Monthly Archive: juni 2014

Sommeren i St Hallvard

Søndagsbladet kommer ut med et fellesnummer for slutten av juni og juli måned, der bl.a. sommerens søndager er listet opp:

22. juni
Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 723

1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16b
Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem.
2. lesning: 1 Kor 10, 16-17
Evangelium: Joh 6, 51-58

29. juni
Festen for De hellige apostler Peter og Paulus, messeboken s. 868

1. lesning: Apg 12,1-11
Omkved: Til jorderiks ende når deres ord
2. lesning: 2 Tim 4,6-8.17-18
Evangelium: Matt 16,13-19

6. juli
14. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 542

1. lesning: Sak 9, 9-10
Omkved: Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge.
2. lesning: Rom 8, 9.11-13
Evangelium: Matt 11, 25-30

13. juli
15. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 550
1. lesning: Jes 55, 10-11
Omkved: Sæden falt i god jord og bar frukt.
2. lesning: Rom 8, 18-23
Evangelium: Matt 13, 1-23 (eller v 1-9)

20. juli
16. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 559

1. lesning: Visd 12, 13.16-19
Omkved: Herre, du er tilgivelse og godhet.
2. lesning: Rom 8, 26-27
Evangelium: Matt 13, 24-43 (eller v 24-30)

OPPSLAGSTAVLEN i søndagsbladet 15. juni

SØNDAGSSKOLEN
Nå er skoleåret snart over, og søndagsskolelærerne vil derfor takke alle barn og foreldre for et spennende og fint år! Hvis noen av oss er hjemme i sommer, kan det hende at vi plutselig har søndagsskolen likevel. Men vi begynner ikke ordentlig før midten av august samtidig med vanlig skolestart . Husk Barnas dag den første søndag i september! Vi ønsker dere alle sammen en god sommer.
Hilsen Søndagsskolelærerne

KONTAKTKLUBBEN
25. juni holder Kontaktklubben sitt siste møte før sommerferien
13. august er det tur til Finnerudplassen i Sørkedalen i regi av Fransiskushjelpen.
20. august starter Kontaktklubben opp etter sommerferien
KONTAKTKLUBBEN ER ÅPEN FOR ALLE. GOD SOMMER!

Menighetsreisen til Tallinn 5. – 8. september
Vi ønsker velkommen til Menighetsreisen til Tallinn i september. Se omtale i Hallvardvaka.
Reise t/r Tallinn opphold i enkeltrom, m/frokost 3 netter a 350, lunch og en middag i Pirita, Sightseeing og buss, cakr 4 750,-
For dobbeltrom pr person: ca kr. 4 450,-
Frøydis Gustavsen kan også svare på spørsmål på e-post:f-gusta@online.no
Påmelding til menighetskontoret på telefon 23303200 eller på e –post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

FERIEAVVIKLING I ST. HALLVARD
p. Janusz har ferie fra 11. juni og er tilbake 11. juli
p. Oddvar har ferie fra 15. til 25. juli og 12. og 21. august
p. Krzysztof har ferie fra 21.juli til 24. august

Menighetskontoret er i perioden 15. juni til 15. august betjent hverdager mellom kl 10:00 og 14:00.

Bilder av konfirmantene 8. og 9. juni 2014