Monthly Archive: januar 2014

Notiser i søndagsbladet 26/1

NOTISER:

– Hallvardsvaka har deadline 1. februar. Har du noe du ønsker å dele med
oss andre? Send det til menighetskontoret hallvardsvaka@katolsk.no . Vi vil også gjerne ha fotos fra menighetens liv og levnet. Vi setter pris på å få det tilsendt digitalt.
– Tirsdag 28. januar kl 1900 blir det storbyforum i Grønland kirke. Innleder blir Mian Tayyib som tar oss med til Punjab. Vi får innblikk i landsbylivets gleder og utfordringer. (kvelden blir på norsk)
– Tusen takk til alle dere som nå er i ferd med å fylle kirkekaffelisten! Alle kaffetørste kirkegjengere blir veldig glade hvis dere er like flinke til å fylle opp listen i 2014. Takk skal dere ha!
– Barnevogner må ikke bringes med inn i kirkerommet. De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken.

Konfirmantkatekese

Konfirmantkatekesen har startet opp etter nyttår, med samlinger onsdag eller torsdag ettermiddag (de unge kan velge). Samlingene er annen hver uke for 8. og 9. klasse konfirmanter. Her er en oversikt for tida fram til påske:

Konfirmanter 8. klasse:

Uke 3 – Onsdag 15. el. torsdag 16. januar
Uke 5 – Onsdag 29. el. torsdag 30. januar
+ ekstra samling med St Olav menighets konfirmanter søndag 2. februar kl 18-20, i St Joseph kirke i Akersveien
Uke 7 – Onsdag 12. el. torsdag 13. februar
Uke 10 – Onsdag 5. el. torsdag 6. mars
8. klasse på tur til Mariaholm 14.-16. mars
Uke 14 – Onsdag 2. el. torsdag 3. april

Konfirmanter 9. klasse:

Uke 4 – Onsdag 22. el. torsdag 23. januar
+ ekstra samling med St Olav menighets konfirmanter søndag 2. februar kl 18-20, i St Joseph kirke i Akersveien
Uke 6 – Onsdag 5. el. torsdag 6. februar
Uke 9 – Onsdag 26. el. torsdag 27. februar
Uke 11 – Onsdag 12. el. torsdag 13. mars
Uke 13 – Onsdag 26. el. torsdag 27. mars
Uke 15 – Onsdag 9. el. torsdag 10. april

Samlingene varer fra kl 16.30 til 18.30.

Notiser i søndagsbladet 19. januar

* Hallvardsvaka har deadline 1. februar. Har du noe du ønsker å dele med oss andre? Send det til menighetskontoret. Vi vil også gjerne ha fotos fra menighetens liv og levnet. Vi setter pris på å få det tilsendt digitalt.

* Tusen takk til alle dere som nå er i ferd med å fylle kirkekaffelisten! Alle kaffetørste kirkegjengere blir veldig glade hvis dere er like flinke til å fylle opp listen i 2014. Takk skal dere ha!

* Barnevogner må ikke bringes med inn i kirkerommet. De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken.

JUBILEER I ST. HALLVARD

I 2015 og 2016 feirer vi først 125-årsjubileum for opprettelse av menigheten. Menigheten ble altså opprettet i 1890.

Året etter- i 2016- er det 50 år siden kirken ble innviet. I den anledning oppfordrer vi alle som måtte ha relevante fotos/tegninger etc til å dele dem med resten av menigheten.

I første omgang kan man levere inn på menighetskontoret. Husk å skrive tydelig navn og adresse bak på bildene. Vi kan også ta kopi av bilder, slik at dere får dem tilbake med en gang.

Åpent hus- St. Hallvard våren 2014.

ÅPENT HUS m/kirkekaffe etter kveldsmessen følgende torsdager våren 2014:

16.januar
06. og 20. februar
06. og 20. mars
03. og 24. april
05. og 19. juni

«Åpent Hus» ønsker å være et møtested for samtale om livet som katolikk i dagens samfunn. Kom innom dersom du er ny i menigheten eller har lyst til å bli kjent med andre menighetsmedlemmer.

VELKOMMEN

Notiser i søndagsbladet 12. januar

* Det er menighetsrådsmøte 22. januar. Har du noe du vil ha behandlet av menighetsrådet, må det meldes kontoret eller formann Darko omgående.
* Hallvardsvaka har deadline 1. februar. Har du noe du ønsker å dele med oss andre? Send det til menighetskontoret. Vi vil også gjerne ha fotos fra menighetens liv og levnet. Vi setter pris på å få det tilsendt digitalt.
* Tusen takk til alle dere som nå er i ferd med å fylle kirkekaffelisten! Alle kaffetørste kirkegjengere blir veldig glade hvis dere er like flinke til å fylle
opp listen i 2014. Takk skal dere ha!
* Barnevogner må ikke bringes med inn i kirkerommet. De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken.

Tilbud til familier, barn og unge

Katekese 2.-7. klasse:
Neste katekesedag er lørdag 11. januar kl 10-14. Katekesemessen begynner kl 13. Vel møtt!

Konfirmantundervisning 2013/2014
8. klasse: 15./16. januar
9. klasse: 22./ 23. januar

Familiekoret
Neste øvelse 13. januar kl 17.30-18.30.
Dersom det er ønskelig at vi spiser sammen før øvelsene starter,
bes foreldrene ta kontakt på audun.drivenes@katolsk.no