Siste innlegg

17. mai-frokost

17. mai vil vi etter fromessen invitere til frokost i menighetssalen. Alle er hjertelig velkommen. Vi spiser et hyggelig måltid sammen, før vi fortsetter feiringen av dagen. Det blir utlodning til dekning av utgifter. Medlemmer i Kontaktklubben og noen frivillige vil stå som vertskap. Ta med en gave til utlodning.

NB: 17. mai er i år Kristi himmelfartsdag, med følgende messer i St Hallvard kirke: 09.30 Norsk fromesse, kl 11.00 Norsk høymesse, 13.00 Polsk messe, 16.00 Engelsk messe.

ST. HALLVARDSDAG tirsdag 15. mai 2012

ST. HALLVARDSDAG tirsdag 15. mai 2012 Den tradisjonsrike feiringen av dagen foregår også i år i Gamlebyen. Vi nevner fra programmet:

Gamlebyen kirke:
kl 14:00 Konsert med domorganist K. Nordstoga
kl 15:00 «Dyder i middelalderen og i dag» v/Henrik Syse

Oslo ladegårds hage:
kl 15:00 Aktiviteter
kl 16:24 Høytidelig markering av dagen.
kl 17:00 og 17:30 to parallelle konserter
kl 18:00 Vesper i St. Hallvardkatedralens ruiner.
kl 18:30 Kjenn din by. Vandring med Karl Gervin

kl 19:00 St. Hallvardkonserten i St. Hallvard kirke (se under)

Vi kommer tilbake til fullstendig program som også finnes utlagt i kirken. Se ellers www.sthallvardsdag.no

————————-

St Hallvardkonserten 2012 Tirsdag 15. mai, kl 1900 i St Hallvard kirkes menighetssal.
Konsert til inntekt for bygging av St Martin kirke.
Program:
Velkommen ved programleder Aasmund Vik
St Hallvardguttene synger
Sogneprest Sigurd Markussen orienterer om status og planer for St Martin kirke
Wolfgang Plagge (klaver) og Annar Follesø (fiolin) spiller verker av Franz
Schubert (3 stk.), Heinrich W. Ernst, Ole Bull, Nicolo Paganini, Mario Castelnuovo-Tedesco og Frederic Chopin. Som vanlig ved St Hallvardkonsertene, gir kunstnerne en kort presentasjon av hvert av stykkene.

Kunstnerne opptrer gratis. Billetter til konserten koster kr 150 og kjøpes ved inngangen. Mat og drikke kan kjøpes i pausen

Praktiske ting

Har du fortsatt 50-ører i lommer, i lommebøker og på glass?
1. mai kan de ikke lenger brukes som betalingsmiddel. Et godt tips fra oss: Ta dem med til kirken!

———————

Salg av klær, barneutstyr, skrivebord, bøker m.m. til inntekt for Caritas fasteaksjon. Vi rydder huset i forbindelse med flytting og ønsker at det vi ikke lenger trenger kan komme andre til nytte! Ta kontakt, så sender vi deg en liste og bilder av det vi selger. All inntekt går direkte til Caritas fasteaksjon! Send mail til familien Feragen makrifer@yahoo.no eller ring mobil 99 02 16 07 (ettermiddag/kveld/helg).”

Vi trenger kateketer!

Hvem kan hjelpe til med trosformidling?
I St. Hallvard menighet er det nå ca. 400 barn og unge mellom 1. og 10. klasse som følger katekesen og konfirmantundervisningen én gang i måneden. Flere av de nåværende kateketene (religionslærere/gruppeledere) har av diverse årsaker ikke mulighet til å fortsette neste skoleår. Derfor trenger menigheten flere nye kateketer fra høsten 2012. Vanligvis deler to kateketer ansvaret for en klasse – så du har noen å samarbeide med! Er dette noe for deg?!?

