Monthly Archive: oktober 2012

Alle sjelers dag, 2. november

Mandag 2. november feirer Kirken Alle sjelers dag med requiemmesse for alle avdøde i menigheten og for andre som man ønsker at det skal bes for. Navn på avdøde leveres til en av prestene innen torsdag 1. november. De avdødes navn vil bli lest opp og bedt for under requiemmessen.

Dersom du i tillegg ønsker at det skal feires en messe for en eller flere av dine avdøde slektninger og/eller venner, kan du fylle ut en messeintensjonskonvolutt (finnes bak i kirken, på menighetskontoret og kan fås av prestene) og gi den til en av prestene innen torsdag 1. november. De avdødes navn vil bli lest opp og bedt for under requiemmessen fredag 2. november, og prestene vil i tillegg feire en messe for de ulike intensjoner i løpet av november måned.

Følgende messer feires alles sjelers dag:
I St Hallvard kirke:
kl 17:00 Allesjelersmesse på polsk
kl 18:00 Allesjelesmesse på norsk
kl 19:00 Allesjelersmesse på tamil

Dessuten:
kl 18:00 Allesjelersmesse på Holmlia

Familietreff lørdag 27. oktober

FAMILIETREFF arrangeres lørdag 27. oktober kl 14.30 – 17.00! Familiekor – kirkevandring – aldersdelte grupper – felles koldtbord.

Vi håper at vi blir mange familier og vi tror dette kan bli en flott og innholdsrik dag for alle!
Vi vil be om at hver familie tar med seg en matrett til et felles koldtbord. Arrangementet er for øvrig gratis.
Påmelding til: oslo-st.hallvard@katolsk.no eller ring 23303200

Send e-post med navn på foreldre/foresatte og fornavn/alder på alle barn som blir med. Velkommen!

Søknadsfrist St Sunniva skole – 1. desember

ST. SUNNIVA SKOLE er en kristen, katolsk privatskole med elever på 1. til 10. trinn.

Inntaket til 1. trinn (gjelder barn født i 2007) og 8. trinn, skoleåret 2013/14 blir foretatt i løpet av våren 2013. Vi har også noen ledige plasser på øvrige trinn, her foretas opptak fortløpende.

Vi tar nå i mot søknader. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til skolens kontor, St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, tlf. 23 29 25 00 eller ved å laste ned fra våre nettsider www.stsunniva.no. Skolens e-post: administrasjon@stsunniva.no.

Søknadsfristen er 1. desember 2012.

Vi inviterer samtidig til et informasjonsmøte for alle som lurer på om de vil søke inn barnet sitt i 1. klasse neste skoleår, 14. november kl 17:00-18:30 (mer informasjon finnes på våre nettsider).

Katekese/konfirmantundervisning – 2. til 10. klasse

Katekese/konfirmantundervisning for 2.-8. klasse finner sted lørdag 13. oktober kl 10-14. Kommende lørdag, 20. oktober, kommer 9. og 10. klasse, også de fra kl 10 til 14.

I november er det undervisning for 2. til 8. klasse lørdag 10/11, mens 9. og 10. klasse er på konfirmantweekend. 9. klasse reiser til Mariaholm 16.-18. november og 10. klasse 23.-25. november.

4. oktober: TRANSITUS

Frans av Assisis overgang fra liv til død markeres torsdag 4. oktober i St. Hallvard kirke med denne spesielle gudstjenesten, som ikke er messe men et agapemåltid. Det er som vanlig messe kl 18.00 og Transitus begynner etter messen kl. 18.45.

Etter gudstjenesten inviterer Legfransiskanerne i Oslo alle som er interesserte og har lyst til å delta på vårt oktobermøte. Vårt tema i år er boken “Be med Frans av Assisi”. Boken kan kjøpes på møtet for kr. 20.-. Vi avslutter med et enkelt måltid og aftenbønn. VELKOMMEN