Monthly Archive: mars 2013

Stille uke og påske

Skjærtorsdag 28. mars
15:45 skjærtorsdagsmesse på tamil
17:30 skjærtorsdagsmesse på polsk
19:00 skjærtorsdagsmesse på norsk
20:30 agapemåltid
20:30 sakramentstilbedelse og skriftemål til midnatt

15:00 skjærtorsdagsmesse i Holmlia kirke

Langfredag 29. mars
11:00 pasjonsgudstjeneste på tamil
15:00 pasjonsgudstjeneste på norsk
16:30 pasjonsgudstjeneste på polsk

15:00 pasjonsgudstjeneste i Holmlia kirke

Påskeaften lørdag 30. mars
11:00 velsignelse av påskemat på polsk (hver halvtime frem til kl 13:00)
17:30 påskevigilie på tamil
20:00 påskevigilie på polsk
22:30 påskevigilie på norsk

Påskedag søndag 31. mars

09:30 messe på norsk
11:00 høymesse på norsk
13:00 messe på polsk
16:00 messe på engelsk
17:30 messe på tamil
19:00 messe på polsk
17:00 messe i Holmlia kirke

Mandag i påskeoktaven 1. april
11:00 høymesse på norsk
13:00 messe på polsk
17:00 tilbedelse og skriftemål
18:00 messe på norsk

Tilbud til familier, barn og unge

Katekese/konfirmantundervisning:

1. klasse: søndag 7. april etter familiemessen

2./ 5./ 6./ 7./ 8.klasse: lørdag 13. april kl 10-14

9. og 10. klasse: lørdag 20. april kl 10-14

OBS: Ikke katekese for 3. og 4. klasse i april!

Førstekommunionsklasse 3B: Foreldremøte med klassens kateketer søndag 7. april etter familiemessen, i kirken.

Katekesehelg for 3. og 4. klasse, 27.-28. april, Mariaholm
Påmelding til Angelika Wimmer. Frist 10. april.

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++
Vi møtes første mandag, 8 april, etter påske klokken 18:30 eller i messen kl 18:00. Alle ungdommer i menigheten er velkommen.

Har du lyst til å bli speider?
Vi planlegger å starte en katolsk speidertropp i Oslo fra og med høsten 2013. Så om du er glad i friluftsliv og i å være ute, er det bare å ta
kontakt med audun.drivenes@katolsk.no

Familiehelg
Vi arrangerer familieleir 31. mai til 2. juni på Mariaholm. Meld dere på hos audun.drivenes@katolsk.no. Mere informasjon kommer snart.

Katekesekoordinator angelika.wimmer@katolsk.no / telefon 23303200/13.
Barne- og ungdomsarbeider audun.drivenes@katolsk.no/ telefon 23303200/03 el 40436427.

Program for Palmesøndag og første del av stille uke

Palmesøndag 23. mars
09:30 messe på norsk
10:30 skriftemål
11:00 høymesse på norsk
12:00 skriftemål på polsk
13:00 messe på polsk
16:00 messe på engelsk
17:30 messe på tamil
19:00 messe på polsk
17:00 messe i Holmlia kirke

Mandag 25. mars
17:00 tilbedelse og skriftemål
18:00 messe

Tirsdag 26. mars
18:00 oljevigselsmesse i St. Olav kirke, ingen messe i St. Hallvard

Onsdag 27. mars

11:00 messe (ingen Kontaktklubb- neste gang 3. april)
17:00 tilbedelse og skriftemål
18:00 messe

KIRKEKAFFE

Søndag 17. og 24. mars er det ingen som har skrevet seg opp på kirkekaffelisten i menighetsalen. Det betyr at hvis du har lyst på kaffe, noe godt å spise og en prat med venner og kjente, kan du sikkert få det siste, men kaffe og kaker eller vårruller vil du ikke kunne nyte.

Vi har en rekke flinke og ivrige kirkekaffearrangører som gjør en fantastisk innsats. En stor takk til dem!

