menighetsrådets leder, Jan Willem Kopperud vil presentere menighetsrådets arbeid for toårsperioden 2010 – 2012.

Ulike grupper vil så presentere sin gruppe og gruppens arbeide i nevnte periode. Vi henstiller til dere : Delta i møtet og få informasjon om hva som skjer i menigheten. Det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål.

LES ÅRSRAPPORTEN FRA MENIGHETSRÅDET HER.

Tilbud til familier, barn og unge

Barnas dag!

Søndag 2. september er det Barnas dag og alle barn og voksne inviteres derfor til Familiemesse. Etterpå blir det kirkekaffe, med litt overraskelser til barna. Vi ønsker at alle får en fin søndagsformiddag sammen i menigheten.

Hjertelig velkommen!
Hilsen Søndagskolelærerne

Søndagsskole

På alle søndager i messene kl 11 er det søndagsskole for barn opp til Førstekommunionsalderen. Når Ordets liturgi begynner, dvs. etter «Gloria» og åpningsbønn, går barna ut av kirken og inn i menighetssalen sammen med søndagsskolelæreren.Barn under 4 år skal ha voksenfølge. Her blir barna kjent med evangeliet på en måte som er tilpasset barna (f.eks. dramatisering, fortelling). Barna synger og ber sammen. Til nattverden går barna tilbake inn i kirken. Vel møtt!

OBS: Det er ikke søndagsskole i familiemessen, 1. søndagen i måneden!

Innføringskurs i katolsk tro (for voksne)

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kir¬kes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informa¬sjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Troskurs på norsk er annenhver mandag, første gang 3. september. Troskurs på engelsk er også annenhver mandag, første gang 10. september. Begge kursene slutter i første halvdel av juni neste år.

LES MER OM KURSET HER.

Bokskapet – billigsalg

Som et forsøk, vil boksalget noen søndager framover foregå i samtalerommet utenfor menighetsalen.

Ved opprydding i skapene på kontoret, åpenbarte det seg noen titler vi har tenkt å glede dere med ved å selge dem til redusert pris. Alle bøkene selges for kr 20 pr. stk. De aktuelle bøkene er «Be med Frans» og «Don Bosco», «Betraktninger over troen» (Tadeusz Dajczer) og « Din kropp – skapt for kjærlighet» (p. Daniel-Ange). Lange kort med bilde av Frans av Assisi selges for kr 10. Du kan også henvende deg til kontoret, hvis du ønsker å kjøpe bøkene.

Bilder fra Hallvardsvaka 2012, nr. 3

Oppstart for katekesen skoleåret 2012/2013

Velkommen til et nytt år med katekese og konfirmantundervisning
i St. Hallvard menighet!

Velkommen også til alle nye og «gamle» kateketer som allerede har
hatt et første møte og gleder seg til å møte katekesebarna. Dere får ha
lykke til og Guds velsignelse i deres tjeneste!

Bilde (over) fra katekersamling 23. august.

Alle familier med barn som går i 1.-10. klasse skal nå ha fått brev i posten med informasjon om katekese og konfirmantkurs. Har du ikke fått brev? Ta kontakt!
Invitasjonsbrev og påmeldingsskjemaer ligger også på menighetens nettsider sthallvard.katolsk.no.

Oppstart for undervisningen i september 2012:
1. klasse: 2. september rett etter familiemessen: Barnas Dag!
2.-7. klasse: 8. september kl 10-14. Møt opp i den store menighetssalen.
8. klasse: 8. september kl 10-14. Møt opp i den store menighetssalen.
9. og 10. klasse: 22. september kl 10-14. Møt opp i menighetslokalene.

Søndagsskole
På alle søndager i messene kl 11 er det søndagsskole for barn opp til Førstekommunionsalderen. Når Ordets liturgi begynner, dvs. etter «Gloria», går barna ut av kirken og inn i menighetssalen sammen med søndagsskolelæreren. Barn under 4 år skal ha voksenfølge. Her blir de kjent med evangeliet på en måte som er tilpasset barna (f.eks. dramatisering, fortelling). Barna synger og ber sammen. Til nattverden går barna tilbake inn i kirken. Vel møtt! OBS: Det er ikke søndagsskole i familiemessen 1. søndagen i måneden!

ANGELIKA WIMMER er menighetens katekesekoordinator. Alle henvendelser som angår katekesen tar hun seg av. Angelika treffer du på kontoret onsdag-fredag. Tlf 2330313/ 48957391/ e-post: angelika.wimmer@katolsk.no

Bredtvet, Nesodden og engelsk messe i september

Første søndag i september (2/9) starter våre messer på Bredtvet opp igjen; messe på norsk hver søndag kl 09.00, og messer på forskjellige språk (polsk, vietnamesisk, tamil og fransk) lørdager kl 18.00.

2. september feires også den første messen på Nesodden etter sommer; det blir som vanlig messe i Skoklefall kirke hver 1. og 3. søndag i måneden kl 13.30.

Søndag 2. september flyttes også de engelske søndagsmessene i St Hallvard kirke tilbake til vanlig tid; kl 16.00.

