Monthly Archive: januar 2013

NKFFs arrangement 8. mars

NORGES KATOLSKE KVINNEFORBUND i samarbeid med NORGES UNGE KATOLIKKER
inviterer til Pontifikalmesse 8.mars 2013 med biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke i Oslo, kl. 18.00.

Kl. 19.15 paneldebatt i menighetssalen med tema: ER DET EN MENNESKERETT Å KJENNE SIN MOR OG FAR? Lege, filosof, prest, politiker, journalist er innledere.

TROENS ÅR I ST. HALLVARD

Nedenfor finner du to av arrangementene som vil foregå i regi av St. Hallvard menighet i forbindelse med Troens År. Etter hvert vil det foreligge et fyldigere og mer detaljert program. Foreløpig vil vi be dere merke dere «Troens dag i Troens år», som blir et inspirerende møte med tre ulike personer og deres tro. Videre inviterer vi til pilegrimsreise til Roma etter oppfordring av pave Benedikt og våre egne biskoper. Les mer nedenfor. Sett av tidspunktene. Meld dere på!

—————-

INVITASJON TIL TROENS DAG I TROENS ÅR! En dag til inspirasjon og refleksjon.

Lørdag16. februar treffes vi i St. Hallvard til messen kl 11:00 med etterfølgende inspirasjonsimpulser og refleksjon. Enkel lunsj kr 50 pr. prs

—————–

Som et ledd i St. Hallvard menighets markering av Troens år, arrangerer vi pilegrimsreise til Roma. Vi reiser lørdag 12. oktober med retur torsdag 17. oktober. Vi kan tilby «full pakke» med fly og hotell/kloster.

Vi har allerede en gruppe som er klar for Roma-valfart, men kan ta i mot noen flere påmeldinger. Vær rask. Fristen er 27. januar. Ta kontakt med enighetskontoret.

Når Olsokkommisjonens program foreligger ved utgangen av januar, vil vi ta stilling til hvilke arrangementer vi vil tilby spesielt for vår St. Hallvard-gruppe. Man vil kunne melde seg på arrangementer fra det offisielle programmet, men vi vil også tilby noen arrangementer utenom dette programmet. Det som vil være et felles møtepunkt, blir den høytidelige messen ved St. Olavs-altereti San Carlo al Corso 16. oktober.

Minnetepper

I dag, søndag 27. jan, vil dere finne vakre applikerte tepper festet til veggdraperiene i store menighetsal. Teppene er hengt opp i regi av Fransiskushjelpen i forbindelse med deres sorgarbeide. Hver enkelt rute er skapt av en etterlatt etter familiemedlem som har begått selvmord. Teppene vil henge i vår sal en periode fremover.

Tilbud til familier, barn og unge

Messe og sosial samling for konfirmanter 29. januar: Felles arrangement fra St. Olav og St. Hallvard menighet: Konfirmantene fra begge menighetene samles til messe og sosial samling med hyggelig opplegg kl 17-20. Vel møtt!

Katekese/konfirmantundervisning 2.-8. klasse: 2. februar
Undervisning 1. klasse: Søndag 3. februar

Konfirmantundervisning 9. og 10. klasse: Lørdag 9. februar

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++
Ungdomslaget møtes hver mandag kveld i den gamle menighetssalen til messen kl.18.00. Etter messen lager vi mat og spiser sammen, og har så forskjellige aktiviteter: alt fra bowling og kino til spillkveld og samtale med ungdomspresten. Ta med en venn og kom!

FAMILIETREFF 2. mars
Menighetens småbarnsfamilier er invitert til familietreff lørdag 2. mars kl 14.30-17. Mer informasjon kommer snart, men hold av dagen allerede nå!

Bilder fra Hellige 3 kongers festen
Har du tatt bilder under Hellige Tre Kongers festen, vennligst send dem til audun.drivenes@katolsk.no. Takk!

BESØK HOS ANDRE RELIGIONER

Til Det Hinduistiske Templet på Alnabru

Tirsdag 12. mars kl.18.00- kl.20.00
Oppmøte kl.17.30 utenfor St.Olav kirke, Akersveien 5.
Vi kjører samlet til templet. Kostnad. Kr. 50,-

Program: Innledning og omvisning i templet. Spørsmål og samtale. Ansvarlig for turen er pater Khiem mobil 41617 862 khiem.duc.nguyen@gmail.com Alle varmt velkommen.

Vennlig hilsen Kommisjonen for interreligiøs dialog Oslo Katolske bispedømme.
May-Lisbeth Myrhaug, leder.

BISPEVISITAS I ST. HALLVARD MENIGHET

I følge de siste meddelelser fra biskopens kontor, er tidspunktet for biskop Bernt Eidsvig høytidelige visitas til St. Hallvard menighet endret til 24. og 25. februar 2013.

Pontifikal messe vil finne sted søndag 24. februar kl 11:00. Vi kommer tilbake til fullstendig program for visitasen senere.

Vi gjør oppmerksom på, at dersom noen av menighetens medlemmer ønsker samtale med biskopen, må dette i god tid avtales direkte med biskopens kontor.

Registrering av nye eller ikke-registrerte katolikker i vår menighet

Det ankommer stadig nye katolikker til landet og til vår menighet. Er man først katolikk, så er man det uansett hvor man er i verden. Det er imidlertid viktig at de nyankomne er klar over at det er av stor betydning for Kirken, at man melder seg i den menigheten man tilhører etter at man er kommet til Norge. Det gjør det mulig for den enkelte menighet å holde kontakt med de nyankomne ved blant annet å sende ut informasjon fra menigheten.