Det som hadde vært fint, var om noen fler kunne sette seg opp på listen. Man trener ikke arrangere kirkekaffe regelmessig. Om man sammen med noen kunne gjøre denne oppgaven av og til, ville det bidra til å skape hygge for alle som kommer til kirkekaffe.

Tilbud til familier, barn og unge

Katekese/konfirmantundervisning 2.-10. klasse:
2.-7. klasse: lørdag 9. mars
9. og 10. klasse: lørdag 16. mars
8. klasse på tur til Mariaholm 15.-17. mars

Foreldremøte om årets førstekommunion
lørdag 9. mars kl 10.15, store menighetssal

Familiekorøvelse den 11 mars fra 17.30 til 18.

Foreldremøte om konfirmasjon i mai
søndag 17. mars etter messen kl 11, lille sal, 2. etasje.

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++
Mandager kl 18.30 (etter messen kl 18). Vel møtt!

Påskeleir/konfirmantleir med NUK

Hvert år i den stille uke arrangerer NUK leirer for dem som skal konfirmeres samme år. 2013 er slett ikke noe unntak, og i tidsrommet 24.-31. mars (palmesøndag til 1. påskedag) er det duket for to fantastiske leirer i Østlandsområdet. Vi inviterer deg som konfirmant til å delta på en uke du sent kommer til å glemme. Har du spørsmål kan du ta kontakt med NUK-kontoret: Tlf.: 23 21 95 40 eller på mail nuk@nuk.no.

Tur til Trondheim med St. Hallvard Ungdomslag
SHUL arrangerer tur til Trondheim 5 til 7.april for å besøke ungdomslaget der.

Familiehelg
Vi arrangerer familieleir 31. mai til 2. juni på Mariaholm. Meld dere på hos audun.drivenes@katolsk.no. Mere informasjon kommer snart.

Katekesekoordinator angelika.wimmer@katolsk.no / telefon 23303200/13.
Barne- og ungdomsarbeider audun.drivenes@katolsk.no/ telefon 23303200/03 el 40436427.

Tilbakemelding til menighetsrådet

OPPFORDRING FRA menighetsrådets formann Darko Wakounig!

Synes du at det er en del ting som bør gjøres annerledes her i St. Hallvard menighet?

Har du ideer til menighetsarbeidet og trenger en arena til å realisere dem? Vil du gjerne hjelpe til med å stake ut veien videre i en menighet i vekst og med mange spennende utfordringer? Eller har du rett og slett lyst til å bli kjent med hyggelige mennesker og planlegge og realisere mange forskjellige ting med dem? Da er frivillig arbeid i et av menighetsrådets forskjellige utvalg det riktige for deg!

Om du er opptatt av karitativt og diakonalt arbeid eller liker å organisere arrangementer, om du synes det er givende å drive med barne- og ungdomsarbeid eller er engasjert i liturgien, ta kontakt med menighetsrådets sekretær Annema Riiser (AnneMa.Riiser@katolsk.no) eller leder Darko Wakounig (darkowakounig@yahoo.com) og sett ditt preg på menighetens aktivitete

St Patrick

Welcome!On Friday 15 March at 1800 hrs St Olav’s Catholic Cathedral (St Olavs Domkirke) in Akersveien 1 welcomes Irish and Irish-descended people, their families and friends, to a special Mass of celebration in English and Irish for the whole community. Fr Rory Mulligan SM and Fr Joseph Mulvin OP, two Irish priests in the Oslo Diocese, will be the celebrants. There will be some lovely choral singing and instrumental solos. The choir will be led by choirmaster Annmarie McDermott and accompanied by St Olav’s organist Helge Landmark.

The Mass will be followed by refreshments – tea, coffee and cakes – and a social gathering at Menighetshuset (Parish Hall), Akersveien 5 at 1915 hrs. For more information about the Mass for St Patrick’s Day contact Nora Nordan nono@treider.

Bilder fra Hallvardsvaka 2013, nr. 1