Ekteskapskurs og Troskurs

I siste nummer av søndagsbladet leser vi:

Ekteskapskurs

Ekteskapskurs er obligatorisk for alle som ønsker å gifte seg i Den katolske kirken. St. Hallvard har slike kurs som går over fem kvelder. Dere kan gå på våre kurs enten dere er medlemmer av St. Hallvard eller ikke og enten dere skal gifte dere i St. Hallvard kirke eller i en annen kirke. Neste kurs på norsk starter onsdag 19. september. Ekteskapskurs på engelsk starter 9. oktober.

Kurs przedmalzenski w jezyku polskim rozpocznie sie w czwartek 13.wrzesnia o godz.18.30. Zakonczenie kursu w czwartek 08.listopada adoracja Najswietszego Sakramentu o godz.17 i Msza sw. o godz.18.00.

Innføringskurs i katolsk tro (for voksne)

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kir¬kes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informa¬sjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Troskurs på norsk er annenhver mandag, første gang 3. september. Troskurs på engelsk er også annenhver mandag, første gang 10. september. Begge kursene slutter i første halvdel av juni neste år.

Bilder fra Mariaprosesjonen 18. august 2012

BILDER FRA MARIAPROSESJON FRA ST HALLVARD TIL ST OLAV KIRKE LØRDAG 18. AUGUST 2012

(Bilder tatt av Marianne Aga)

KATEKETER ØNSKES TIL ST. HALLVARD MENIGHET!

KATEKETER ØNSKES TIL ST. HALLVARD MENIGHET!

Har du lyst til å være sammen med en gruppe barn/ungdommer én lørdag i måneden?

Føler du tilhørighet til Den Katolske Kirke og har en bevisst religiøs identitet?

Kan du tenke deg å bidra til trosformidlingen – på din måte?

Har du lyst til å være del av et hyggelig og inspirerende miljø?

Vi kan tilby veiledning, undervisningsmateriale, kurs, retrett. La deg utfordre som troende menneske ved å møte barna, få erfaring i undervisning og gruppeledelse og bli kateket! Oppstart av katekesen er lørdag 8. september 2012. Ta kontakt for mer informasjon og en uforpliktende samtale!

Angelika Wimmer – Katekesekoordinator St. Hallvard menighet
Enerhauggata 4 – 0651 Oslo
angelika.wimmer@katolsk.no – tlf. 23303200 – sthallvard.katolsk.no

Informasjon i siste nummer av Søndagsbladet

Fra søndagsbladet for søndagene 5. august, 12. august og 19. august – hele bladet kan leses her (pdf-fil):

Mariaprosesjon 18. august
I anledning festen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen 15. august, vil det
bli arrangert en prosesjon lørdag 18. august. Prosesjonen starter fra St. Hallvard kirke kl 16:30 og avsluttes med messe i St. Olav domkirke kl 18:00 ved biskop Bernt Eidsvig Can. Reg.

Kontaktklubben
Kontaktklubben starter opp igjen etter sommerferien onsdag 22. august. Det feires messe kl 11:00 i kirken med etterfølgende lunsj og hyggelig samvær i menighetssalen. Ta med gevinst til utlodning.

Ekteskapskurs
Ekteskapskurs er obligatorisk for alle som ønsker å gifte seg i Den katolske kirken. St. Hallvard har slike kurs som går over seks kvelder. Dere kan gå på våre kurs enten dere er medlemmer av St. Hallvard eller ikke og enten dere skal gifte dere i St. Hallvard kirke eller i en annen kirke. Neste kurs på norsk starter onsdag 29. august. Kunngjøring av dato for ekteskapskurs på engelsk følger senere.

Innføringskurs i katolsk tro (for voksne)
Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kir¬kes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informa¬sjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Troskurs på norsk er annenhver mandag, første gang 3. september. Troskurs på engelsk er også annenhver mandag, første gang 10. september. Begge kursene slutter i første halvdel av juni neste år.

Invitasjonsbrev til katekese

Denne og neste uke jobber kontoret med utsendelse av invitasjoner til kommende skoleårs katekese: 1. klasse inviteres til sin klasse etter familiemessen hver måned, 2. og 3. klasse inviteres til foreberedelse til førstekommunion og 8. klasse inviteres til å begynne på konfirmantundervisning. Vi sender også ut brev til barn i 4. til 7. klasse som allerede har begynt i katekesen, for å informere om kommende års program.

I år har vi hele tre årskull til konfirmantundervisning, 8. klasse samt de elevene som nå begynner i 9. og 10. klasse, og som i fjor deltok i konfirmantforebredelsen, de skal få brev med informasjon om kommende års opplegg.

I alt har vi 1833 registrerte barn i menigheten fra 1. til og med 10. klasse.

Invitasjonsbrev og påmeldingskjema kan man lese for BARNA og for KONFIRMANTENE.

Mariaprosesjon 18. august

PÅMINNELSE:

I anledning festen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen 15. august, vil det bli arrangert en prosesjon lørdag 18. august. Prosesjonen starter fra St. Hallvard kirke kl 16:30 og avsluttes med messe i St. Olav domkirke kl 18:00 ved biskop Bernt Eidsvig Can. Reg.

Bilder fra konfirmasjonen 28. juni 2012