KATEKETER, ASSISTENTER, HJELPERE ØNSKET TIL KATEKESEN I ST. HALLVARD!
– Har du lyst til å være sammen med en gruppe barn eller unge én gang i måneden?
– Føler du tilhørighet til Den katolske kirke og har en bevisst religiøs identitet?
– Kan du tenke deg å bidra til trosformidlingen – på din måte?
– Har du lyst til å være del av et inspirerende og hyggelig miljø?
Er du interessert, ta kontakt med Angelika Wimmer, tlf. 23303200/ 4957391, angelika.wimmer@katolsk.no eller en av prestene.

INFORMASJONSKVELD
Kom til den uforpliktende informasjonskvelden tirsdag 17.04 2012 kl 18.30-20 i menighetsalen!

For barn og ungdommer

Katekesehelg for 3. og 4. klasse
Vi skal på katekesehelg på Mariaholm 28.-29. april! Helgen er en del av forberedelsen til Førstekommunion for 3. klassingene, men barn som går i 4. klasse er også velkomne! Informasjon ligger på hjemmesiden, ta ellers kontakt med Angelika. Påmeldingsfrist 10.april. Gratis for katekesebarn!

Familiehelg
Tradisjonen tro, arrangere St. Hallvard menighet familiehelg på Mariaholm. Hold av 1.-3. juni. Mer informasjon kommer. Kunne du tenke deg å sitte i en komité, så meld i fra til Therese Skaar!

SHUL
Alle ungdom fra 13 år og oppover er velkommen til SHUL hver mandag. Vi møtes til messe kl. 18.00 og går inn i menighetssalen og spiser og har det sosialt sammen! Mandag 23. april er det Bingo og Pizza Velkommen!

Informasjonskveld for nye kateketer tirsdag 17.04 2012

KATEKETER, ASSISTENTER, HJELPERE ØNSKET TIL KATEKESEN I ST. HALLVARD!

– Har du lyst til å være sammen med en gruppe barn/ ungdommer én gang i måneden?
– Føler du tilhørighet til Den katolske kirke og har en bevisst religiøs identitet?
– Kan du tenke deg å bidra til trosformidlingen – på din måte?
– Har du lyst til å være del av et inspirerende og hyggelig miljø?

Hjertelig velkommen til en uforpliktende informasjonskveld tirsdag 17.04 2012 kl 18.30-20 i menighetsalen!

Er du interessert, ta kontakt med Angelika Wimmer, tlf. 23303200/ 4957391, angelika.wimmer@katolsk.no eller en av prestene.

St Hallvardkonserten 2012

I menighetssalen tirsdag 15. mai, kl 19.00.

Wolfgang Plagge og Annar Follesø har det kunstneriske ansvaret

St Hallvardguttene deltar

Inngangspenger blir kr 150 (som tidligere år). Det blir mulig å kjøpe mat og drikke.

Inntektene fra St Hallvardskonserten 2012 går i sin helhet til bygging av St Martins kirke.

St. Hallvard FAMILIEKOR!

Som dere forhåpentligvis har fått med deg, så har St. Hallvard menighet et eget familiekor. Familiekor betyr at ALLE barn, uansett alder er velkommen, men at foreldre er med på øvelsene slik at det er mulig å gjennomføre øvelsen med dette store aldersspriket.

Familiekoret har øvelse annenhver mandag og synger i alle familiemesser. Dersom du ikke har anledning til å komme på mandagsøvelsene, kan du/dere møte i gammel menighetssal 1. søndag i måneden kl.10.00 og så øver vi på sangene vi skal synge i familiemessen den dagen.

For de som ønsker det, serveres det middag før øvelsen. Middagen varer fra 16.45-17.30. Man kommer akkurat når man vil og det koster 20 kr pr/person eller 80 kr pr/familie. Familiekoret har plass til enda flere og vi håper dere får lyst til å ta dere en tur til oss!

