Monthly Archive: august 2013

Informasjon om messer på Nesodden

Vi sendte nylig ut invitasjonsbrev til våre medlememr i Nesodden kommune og nordre del av Frogn kommune, med bl.a. dato for alle messene der (i Skoklefall kirke) – vanligvis 1. og 3. søndag hver måned kl 13.30. Brevet kan leses her: http://sthallvard.katolsk.no/nesodden.htm

Og datolisten ser slik ut:

Datoene for messene i Skoklefall kirke søndager kl 13.30 skoleåret 2013-14 er:

18. august
1. september – 15. september
6. oktober – 20. oktober
3. november – 17. november
1. desember – 15. desember – 24. desember kl 23.15 (julenatt)

(Ingen messe søndag 5. januar) – 19. januar
2. februar – 16. februar
2. mars – 16. mars
6. april – 20. april (påskedag)
4. mai – 18. mai
1. juni – 15. juni
(Ingen messer i juli måned)

Aktiviteter til høsten

Kontaktklubben starter opp etter ferien med vanlige treff onsdag 21. august.

Vi minner om sommermiddag med Fransiskushjelpen 14. august.

Konfirmantundervisning starter onsdag 4. september

Ekteskapskurs starter torsdag 19. september

Troskurs: oppstart 9. september 18:30 – 20:15 (ca)

Katolsk Forum har møte i september. Dato følger senere.

Åpent hus starter opp 15. august

Notiser første uke i august

Messe på tamil feires i St Johannes menighet, Bredtvetveien 12, søndager kl 17:00

Sommertid på kontoret fra 15.juni -15.august. Kontoret vil i dette tidsrommet ha åpningstid fra kl 10:00- 14:00

Referat fra menighetsrådsmøte 29. mai henger i menighetsalen.

Ikke glem å sette dere opp på kirkekaffelisten.

Siste frist for stoff til Hallvardsvaka nr 3 er 1. august.

Maria-prosesjon 17. august i anledning Jomfru Marias opptagelse i himmelen. Prosesjonen starter kl 16:45 fra St. Hallvard. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00

KIRKEKAFFE

Synes du det hyggelig med kirkekaffe? Eller er det hyggeligere å gå med utvalgte venner til Lyst? Selvsagt er det hyggelig å treffe venner på Lyst av og til, men jeg har en liten fornemmelse av at noen også av og til snur litt skuffet i døren til menighetssalen: Ikke kirkekaffe i dag heller?!
Jeg vet at du er klar over at noen på frivillig basis påtar seg arbeidet med å forberede og servere kirkekaffe. Dette gjør de for kirken ,og det er av stor betydning for trivselen i menigheten. Vi er svært takknemlige for at noen påtar seg oppgaven!

Nå i sommerferien har det ikke vært kirkekaffe, mange er bortreist og behovet er heller ikke så stort kanskje. Nå nærmer høsten seg. Da kan det jo være hyggelig å treffe kjente over en kopp kaffe igjen.
Da oppfordrer jeg dere til å skrive dere på kirkekaffelisten i menighetssalen. Ellers blir det ikke kirkekaffe før Søndagsskolen arrangerer kirkekaffe 1. september! Det gleder vi oss til, men det er jo litt lenge å vente, ikke sant?

KIRKEVERT – HVA ER DET?

Det er vi som deler ut salmebok og søndagsblad når du kommer til høymessen, vi
som samler inn kollekt, og prøver å holde litt ro og orden. En av oss som nå
slutter skriver “jeg vil takke for de årene jeg har vært kirkevert – det har vært
veldig givende å ha en slik oppgave i kirken. Jeg har blitt kjent med mange
hyggelige mennesker”.

Får ikke du lyst til å bli kirkevert?

I år er det slik at flere kirkeverter slutter, noen hører til St. Johannes menighet og
ønsker naturlig nok å fortsette der. Så da er det plass for nye kirkeverter i St.
Hallvard., noen som kan stille opp et par ganger i løpet av en 8-10 ukers periode,
litt oftere rundt de store høytidene.

Vil du vite mer og ønsker å bli kirkevert, kan du henvende deg til
menighetskontoret eller til Peggy Bruce på sms 93066163 eller epost
mmbruce@frisurf.no