Monthly Archive: juni 2012

Bilder fra konfirmasjonen 28. juni 2012

Kontortiden i sommer er fra kl 10 til 14.

Kontortiden i sommer er begrenset noe, og er fra kl 10 til 14 (vanligvis er det fra 09 til 15). Dvs at man får en automatisk melding utenom denne tiden, og at det ikke vil svares når man ringer på dørklokken. Prestenes vakttelefon fungerer som vanlig, man får oppgitt dette nummeret når man ringer menighetens hovednummer.

Søndagsmessene på engelsk flyttes til kl 15.00

Fra og med søndag 1. juli flyttes søndagsmessene på engelsk flyttes til kl 15.00 (tidl. kl 16.00). Forandringen vil gjelde for månedene juli og august – og muligens fortsette utover høsten.

English masses in St Hallvard’s Church will be at 3 PM every Sunday this summer, starting Sunday 1 July.

Mer om menighetsrådsvalget

MENIGHETSRÅDSVALG 9.-17. juni
DET SKAL VELGES NYTT MENIGHETSRÅD I ST.HALLVARD MENIGHET
BRUK STEMMERETTEN DIN!

Du finner stemmeseddel i søndagsbladet, utlagt bak i kirken eller i menighetsalen. Du finner valgurne, konvolutter og utlånspenner lagt ut ved valgurnene.

Kryss av for inntil 7 kandidater, legg stemmeseddelen i en blank konvolutt. Deretter legger du konvolutten i en ny konvolutt som du skriver ditt navn, fødselsdato og adresse utenpå. Dette er viktig for at valgkomiteen kan kontrollere at du er medlem i menigheten.
Hvis du velger å sende stemmeseddelen i posten, sender du den til St. Hallvard menighet, Enerhauggata 4, 0651 Oslo.

For at stemmen din skal være gyldig, må stemmesedlene som sendes i posten være hos oss senest 15. juni 2012.

MENIGHETSRÅDSVALG 2012

Det blir holdt valg til nytt menighetsråd i St. Hallvard menighet i perioden 10. – 17. juni 2012.

Under følger navn på kandidater som stiller til valg til menighetsrådet. Fullstendig presentasjon med stemmeseddel vil følge søndagsbladet neste uke. Den blir også lagt ut tilgjengelig etter alle messer på alle våre messesteder og på nettsidene våre i valgperioden.

Kandidater til menighetsråd 2012-14
Mary Okpen Adahada , Johan Amalathas, Svein Berbu, Arthur Haakonsen, Per Jespersen, Brinston Mahendren Mariampillai, sr. Aleksandra Michalska Vera Olsnes, Olek Raczkowski, Åsmund Vik, Darko Wakounig

Stemmeseddel med brukerveiledning følger neste utgave av søndagsbladet!

Konsert onsdag 6. juni kl. 19.30

Konsert med innsamling til St. Martin kirke!

Onsdag 6. juni kl. 19.30 inviterer menigheten til en konsert i St. Hallvard kirke.
Medvirkende: frivillige musikere og sangere fra menigheten. Det vil bli tatt opp kollekt, som i sin helhet vil gå til byggingen av St. Martin kirke på Mortensrud.