Søndag 1. april – Øvelse/sang i familiemessen
Mandag 9. april – Øvelse
Mandag 23. april – Øvelse
Søndag 6. mai – Øvelse/sang i familiemessen
Mandag 7. mai – Øvelse
Mandag 21. mai – Øvelse
1.-3.juni – Familiehelg
Mandag 11. juni – Avslutning

Kontaktinformasjon: Barne- og ungdomsarbeider, Therese Skaar,tlf: 40436427 e-post: therese.skaar@katolsk.no – Facebook: bli medlem av gruppen: FAMILIEKKOR

Den stille uke og påske – del 2

Kalender for St Hallvard menighet:

Skjærtorsdag 5. april
15:00 skjærtorsdagsmesse i Holmlia kirke
15:45 skjærtorsdagsmesse på tamil
17:30 skjærtorsdagsmesse på polsk
19:00 skjærtorsdagsmesse på norsk
20:30 agapemåltid
20:30 sakramentstilbedelse og skriftemål til midnatt

Langfredag 6. april
12:00 pasjonsgudstjeneste på tamil – i Bredtvet kirke
15:00 pasjonsgudstjeneste på norsk
15:00 pasjonsgudstjeneste i Holmlia kirke
16:30 pasjonsgudstjeneste på polsk
Særkollekt til Det hellige land

Påskeaften lørdag 7. april
11:00 velsignelse av påskemat på polsk (hver halvtime frem til kl 13:00)
13:15 påskevigilie på singalesisk
17:30 påskevigilie på tamil
18:00 påskevigilie i Bredtvet kirke
20:00 påskevigilie på polsk
22:30 påskevigilie på norsk

1. Påskedag søndag 8. april
09:00 messe i Bredtvet kirke
09:30 messe på norsk
10:30 skriftemål
11:00 høymesse på norsk
13:00 messe på polsk
16:00 messe på engelsk
17:00 messe i Holmlia kirke
17:30 messe på tamil
19:00 messe på polsk

2. påskedag, mandag 9. april
11:00 høymesse på norsk
13:00 messe på polsk
17:00 tilbedelse og skrifte
18:00 messe på norsk

Informasjon fra søndagsbladet 25. mars

PARKERING VED KIRKEN!

Parkeringsforholdene rundt vår kirke på Enerhaugen er ikke alltid enkle.
Det er mange som kommer til messene, og parkeringsplassene er få.
Vi må likevel hjelpe hverandre og vise hensyn både til hverandre og våre naboer. Vi må parkere på steder som er beregnet for offentlig parkering.
Man må IKKE parkere i bakken opp til kirken.

Organist og prester som har sine parkeringsplasser utenfor kirken, må kunne komme til og fra sine plasser uten hindring. De er avhengige av å komme raskt til neste messested. Det må også være fri passasje for utrykningskjøretøy.
Hvis dette ikke overholdes, vil man risikere å motta regning for ulovlig parkering på privat eiendom.

HUSK: Det er heller ikke anledning til å parkere ved Villa Enerhaugen!

————————————-

Håndmalte egg – salgsutstilling og foredrag 18. og 25. mars

Egg er et gammelt symbol på livet, fruktbarhet og skapelse. I kristendommen ble egget symbol på oppstandelsen. E. K. Røkenes bruker gamle, typiske og autentiske motiver fra Ungarn og fra slavisktalende områder.Hun lager også egne komposisjoner. Hun har også skrevet bok om Eggdekorasjon: “Eggmaling. Fra det enkle til det kunstneriske.” Røkenes bruker tempera-, akvarell- og akrylmaling og alle eggene er fikserte. Prisene på dekorerte egg varierer etter størrelse og motiv. Foredrag om tradisjonen med maling av egg Lille Menighetssal søndag 25.3 kl. 12:30 Salgsutstilling i Lille Menighetsal 25. mars fra kl. 10:00 til kl. 13:30

————————————-

FRA CARITAS

“Salg av klær, barneutstyr, skrivebord, bøker m.m. til inntekt for Caritas fasteaksjon. Vi rydder huset i forbindelse med flytting og ønsker at det vi ikke lenger trenger kan komme andre til nytte! Ta kontakt, så sender vi deg en liste og bilder av det vi selger. All inntekt går direkte til Caritas fasteaksjon! Send mail til makrifer@yahoo.no eller ring mobil 99 02 16 07 (ettermiddag/kveld/helg).”

