Monthly Archive: april 2012

17. mai-frokost

17. mai vil vi etter fromessen invitere til frokost i menighetssalen. Alle er hjertelig velkommen. Vi spiser et hyggelig måltid sammen, før vi fortsetter feiringen av dagen. Det blir utlodning til dekning av utgifter. Medlemmer i Kontaktklubben og noen frivillige vil stå som vertskap. Ta med en gave til utlodning.

NB: 17. mai er i år Kristi himmelfartsdag, med følgende messer i St Hallvard kirke: 09.30 Norsk fromesse, kl 11.00 Norsk høymesse, 13.00 Polsk messe, 16.00 Engelsk messe.

ST. HALLVARDSDAG tirsdag 15. mai 2012

ST. HALLVARDSDAG tirsdag 15. mai 2012 Den tradisjonsrike feiringen av dagen foregår også i år i Gamlebyen. Vi nevner fra programmet:

Gamlebyen kirke:
kl 14:00 Konsert med domorganist K. Nordstoga
kl 15:00 «Dyder i middelalderen og i dag» v/Henrik Syse

Oslo ladegårds hage:
kl 15:00 Aktiviteter
kl 16:24 Høytidelig markering av dagen.
kl 17:00 og 17:30 to parallelle konserter
kl 18:00 Vesper i St. Hallvardkatedralens ruiner.
kl 18:30 Kjenn din by. Vandring med Karl Gervin

kl 19:00 St. Hallvardkonserten i St. Hallvard kirke (se under)

Vi kommer tilbake til fullstendig program som også finnes utlagt i kirken. Se ellers www.sthallvardsdag.no

————————-

St Hallvardkonserten 2012 Tirsdag 15. mai, kl 1900 i St Hallvard kirkes menighetssal.
Konsert til inntekt for bygging av St Martin kirke.
Program:
Velkommen ved programleder Aasmund Vik
St Hallvardguttene synger
Sogneprest Sigurd Markussen orienterer om status og planer for St Martin kirke
Wolfgang Plagge (klaver) og Annar Follesø (fiolin) spiller verker av Franz
Schubert (3 stk.), Heinrich W. Ernst, Ole Bull, Nicolo Paganini, Mario Castelnuovo-Tedesco og Frederic Chopin. Som vanlig ved St Hallvardkonsertene, gir kunstnerne en kort presentasjon av hvert av stykkene.

Kunstnerne opptrer gratis. Billetter til konserten koster kr 150 og kjøpes ved inngangen. Mat og drikke kan kjøpes i pausen

Praktiske ting

Har du fortsatt 50-ører i lommer, i lommebøker og på glass?
1. mai kan de ikke lenger brukes som betalingsmiddel. Et godt tips fra oss: Ta dem med til kirken!

———————

Salg av klær, barneutstyr, skrivebord, bøker m.m. til inntekt for Caritas fasteaksjon. Vi rydder huset i forbindelse med flytting og ønsker at det vi ikke lenger trenger kan komme andre til nytte! Ta kontakt, så sender vi deg en liste og bilder av det vi selger. All inntekt går direkte til Caritas fasteaksjon! Send mail til familien Feragen makrifer@yahoo.no eller ring mobil 99 02 16 07 (ettermiddag/kveld/helg).”

Vi trenger kateketer!

Hvem kan hjelpe til med trosformidling?
I St. Hallvard menighet er det nå ca. 400 barn og unge mellom 1. og 10. klasse som følger katekesen og konfirmantundervisningen én gang i måneden. Flere av de nåværende kateketene (religionslærere/gruppeledere) har av diverse årsaker ikke mulighet til å fortsette neste skoleår. Derfor trenger menigheten flere nye kateketer fra høsten 2012. Vanligvis deler to kateketer ansvaret for en klasse – så du har noen å samarbeide med! Er dette noe for deg?!?

KATEKETER, ASSISTENTER, HJELPERE ØNSKET TIL KATEKESEN I ST. HALLVARD!
– Har du lyst til å være sammen med en gruppe barn eller unge én gang i måneden?
– Føler du tilhørighet til Den katolske kirke og har en bevisst religiøs identitet?
– Kan du tenke deg å bidra til trosformidlingen – på din måte?
– Har du lyst til å være del av et inspirerende og hyggelig miljø?
Er du interessert, ta kontakt med Angelika Wimmer, tlf. 23303200/ 4957391, angelika.wimmer@katolsk.no eller en av prestene.

INFORMASJONSKVELD
Kom til den uforpliktende informasjonskvelden tirsdag 17.04 2012 kl 18.30-20 i menighetsalen!

For barn og ungdommer

Katekesehelg for 3. og 4. klasse
Vi skal på katekesehelg på Mariaholm 28.-29. april! Helgen er en del av forberedelsen til Førstekommunion for 3. klassingene, men barn som går i 4. klasse er også velkomne! Informasjon ligger på hjemmesiden, ta ellers kontakt med Angelika. Påmeldingsfrist 10.april. Gratis for katekesebarn!

Familiehelg
Tradisjonen tro, arrangere St. Hallvard menighet familiehelg på Mariaholm. Hold av 1.-3. juni. Mer informasjon kommer. Kunne du tenke deg å sitte i en komité, så meld i fra til Therese Skaar!

SHUL
Alle ungdom fra 13 år og oppover er velkommen til SHUL hver mandag. Vi møtes til messe kl. 18.00 og går inn i menighetssalen og spiser og har det sosialt sammen! Mandag 23. april er det Bingo og Pizza Velkommen!

Informasjonskveld for nye kateketer tirsdag 17.04 2012

KATEKETER, ASSISTENTER, HJELPERE ØNSKET TIL KATEKESEN I ST. HALLVARD!

– Har du lyst til å være sammen med en gruppe barn/ ungdommer én gang i måneden?
– Føler du tilhørighet til Den katolske kirke og har en bevisst religiøs identitet?
– Kan du tenke deg å bidra til trosformidlingen – på din måte?
– Har du lyst til å være del av et inspirerende og hyggelig miljø?

Hjertelig velkommen til en uforpliktende informasjonskveld tirsdag 17.04 2012 kl 18.30-20 i menighetsalen!

Er du interessert, ta kontakt med Angelika Wimmer, tlf. 23303200/ 4957391, angelika.wimmer@katolsk.no eller en av prestene.

St Hallvardkonserten 2012

I menighetssalen tirsdag 15. mai, kl 19.00.

Wolfgang Plagge og Annar Follesø har det kunstneriske ansvaret

St Hallvardguttene deltar

Inngangspenger blir kr 150 (som tidligere år). Det blir mulig å kjøpe mat og drikke.

Inntektene fra St Hallvardskonserten 2012 går i sin helhet til bygging av St Martins kirke.