Monthly Archive: oktober 2013

Tilbud til familier, barn og unge

Katekese for 1. klasse
1. klassingene er velkommen til katekesen søndag 6. oktober etter familiemessen, oppmøte i lille menighetssal i 2. etasje. Ta med pennal/ fargeblyanter. Katekesen varer i 1 time.
Vel møtt!

Katekese for 2.-7. klasse
2.-7. klasse har katekese lørdag den 12. oktober kl 10-14.

Konfirmantundervisning 2013/2014
Konfirmantene i 8. og 9. klasse har undervisning på en hverdag annenhver uke. Det blir to grupper i 8. klasse og to grupper i 9. klasse som har møte på onsdager eller torsdager annenhver uke, kl 16.30 til 18.30 i St. Hallvard. Konfirmantene velger den ukedagen som passer best.

Neste møte for konfirmantene:
8.klasse: onsdag 9./torsdag 10. oktober
9. klasse: onsdag 16./ torsdag 17. oktober
Ta kontakt dersom du ikke har fått informasjon men ønsker å delta.

Vi gratulerer konfirmantene som mottok fermingens sakrament 21. september i St. Hallvard.

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++
SHUL er et lokallag i Norges Unge Katolikker (NUK). Gruppen møtes på mandager. Vi begynner med messen kl 18 og har møte etterpå. Hyggelig med nye og kjente ansikter!
Kontakt: Audun Drivenes 404 35 427

Utdeling av 4års-bibel
Søndag 3. november er spesielt 4-åringene velkommen til familiemessen siden alle 4-åringer da vil få en barnebibel som gave fra menigheten.

Katekesekoordinator Angelika: angelika.wimmer@katolsk.no / telefon 23303200/13.
Barne- og ungdomsarbeider Audun: audun.drivenes@katolsk.no/ telefon40436427

Familietreff lørdag 19. oktober

Kjære alle familier som tilhører St. Hallvard menighet.

Menighetens barn med foreldre/foresatte inviteres til kirken lørdag 19. oktober kl 14.30-17.00 på familietreff! Tema for familiedagen vil være Jomfru Maria.

Vi ønsker å gi et tilbud til alle barn som er for små til å gå i katekese (religionsundervisning), sammen med søsken og foreldre. Vi håper å gi barna en opplevelse av at kirken er et godt sted å være, og at de føler seg inkludert og velkommen! Det er viktig å ha et forum der familier kan treffes og ha et kristent fellesskap. Kanskje kan vi dele erfaringer og utfordringer i forhold til å gi barna en kristen oppdragelse?

Påmelding til: oslo-st.hallvard@katolsk.no eller ring 23303200

Norskkurs i St. Hallvard

I flere år har et team av frivillige undervist innvandrere i norsk språk og samfunnsliv. Kursdager er torsdager kl 17:00- 21:00, fredager kl 16:00 – 21:00 og søndager 14:00 – 21:00.

Undervisningen foregår i lille menighetssal og i speiderkjelleren. Kontaktperson er Mohammed Al-Samarai 91837400