Tildekning av kors og bilder

Det er en gammel tradisjon å dekke til krusifiks og bilder i kirken med fiolette eller røde kleder. Vi gjør dette også i St. Hallvard kirke, og tildekkingen skjer allerede før den femte søndagen i fasten (denne søndagen). Hensikten er å vise at vi nå for alvor nærmer oss Jesu lidelse og død. Fra fastetidens begynnelse er flere ting blitt borte fra liturgien – Gloria og Alleluja, ingen blomster foran alteret, orgelet brukes mindre etc – dette blir enda tydeligere nå når også krusifikser og helgenbilder dekkes til.

Krusifiksene og bildene kommer til syne igjen før påskevigilien starter. Og denne skikken kan man om ønskelig også praktisere i hjemmet ved at man tildekker krusifikser og religiøse bilder med passende tøystykker.

Distriktstreff for unge katolikker i Oslo lørdag 14. april

Fra NUKs nettsider:

Heihei, allesammen!
Kjære unge katolikker, dere er herved invitert til årets Distriksball ved Distrikt Oslo!

Vi vet at dette kommer til å bli bra, og at dere alle vil ha et slikt arrangement. Dette vil bli holdt den 14 april. Vi skal starte med en ungdomsmesse og deretter skal vi forflytte oss over til St. Sunniva Skoles gymsal hvor vi skal spise, oppleve forskjellige talenter og masse dans og fest!

Sist var Distriktstreffet en stor suksess, og jeg tenker at dere alle vil oppleve dette igjen. Så la oss samles i Herren og leve livet.

Vi vil også be dere i de forskjellige lokallagene om å bidra med blant annet musikk i ungdomsmessen, og vise oss hva dere kan under Distriktsballet.

Og temaet skal være MASKERADEBALL! Så finn kjoler, dresser og masker! Bruk kreativiteten dere har fått av Gud!

DET VIL BLI KÅRINGER!

Ta med deg en venn eller fem!

Hva: Distriktsball
Når: Lørdag 14. april, klokken 16-22.30
Hvor: St. Sunniva skole
Tema for Distriktsball: Maskerade.
Ekstra note: GRATIS (mat!!). Alkohol er ikke tillatt.

Håper vi sees! Dette vil dere IKKE gå glipp av!

Les om dette på Facebook.

Den stille uke og påske – del 1

Kalender for St Hallvard menighet:

Lørdag 31. mars
18:00 messe på norsk
19:00 messe på polsk
Ingen messe i Bredtvet kirke i dag

Palmesøndag 1. april
09:00 messe i Bredtvet kirke
09:30 messe på norsk
10:30 skriftemål
11:00 høymesse på norsk
12:00 skriftemål på polsk
13:00 messe på polsk
13:30 messe i Skoklefall kirke (Nesodden)
16:00 messe på engelsk
17:00 messe i Holmlia kirke
17:30 messe på tamil
19:00 messe på polsk

Mandag 2. april
09:00 skriftemål på polsk (til kl 11:00)
17:00 tilbedelse og skriftemål
18:00 messe
18:30 skriftemål på polsk (til kl 20:30)

Tirsdag 3. april
09:00 skriftemål på polsk (til kl 11:00)
18:00 oljevigselsmesse i St. Olav kirke, ingen messe i St. Hallvard
19:30 skriftemål på polsk (til kl 20:30)

Onsdag 4. april
09:00 skriftemål på polsk (til kl 11:00)
11:00 messe (ikke Kontaktklubb)
17:00 tilbedelse og skriftemål
18:00 messe
18:30 skriftemål på polsk (til kl 20:30)

Nytt fra menigheten – 18. mars

Håndmalte egg – salgsutstilling og foredrag 18. og 25. mars.

