Monthly Archive: juni 2013

Besøk på St Hallvard menighets nyhetssider

Som statistikken under viser – de siste 20 dagene før 17. juni 2013 – har vi ca 200 visninger, og litt under 100 besøkende ser på våre nyhetsssider hver dag. (Hvorfor besøket var ekstra stort 7. juni, vet vi vel ikke.)

13juni_stha_nyheter

På neste bilde ser vi at ca 25000 sider er vist det siste året, og at det har vært 8700 unike besøkende her.

13juni_stha_nyheter2

Aktiviteter til høsten

Aktiviteter til høsten:

Kontaktklubben starter opp etter ferien med vanlige treff onsdag 21. august.

Lørdagskatekese for barna; første gang lørdag 14. september

Vi minner om sommermiddag med Fransiskushjelpen 14. august.

Konfirmantundervisning (8. og 9. kl) starter 4. september (tirsdager eller onsdager)

Ekteskapskurs starter torsdag 19. september

Troskurs starter opp 9. september 18:30 – 20:15

Katolsk Forum har møte i september. Dato følger senere.

Åpent hus starter opp 15. august

Første messe på Nesodden etter sommeren blir søndag 18. august kl 13.30

Vi trenger kateketer!

Til neste skoleår trenger vi noen flere kateketer og assistenter til katekesen i St. Hallvard, spesielt i 2. klasse, 3. klasse (førstekommunionsforberedelse) og 6. klasse.

Undervisningen er en lørdag i måneden.
Kateketene får oppfølging og veiledning pluss tilbud om kateketseminar og retrett. Det er kateketmøte ca. 3 ganger i året. Om du kan tenke deg å bidra, ta kontakt med Angelika! angelika.wimmer@katolsk.no, tlf 23303200/13

Tilbud til familier, barn og unge

Tilbud til familier, barn og unge

Katekese for 1. klasse
OBS: Det er ingen katekese for 1. klasse etter familiemessen i juni siden kateketene da er på familiehelgen.

Katekeseavslutning 8. juni – 1.-7. klasse
Vi skal ha sommeravslutning for katekesen (1.-7. klasse) lørdag 8. juni kl 10.30 – 13.30 i St. Hallvard. Det blir messe, leker, pølser og is. Alle katekesebarn fra 1.-7. klasse er invitert. Barna hentes kl 13.30 den dagen. Vel møtt!

Vi trenger kateketer og assistenter
Til neste katekeseåret (fra september 2013) trenger vi noen flere kateketer og assistenter, spesielt til 2., 3. og 6. klasse. Ta kontakt med Angelika om dette kan være noe for deg eller om du ønsker informasjon.

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++
Skal møtes førstkommende mandag for uteaktiviteter. Våren er jo tross alt her. Vi møtes først til messe kl. 1800.

Vi starter speidertropp i St. Hallvard
Vi starter en speidertropp i St. Hallvard til høsten. Er du voksen og ønsker å være leder inviteres du herved til informasjonsmøte i menighetssalen 18.juni etter messen klokken 1800. Dette er altså et møte for deg som ønsker å være leder. Gi gjerne beskjed til audun.drivenes@katolsk.no om du kommer på møtet.

Bilder fra Hallvardsvaka 2013, nr. 2