Monthly Archive: februar 2014

FAMILIEKORET I ST. HALLVARD KIRKE

FAMILIEKORET I ST. HALLVARD KIRKE – “HABAKO”

Hver annen mandag i St. Hallvard kirke skjer det noe spennende fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Det er øvelse for familiekor. Vi øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å ta aktivt del i liturgien, dvs. Den Hellige Messe. Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene som er første søndag i måneden.
Vi har det veldig gøy sammen. Vil du være med??? Bare kom!!! Du er hjertelig velkommen.

I vår øver vi på følgende dager:

24. februar
2. mars familiemesse, 10. mars, 17. mars, 31. mars
6. april familiemesse, 28. april
4. mai familiemesse, 12. mai, 26. mai
1. juni familiemesse, 16. juni sommeravslutning

Du er hjertelig velkommen. Har du spørsmål ta kontakt med: sr. Faustyna tlf. 23384411; mobil: 41252226 eller mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no eller audun.drivenes@katolsk.no.

Tilbud til familier, barn og unge

Katekese 1. klasse:
Neste gang møtes 1. klassinger søndag 2. mars etter familiemessen. Vel møtt!

Katekese 2.-7. klasse:
Neste gang er lørdag, 8. mars fra kl 10.

Foreldremøte om årets førstekommunion:
Lørdag 8. mars kl 10.15 i lille menighetssal. Ta med dåpsattest til barnet dersom det ikke er døpt i Oslo.

Konfirmantundervisning 2013/2014
8. klasse: 05./06. mars – helg til Mariaholm 14. til 16. mars

9. klasse: 26./27. februar – 19./20. mars
Vel møtt!

Kvinnenes internasjonale bønnedag 7. mars

HER ER PROGRAMMET:

Internasjonal bønnedag – Fredag 7. mars kl. 17.00 i Grønland kirke

Vi starter med visning av lysbilder og kort informasjon om Egypt.
Deretter blir det felles bønn med bønnetekster forberedt av den egyptiske Bønnedagskomitéen.

Ofring til prosjektet “Kvinnebibel i Midtøsten”

Kirkekaffe med egyptisk inspirert tilbehør.

VELKOMMEN!

Arrangør: Fellesgruppe fra Den katolske kirke og Den norske kirke

Notiser i Søndagsbladet 23. februar

NOTISER:

– «John R.R.Tolkien og “Ringenes Herre” – et katolsk forfatterskap?» Jan Schumacher i Katolsk Forum Asker og Bærum 23. februar kl 12:30, menighetsalen i Mariakirken, Stabekk.

– St. Paul gymnas ber oss minne om gymnaset harr ledige plasser fra august 2014 på alle årstrinn, VG1, VG2 og VG3. Søknadsfrist 1. mars 2014. LES OM GYMNASET HER.

– Retrett i St. Hallvard 4. mars ved sr. Anette Moltubakk.

– 15. mars avholder Oslo veterankor konsert i St. Hallvard kirke

– 7. mars deltar vi i økumenisk fellesskap i Gamle Oslo- Grønland kirke under Internasjonal bønnedag.

Notiser i Søndagsbladet 16. februar

NOTISER:

– Referat fra menighetsrådsmøte 22. januar henger nå på oppslagstavlen i menighetsalen

– Retrett i St. Hallvard 4. mars ved sr. Anette Moltubakk.

– 15. mars avholder Oslo veterankor konsert i St. Hallvard kirke

– 7. mars deltar vi i økumenisk fellesskap i Gamle Oslo- Grønland kirke under Kvinnenes internasjonale bønnedag. Tidspunkt følger senere.

– Barnevogner må ikke bringes med inn i kirkerommet. De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken.

Notiser i søndagsbladet 9/2

NOTISER:

– Referat fra menighetsrådsmøte 22. januar henger nå på oppslagstavlen i menighetsalen
– St. Paul gymnas i Bergen ber oss minne om gymnasets brosjyre http://www.katolsk.no/nyheter/2014/01/informasjonsbrosjyre-st.-paul-gymnas-2014. Vi tilbyr da ledige plasser på alle årstrinn, VG1, VG2 og VG3. Søknadsfrist 1. mars 2014.
– Retrett i St. Hallvard 4. mars ved sr. Anette Moltubakk.
– 15. mars avholder Oslo veterankor konsert i St. Hallvard kirke
– 7. mars deltar vi i økumenisk fellesskap i Gamle Oslo- Grønland kirkeunder Kvinnenes internasjonale bønnedag. Tidspunkt følger senere.

FAMILIEKORET

Hver annen mandag i st. Hallvard kirke skjer det noe spennende fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Det er øvelse for familiekor. Vi øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å ta aktivt del i liturgien dvs. Den Hellige Messe. Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene som er første søndag i måneden. Vi har det veldig gøy sammen.

Vil du være med??? Bare kom!!! Du er hjertelig velkommen.

I våren øver vi på følgende dager:

13 januar, 27 januar,
2 februar familiemesse, 10 februar, 24 februar
2 mars familiemesse, 10 mars, 17 mars, 31 mars
6 april familiemesse, 14 april, 28 april
4 mai familiemesse, 12 mai, 26 mai
1 juni familiemesse, 16 juni sommeravslutning

Du er hjertelig velkommen. Har du spørsmål ta kontakt med :
sr. Faustyna tlf. 23384411; mobil: 41252226 eller mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no

Notiser i søndagsbladet 2/2

NOTISER:

– St. Paul gymnas i Bergen ber oss minne om gymnasets brosjyre http://www.katolsk.no/nyheter/2014/01/informasjonsbrosjyre-st.-paul-gymnas-2014. Vi tilbyr da ledige plasser på alle årstrinn, VG1, VG2 og VG3. Søknadsfrist 1. mars 2014.
– Retrett i St. Hallvard 4. mars ved sr. Anette Moltubakk.
– 7. mars deltar vi i økumenisk fellesskap i Gamle Oslo- Grønland kirke under Kvinnenes internasjonale bønne dag. Tidspunkt følger senere.
– Vi vil også gjerne ha fotos fra menighetens liv og levnet. Vi setter pris på å få det tilsendt digitalt. Dette i forbindelse med menighetens to jubileer i 2015 og 2016
– Tusen takk til alle dere som nå er i ferd med å fylle kirkekaffelisten! Alle kaffetørste kirkegjengere blir veldig glade hvis dere er like flinke til å fylle opp listen i 2014. Takk skal dere ha!
– Barnevogner må ikke bringes med inn i kirkerommet. De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken.

Eritreisk prest i Oslo

p_tekle

Pater Tekle er kommet for å være sjelesørger for den eritreiske gruppen. Han skal være prest for alle katolske eritreere i Norge, og er bosatt i Oslo.

Det blir feiret messe på eritreisk i St. Hallvard søndager kl 14:30, i første omgang fram til og med 16. februar.

Vi ønsker pater Tekle velkommen til Norge, og håper han vil finne seg vel til rette hos oss.
Pater Tekle bor i Akersveien.