Egg er et gammelt symbol på livet, fruktbarhet og skapelse. I kristendommen ble egget symbol på oppstandelsen. E. K. Røkenes bruker typiske gamle autentiske motiver fra Ungarn og fra slavisktalende områder. Hun lager også egne komposisjoner. Hun har også skrevet bok om Eggdekorasjon: “Eggmaling. Fra det enkle til det kunstneriske.” Røkenes bruker tempera-, akvarell- og akrylmaling og alle eggene er fikserte. Prisene på dekorerte egg varierer etter størrelse og motiv. Foredrag om tradisjonen med maling av egg Lille Menighetssal søndag 18.3 kl. 12:30 Salgsutstilling i Lille Menighetssal 18. og 25. mars fra kl. 10:00 til kl. 13:30

Bokskapet i menighetssalen

Har du besøkt vårt eget bokskap i det siste?
De har også bøker fra St. Olav bokhandel. Det de ikke har inne, kan du bestille.

Villa Enerhaugen er vår gode nabo i nord. På sin tomt har de gjesteparkeringsplasser beregnet på pasientenes pårørende.

HVIS DU SKAL TIL KIRKEN, HAR DU IKKE ANLEDING TIL Å PARKERE BILEN DIN DER! Vi er opptatt av å bevare et godt forhold til våre naboer. Det klarer vi ikke hvis vi tar oss til rette og parkerer på andres eiendom. Vennligst finn ledig parkering på «sirkustomten» nær Munch-museet eller på annen offentlig grunn.

Fra søndagsbladets OPPSLAGSTAVLE

Ønsker du å sette av tid til en retrett i fastetiden?

St. Joseph retrettsenter på Grefsen tilbyr retretter bl. a i fastetiden.
Torsdag 22.mars til søndag 25.mars.
Ønsker du mer informasjon om våre retretter se på våre hjemmesider www.stjoseph.no

Påmelding pr. e post : retrett@stjoseph.no, eller ta direkte kontakt med senteret pr. telefon : 23 40 09 35
Sr. Anette Moltubakk

—————————

KIRKEKAFFE!
Vi er så heldige å ha noen kjempeflinke grupper som påtar seg å arrangere kirkekaffe etter høymessen kl 11:00 på søndager.

For ikke å komme i skade for å glemme noen, skal jeg heller ikke nevne noen spesielt. Alle som bidrar gjør en formidabel innsats. Det vi likevel kunne ønske oss, var at en eller to grupper i tillegg til de vi allerede har, kunne tenke seg å påta seg oppgaven med kirkekaffe en gang i blant. Da blir ikke belastningen så stor pr gruppe.

Er dere en vennegruppe som har lyst til å gjøre denne innsatsen for kirken, skriv dere opp på listen i menighetsalen og gå i gang. Dere trenger ikke påta dere kirkekaffearrangementet med fast frekvens. Det hjelper om dere kan gjøre det en eller et par ganger i året også. Trenger dere praktisk veiledning, ta kontakt med kontoret.

Hvis du er alene og har lyst til å bidra, meld deg til kontoret, så kan vi kanskje danne en gruppe.

Liten feil i Hallvardsvaka

Har du mottatt Hallvardsvaka nr 1 – og lest den grundig? Da har du sikkert undret deg over at St. Hallvard menighet har startet innsamling til påbygg av St. Magnus kirke.

Riktig nok setter vi stor pris på våre venner på Lillestrøm, og vil selvsagt gjerne hjelpe dem, men de har ingen byggeplaner for øyeblikket, opplyser en velinformert kilde. Derfor foreslår vi at du heller sponser bygging av St. Martin kirke!