Monthly Archive: august 2014

Avskjed med tre prester

Kommende søndag tar vi avskjed med tre prester som har gjort tjeneste i St. Hallvard menighet.

P. Sigurd Markussen, som har vært menighetens sogneprest siden 2008, men de siste to år har hatt studiepermisjon og har oppholdt seg i Roma. P. Sigurd er kalt til tjeneste i Tromsø stift.

P. Janusz Fura ss.cc, som har vært menighetens sogneadministrator under p. Sigurds permisjon. P. Janusz tiltrer som sogneprest i St. Magnus menighet i Lillestrøm.

P. Krzysztof Wanat ss.cc som har vært kapellan i menigheten ett år. Han har hatt ansvar for den polsktalende delen av menigheten.- P. Krzysztof skal fortsette sin tjeneste i St. Johannes, Apostel og Evangelist menighet i Groruddalen.

P. Janusz og p. Sigurd vil feire høymessen 31. august. Etter høymessen arrangerer menighetsrådet kirkekaffe, hvor våre kjære prester takkes av.

Prosesjon til ære for Den hellige Maria, Guds mor

Vi minner om prosesjonen kommende lørdag kl 16.30.

I anledning festdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen arrangerer St. Hallvard og St. Olav menigheter nok en gang prosesjon gjennom gatene fra St. Hallvard til St. Olav kirke.
Prosesjonen finner sted lørdag 16. august 2014.

Arrangementet innledes med bønn i St. Hallvard kirke kl.16.30. Deretter går prosesjonen til St. Olav kirke hvor det feires messe.

Alle ønskes hjertelig velkommen, ikke minst barnefamilier. Har du nasjonaldrakt så, er det fint om du bærer den denne dagen. Slik kan prosesjonen bli en synliggjøring av den Verdenskirken som ærer vår Mor og Kirkens Mor.

Vel møtt!

INFORMATION ABOUT ST HALLVARD CATHOLIC CHURCH IN OSLO

Vi har nylig laget denne informasjonen om vår menighet på engelsk, lagt den inn på våre nettsider og skal trykke den (sammen med informasjon på polsk) i neste nummer av Hallvardsvaka:

St. Hallvard Parish covers the eastern and southern parts of Oslo as well as the municipalities of Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård and part of Enebakk. It now has approximately 18,000 members.

OUR CHURCH and other mass locations

St. Hallvard is located on the hill called Enerhaugen, nestled between the neighbourhoods of Tøyen and Grønland in Oslo. Street address: Enerhauggata 4, 0651 Oslo. Telephone: (+47) 23 30 32 00. E-mail: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no Website: http://sthallvard.katolsk.no

Along with masses in our own church, we also celebrate masses at Holmlia Church (every Sunday at 5pm) and Skoklefall Church on Nesodden (every first and third Sunday of each month at 1:30pm).

MASS SCHEDULE in St. Hallvard Church

Monday – Friday: 6pm; Wednesdays also at 11am
Saturday: 11am; 6pm Sunday mass in Norwegian; 7pm Sunday mass in Polish
Sunday: 9:30am; 11am high mass (on the first Sunday of each month the 11am is a family mass); 1pm in Polish; 4pm in English; 7pm in Polish

Also on Sundays, masses in Eritrean are held first and third Sunday of each month at 2pm. The traditional Latin mass is celebrated on the fourth Sunday of each month at 8am.

CATECHESIS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

St. Hallvard Parish offers catechesis for 1st graders on the first Sunday of each month (after the family mass). 2nd through 7th graders and 8th graders preparing for Confirmation meet one Saturday per month from 10am-2pm. For the 2014/15 school year, these classes are held on the following Saturdays: 13 September; 11 October; 8 November; 6 December; 10 January; 7 February; 14 March; 11 April; 9 May; 13 June.

Classes for the 9th grade Confirmation group are held after school (4:30-6:30pm) on Wednesdays or Thursdays every second week. Please contact the church office to register for any of the classes mentioned here.

ADMINISTRATION OF SACRAMENTS

If you would like to have your child baptised, if you would like to get married, if you or someone you know is sick or dying, please contact the church office in order to get in touch with a priest. For First Communion or Confirmation preparation, please see the information about catechesis in the foregoing section – and we also have marriage preparation classes in Norwegian, English and Polish.

MORE INFORMATION

For information about the priests and all who work for St. Hallvard (names and contact information), please go to the start page.