Og som mange av oss vet, er denne informasjonen også av viktighet for å kunne motta det offentlige tilskudd vi får til drift av menighetene. Dette tilskuddet tildeles for hvert registrerte medlem.

Kjenner du til noen som ikke er registrert katolikk i Norge? Da er det viktig at denne eller disse personene fyller ut skjemaet som av og til ligger ved sønadagsbladet. Skjemaene finnes også bak i kirken eller i menighetsalen.

Lever utfylt skjema til presten, kirkeverten eller til kontoret, så ordner vi resten. Takk for hjelpen!

Pavens bønneintensjoner

Pavens bønneintensjoner for januar 2013

Generell intensjon:
At kristne i dette troens år må fordype sin kunnskap om Kristi mysterier og med glede vitne om den gave det er å tro på ham.

Misjonsintensjon:
At de kristne fellesskap i Midtøsten, som ofte diskrimineres, må motta troskapens og utholdenhetens styrke fra Den Hellige Ånd.

Givertjeneste – Avtalegiro

Avtalegiroavtale er et vedlegg som tidvis følger søndagsbladet – og som også finnes her. Her legges det til rette for å kunne gi sitt faste kirkebidrag og samtidig få skattefradrag. Størrelsen på beløpet og hvor ofte du vil betale, bestemmer du selv – husk også å skrive på at gaven skal godskrives St Hallvard menighet.

Ved kalenderårets slutt får du en bekreftelse på det innbetalte beløp fra Oslo Katolske Bispedømme. Denne kvitteringen bruker du som dokumentasjon til din selvangivelse. Hvis du ønsker å benytte deg av denne muligheten, fyller du ut avtalen og leverer den til kontoret.

Tilbud til familier, barn og unge

Vi ønsker Audun Drivenes velkommen som ny barne- og ungdomsarbeider i St. Hallvard menighet. Han skal også arrangere tilbud for menighetens familier. Han begynte i sin stilling 1. januar 2013 og presenterte seg på Hellige 3 kongers festen. Vi gleder oss til samarbeidet med ham!

Familiekor/familiemiddag
Familiekoret har øvelse annenhver onsdag. Neste øvelse er mandag 14. januar 2013, kl. 17.30 til 18.30. Alle som ønsker på være med å synge, er hjertelig velkommen! For mer informasjon vennligst ta kontakt med sr. Faustyna Walczak: faustynawalczak@gmail.com.

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++
Ungdomslaget møtes hver mandag kveld i den gamle menighetssalen etter messen kl.18.00. Vi lager mat og spiser sammen, og har så forskjellige aktiviteter: alt fra bowling og kino til spillkveld og samtale med ungdomspresten. Ta med en venn og kom!

Katekese/konfirmantundervisning 2.-10. klasse
2.-8. klasse: 12. januar
9.-10. klasse: 19. januar
1. klasse: 3. februar

St Hallvard menighet til Roma?

Vi i St. Hallvard menighet ønsker å finne ut om det er grunnlag for å arrangere en felles reise til Roma fra vår menighet. Vi ser for oss at vi kan arrangere felles avreise og eventuelt overnattingssted. For øvrig melder vi oss til de arrangementene man ønsker å delta på. Når Olsokkommisjonens program foreligger vil det bli publisert. Det som vil være et felles møtepunkt, blir den høytidelige messen ved Olavs-alteret i San Carlo al Corso 16. oktober.

Hvis du kan tenke deg å være med, vennligst meld din interesse til menighetskontoret snarest. Vi har allerede noen interesserte på listen, men har plass til fler. Foreløpig påmelding innen utgangen av januar. Bindene påmeldingsfrist vil bli kunngjort senere.

Nasjonal valfart til Roma i Troens år

I forbindelse med Troens år har pave Benedikt XVI foreslått at de troende som har mulighet reiser på valfart til Roma. Biskop Eidsvig og biskop Grgic inviterer med dette de troende i Norge til en nasjonal valfart til Roma i oktober 2013 i forbindelse med festen for Olav den helliges omvendelse 16. oktober. Biskopen oppfordrer menigheter, grupper og enkeltpersoner til å delta.

Arrangementet blir lagt opp på samme måte som de siste års olsokfeiring i Trondheim: Menigheter, grupper og enkeltpersoner må selv organisere sin reise og sitt opphold i Roma, mens Olsokkommisjonen vil tilby et rikt program for pilegrimene fra Norge. Tilbudet vil bl.a. inkludere messer, byvandringer for barn og voksne, foredrag, paveaudiens og noen fellesmåltider. Programmet vil være frivillig, men det vil være påmelding til enkelte av aktivitetene og måltidene. Det er rikelig anledning til at grupper kan ha tid til egne aktiviteter og samvær i tillegg til fellesprogrammet. Flere detaljer kommer.

Olsokkommisjonens program starter lørdag 12. oktober om kvelden, og avsluttes med den høytidelige messen ved Olavsalteret på festen for Olavs omvendelse på ettermiddagen onsdag 16. oktober.

Større eller mindre grupper som vil ha forslag til egnede overnattingssteder kan henvende seg til Olsokkommisjonen. Kontaktperson: Sr. Anne Bente Hadland. Merk at det er mange pilegrimmer i Roma i Troens år og at man derfor må ordne bosted i god tid.