Monthly Archive: juli 2014

Tilbud til familier, barn og unge

HUSK BARNAS DAG 7. SEPTEMBER! Etter familiemessen er det kirkekaffe med program for barna.

Kateketer ønskes til neste skoleår!
Trosformidling er en viktig og givende oppgave. Alle barn i menigheten får tilbud om å delta på katekese. Vi trenger voksne / eldre ungdommer som kateketer. Om du har lyst å bidra som kateket, ta kontakt med Angelika for mere informasjon og uforpliktende samtale.

Oppstart for katekesen til høsten
Vi starter opp med katekese for 2.-7. klasse lørdag 13. september kl 10. Følg med på våre nettsider. Dere vil også få brev i posten i løpet av august.

Konfirmantundervisning til høsten
8. klassingene starter opp lørdag 13. september kl 10.
9. klassingene starter opp i uke 37: onsdag eller torsdag 10. og 11. september kl 16.30-18.30. Konfirmantene velger hvilken dag som passer best. Dere vil få informasjonbrev i posten i løpet av august.

Vi starter speidertropp fra og med høsten 2014.

Dersom du ønsker at barnet ditt skal være med, eller ønsker du å være leder; ta kontakt med audun.drivenes@katolsk.no.

Speiding er en flott måte å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro i et felleskap. Sammen skal vi lære å ha det moro sammen, ofte ute i naturen.

FERIEAVVIKLING I ST. HALLVARD

p. Oddvar har ferie fra (15.-25.juli) og 12.-21. august
p. Krzysztof har ferie fra 28. juli til 24. august

Menighetskontoret er i perioden 15. juni til 15. august betjent hverdager mellom kl 10:00 og 14:00.

Messetider som annonsert på baksiden av søndagsbladet med følgende unntak:

Ingen familiemesse i juli og august. Det feires ordinær høymesse.
Første messe på Nesodden etter ferien er 24. august

Nytt menighetsråd i St Hallvard menighet

RESULTAT FRA MENIGHETSRÅDSVALG 2014-2016 I ST. HALLVARD MENIGHET

Vi ønsker vår nye menighetsråd lykke til i deres tjeneste!

GOSHIA BERNHARDSEN
38 år, født i Polen, bor på Nesodden

ARTHUR HAAKONSEN
27 år, født i Norge, bor på Holmen/ Smestad

PER JESPERSEN
35 år, født i Norge, bor i bydel Søndre Nordstrand (Holmlia)

DARKO WAKOUNIG
36 år, født i Østerrike, bor i bydel Østensjø

MARKOS TEKLEZGI
40 år, født i Eritrea, bor på Skjetten

MARY MARGARET ANTHONYPILLAI
58 år, født i Sri Lanka, bor i bydel Bjerke

FERDINAND MÄNNLE
47 år, født i Tyskland, bor på Oppegård

JOHAN FOSSE
62 år, født i Norge, bor på Nesodden

JOHAN AMALATHAS
23 år, født i Norge, bor på Bjølsen

Takk til alle som har brukt sin stemmerett.

Alle kandidatene vil bli innkalt til menighetsrådsmøte onsdag 17. september sammen med det sittende menighetsrådet. I løpet av dette møtet vil det nye menighetsrådet konstituere seg. I tillegg til de valgte medlemmene blir 2-3 personer utnevnt av sogneadministratoren.

Informasjon om St Hallvard menighet – fra baksiden av søndagsbladet

Messer i St. Hallvard kirke

Søndag: kl 09:30 fromesse, kl 11:00 høymesse (1. søndag i måneden familiemesse), 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, kl 19:00 messe på polsk.

Mandag til fredag: kl 18:00 messe – sakramenttilbedelse fra kl 17:00.
Onsdag: kl 11:00 messe
Lørdag: kl 11:00 messe, kl 18:00 søndagsmesse på norsk, kl 19:00 søndagsmesse på polsk

Messe på eritreisk i St. Hallvard kirke 1. og 3. søndag i måneden kl 14:30
Holmlia messested (Holmlia kirke) hver søndag kl 17:00
Nesodden messested (Skoklefall kirke) 1. og 3. søndag i måneden kl 13:30
Tradisjonell latinsk messe i St Hallvard kirke 4. søndag i måneden kl 08.00

St. Elisabethsøstrene, Nordstrand:
Hverdager og lørdag messe kl 07:15
Søndag høymesse kl 09:00

__________________________________________________________________

St. Hallvard kirke og menighet:
Janusz.Fura@katolsk.no
Oddvar.Moi@katolsk.no
Krzysztof.Wanat@katolsk.no

Tlf: 23 30 32 00, faks 23 30 32 01 mellom kl 09:00 – 15:00
Post: St. Hallvard Kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo

E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
Nettside: http://sthallvard.katolsk.no
Bankkonto: 3000.22.49134

Den katolske kirkes nettsider: www.katolsk.no
Menighetsrådets formann: Darko Wakounig – darkowakounig@yahoo.com

Mellom 15. juni og 15. august vil menighetskontoret ha sommertid og være betjent mellom kl 10:00 og 14:00