Monthly Archive: desember 2013

Messetider jul og nyttår

Her er messetidene for jul og nyttår for St Hallvard menighet

Julaften 24. desember
13:30 Familiemesse
15:00 Julaftens vigiliemesse
21:00 Midnattsmesse på polsk
23:00 Midnattsmesse på norsk
23:15 Midnattsmesse på Nesodden

Juledag 25. desember
09:30 Messe
11:00 Høymesse
13:00 Messe på polsk
16:00 Messe på engelsk
17:00 Messe på Holmlia

2. juledag 26. desember
11:00 Høymesse
13:00 Messe på polsk
18:00 Messe på norsk (NB Ikke med i hallvardsvaka)

Søndag 29. desember
09:30 Fromesse
11:00 Høymesse
13:00 Messe på polsk
16:00 Messe på engelsk
17:00 Messe på Holmlia
19:00 Messe på polsk

Mandag 30. desember
17:00 Skrifte og tilbedelse
18:00 Messe

NB: FEIL I HALLVARDSVAKA
Tirsdag 31. desember

17:00 Skrifte og tilbedelse
18:00 Messe
19:00 Messe på polsk

Onsdag 1. januar 2014 – NYTTÅRSDAG
11:00 Høymesse
13:00 Polsk messe
18:00 Messe

NOTISER i søndagsbladet 15/12

NOTISER:
Kontaktklubbens siste møte før jul er 11. desember, og første møte på nyåret er 8. januar 2014

Referat fra menighetsrådsmøte 13. november henger på oppslagstavlen.

Sett av tirsdagsmorgener i adventstiden til å gå til roratemesse

Tusen takk til alle dere som nå er i ferd med å fylle kirkekaffelisten!

Menighetens julefest 3. januar. Sett av dagen! Meld deg på!

MIDNATTSMESSEN

Er du blant de heldige som har anledning til å komme i midnattsmessen på Julaften Kanskje du da kan tenke deg en liten tjeneste i menigheten: å være den som står ved inngangen og ønsker velkommen med salmebok og kanskje et søndagsblad. Dessuten å se til at det blir samlet inn kollekt, og bære den frem til alteret.

Kan du ikke være med i midnattsmessen, har du mulighet å melde deg til juleaftenvigilien kl. 15:00 på julaften. Hvis du ønsker å vite litt mer, eller bare melde deg til tjeneste, kan du kontakte Anne Ma på menighetskontoret eller Peggy Bruce tlf 930 66 163 / 22 19 61 17, e-post mmbruce@frisurf.no

MESSETIDER søndag 22/12:
08:00 Tradisjonell latinsk messe, 09:30 fromesse, 11:00 høymesse, 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 19:00 messe på polsk, 17:00 messe i Holmlia kirke

NOTISER i søndagsbladet 8/12

Julekonsert i kapellet i Lunden kloster 8. desember kl 17:00

Kontaktklubbens siste møte før jul er 11. desember, og første møte på nyåret er 8. januar 2014

Referat fra menighetsrådsmøte 13. november henger på oppslagstavlen.

Sett av tirsdagsmorgener i adventstiden til å gå til roratemesse

Tusen takk til alle dere som nå er i ferd med å fylle kirkekaffelisten!

Menighetens julefest 3. januar. Sett av dagen! Meld deg på!

Barnevogner må ikke bringes med inn i kirkerommet. De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken.

MESSETIDER søndag 15/12:

09:30 fromesse, 11:00 familiemesse, 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 19:00 messe på polsk, 13:30 messe på Nesodden, Skoklefall kirke NB!11:00 messe i Holmlia kirke

Messetider i julen

Her er messetidene for jul og nyttår for St Hallvard menighet

Julaften 24. desember
13:30 Familiemesse
15:00 Julaftens vigiliemesse
21:00 Midnattsmesse på polsk
23:00 Midnattsmesse på norsk
23:15 Midnattsmesse på Nesodden

Juledag 25. desember
09:30 Messe
11:00 Høymesse
13:00 Messe på polsk
16:00 Messe på engelsk
17:00 Messe på Holmlia

2. juledag 26. desember
11:00 Høymesse
13:00 Messe på polsk
18:00 Messe på norsk (NB Ikke med i hallvardsvaka)

Søndag 29. desember
09:30 Fromesse
11:00 Høymesse
13:00 Messe på polsk
16:00 Messe på engelsk
17:00 Messe på Holmlia
19:00 Messe på polsk

Mandag 30. desember
17:00 Skrifte og tilbedelse
18:00 Messe

NB: FEIL I HALLVARDSVAKA
Tirsdag 31. desember

17:00 Skrifte og tilbedelse
18:00 Messe
19:00 Messe på polsk

Onsdag 1. januar 2014 – NYTTÅRSDAG
11:00 Høymesse
13:00 Polsk messe
18:00 Messe

Notiser fra søndagsbladet 1. desember

NOTISER:

Referat fra menighetsrådsmøte 13. november er hengt opp i menighetsalen

Kontaktklubbens siste møte før jul er 11. desember, og første møte på nyåret er 8. januar 2014

Sett av tirsdagsmorgener (kl 07.00) i adventstiden til å gå til roratemesse

Tusen takk til alle dere som nå er i ferd med å fylle kirkekaffelisten!

Menighetens julefest 3. januar. Sett av dagen og meld deg på!

Barnevogner må ikke bringes med inn i kirkerommet. De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken.