Monthly Archive: september 2014

Familietreff for alle barnefamilier lørdag 25.oktober

Menighetens barn med foreldre/foresatte inviteres til kirken lørdag 25. oktober kl. 14.30 – 17.00 på familietreff!

Vi ønsker å gi et tilbud til alle barn som er for små til å gå i katekese (religionsundervisning), sammen med søsken og foreldre. Vi håper å gi barna en opplevelse av at kirken er et godt sted å være, og at de føler seg inkludert og velkommen! Det er viktig å ha et forum der familier kan treffes og ha et kristent fellesskap.

Hold av dagen allerede nå! Mer informasjon kommer.

Fra søndagsbladet 28/9

Notiser i søndagsbladet 28/9:

– Menighetskontoret har åpningstid fra kl 09:00 til 15:00 alle hverdager

– KATOLSK FORUM – ST. HALLVARD
Sett av tirsdag 28. oktober! Professor Gunnar Heiene vil snakke om: Ny lov om bioteknologi.
Sett også av 22. november til heldagsretrett med sr. Hildegard Koch

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

– Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Neste gang 29. september

– Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.

– Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter har møte første tirsdag i måneden. Neste møte er tirsdag 7. oktober. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00

– Åpen dag på Katarinahjemmet arrangeres lørdag 29. november.

– NB! Kjæledyr ikke tas med inn i kirken.

OPPSLAGSTAVLE I SØNDAGSBLADET 21/9

Notiser:

Menighetskontoret har åpningstid fra kl 09:00 til 15:00 alle hverdager

22. september: Hvordan oppstod den kristne trosbekjennelsen? Professor Øyvind Norderval, Den norske kirke kl 19:00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Neste gang 29. september

Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.

Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter har møte første tirsdag i måneden. Neste møte er tirsdag 7. oktober Messe i St. Olav domkirke kl 18:00

Vi trenger flere grupper som kan arrangere kirkekaffe søndag etter 11-messen. Skriv dere opp på listen som henger i menighetssalen, eller meld fra til menighetskontoret.

Åpen dag på Katarinahjemmet arrangeres lørdag 29. november.

Tilbud til familier, barn og unge

Vi har funnet kateketer til førstekommunionsforberedelse!
Barna er heldige og har fått ny kateket. Uansett – har flere i menigheten lyst til å bidra i trosformidlingen – ta kontakt, det er mange muligheter her!

Konfirmantundervisning 2014/2015
8. klasse:

8. klassinger har undervisning én lørdag i måneden, kl 10-14 (med p. Carlo)
Neste gang: lørdag 11. oktober
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

9. klasse:
9. klassinger har undervisning onsdag/ torsdag annenhver uke og velger selv om de vil komme på onsdager eller torsdager. Klokkeslett: 16.30-18.30 (med p. Oddvar)
Neste gang: onsdag 24.9. / torsdag 25.9.
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

Katekese 1. klasse:
25 førsteklassinger møtte opp til sin første katekese i september. Neste gang er det katekese for 1. klasse søndag 5. oktober etter familiemessen. Velkommen!

Katekese 2.-7. klasse:
Neste gang: lørdag 11. oktober. Nye barn er fortsatt velkommen!

Barnekor:
Neste øvelse er 29. september kl 17.30 i menighetssalen. Nye og gamle medlemmer er velkommen!
Koret pleier å synge i familiemessen (neste gang den 5. oktober).
Kontakt: sr Faustyna (faustynawalczak@gmail.com, tlf 41252226)

Ledertrening med Norges Unge Katolikker
17.-19. oktober 2014 – Intro-kurs, Kirkekurs, Bibelkurs og ledelseskurs.
Målgruppe: konfirmerte ungdommer. Sted: Mariaholm
Pris: kr 800 for NUK-medlemmer (menigheten kan evt. gi støtte)
Se www.nuk.no for informasjon og påmelding.

Katekesekoordinator Angelika: angelika.wimmer@katolsk.no /
telefon 23303200/13, mobil 48957391

Katekese for 2. til 7. klasse starter lørdag 13. september

Katekese2.-7. klasse:

Alle barn som går i 2.-7. klasse er velkommen til katekesen i St. Hallvard.
Oppstart : lørdag 13. september
Oppmøte: Alle møter opp i menighetssalen kl 10.
Vi starter med velkomst i menighetssalen og foreldremøte i de enkelte gruppene. Vel møtt!

Vi trenger flere kateketer:

Vi trenger kateketer til førstekommunionsforberedelse.
Hvem i St. Hallvard menighet kan ta ansvar for å forberede en gruppe 3. klassinger til førstekommunionen deres? Vi trenger to personer som har lyst til å møte barna, ønsker å bidra til trosformidlingen og som kan påta seg denne viktige og givende oppgaven. Førstekommunionsforberedelsen vil skje i samarbeid med presten.
Ta kontakt med Angelika for mere informasjon, gjerne så snart som mulig.

Notiser i søndagsbladet 7. september

Menighetskontoret har åpningstid fra kl 09:00 til 15:00 alle hverdager

Hva er kristen tro? Innleder: Biskop Bernt Eidsvig, 8. september: kl 19:00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29,

Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Neste gang 15. september

Kirkekoret har øvelse onsdager etter 18:00-messen.

Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter har møte første tirsdag i måneden. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00

Vi trenger flere grupper som kan arrangere kirkekaffe søndag etter 11-messen. Skriver dere opp på listen som henger i menighetssalen. Eller meld fra til menighetskontoret.

Konfirmantundervisningen starter

Kommende uke – onsdag 10. eller torsdag 11. september – starter undervisningen for 9. klasse. Samlingene varer fra 16.30 til 18.30 Konfirmantene velger onsdag eller torsdag.

Slik ser programmet for høsten ut – LES MER HER:

HØSTEN 2014 – Konfirmanter 9. klasse:

Uke 37 – Onsdag 10. el. torsdag 11. september

Uke 39 – Onsdag 24. el. torsdag 25. september

Uke 41 – Onsdag 8. el. torsdag 9. oktober

Uke 43 – Onsdag 22. el. torsdag 23. oktober

Uke 45 – 9. klasse på tur til Mariaholm 7.-9. november

Uke 47 – Onsdag 19. el. torsdag 20. november

Uke 49 – Onsdag 3. el. torsdag 4. desember

Uke 51 – Onsdag 17. el. torsdag 18. desember

For 8. klasse starter undervisninegn lørdag 13. september kl 10.00 – deres program for hele skoleåret ser slik ut (LES MER HER):

SKOLEÅRET 2014-15 – SAMLING KL 10-14 FØLGENDE LØRDAGER:

2014
13. september – 11. oktober – 8. november – 6. desember

2015
10. januar – 7. februar – 8. kl til Mariaholm 6.-8. mars – 11. april – 9. mai

KURS I KATOLSK TRO STARTER MANDAG 8. SEPTEMBER

SLIK KAN MAN LESE OM GRUNNKURS I TROEN 2014-2015 (PÅ DENNE ADRESSEN)

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Kurset holdes i St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, annen hver mandag fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.15. (Kom gjerne også i messen i kapellet kl 18.00.)

De fleste deltakerne begynner om høsten, men det er også mulig å begynne senere på året. Da fortsetter man etter sommerferien, slik at man fullfører hele kurset.

OPPLEGG FOR ÅRETS KURS (de første datoene):

08.09.2014 Introduksjonsmøte: Presentasjon av foreleser og av kurset. Informasjon om det katolske kirkerommet og litt om messen, og om vår kursbok: KOMPENDIET til Den katolske kirkes katekisme – som kan leses på nettet her.

22.09 Guds åpenbaring. Den hellige Skrift og tradisjon. Skriftens kanon.
KATEKISMENS KOMPENDIUM: # 1 – 24

06.10 Trosbekjennelsen: Gud Fader, Sønn og Hellig ånd. Om Guds åpenbaring gjennom frelseshistorien. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord – og han skapte mennesket i sitt bilde
KATEKISMENS KOMPENDIUM: # 25 – 78

…………..

HUSK BARNAS DAG 7. SEPTEMBER!

HUSK BARNAS DAG KOMMENDE SØNDAG 7. SEPTEMBER! Etter familiemessen er det kirkekaffe med program for barna.

Alle er hjertelig velkomne til Barnas dag, søndag 7.september etter familiemessen! Søndagsskolelærerne inviterer til fruktig kirkekaffe og barneteater. Vi markerer oppstart av søndagsskolen etter en lang sommer, og gleder oss over fellesskapet i vår menighet, der store som små, gamle som unge har en viktig plass.

Høstens katekese for barn og ungdommer

Vi trenger kateketer til førstekommunionsforberedelse.
Hvem i St. Hallvard menighet kan ta ansvar for å forberede en gruppe 3. klassinger til førstekommunionen deres? Vi trenger to personer som har lyst til å møte barna, ønsker å bidra til trosformidlingen og som kan påta seg denne viktige og givende oppgaven. Førstekommunionsforberedelsen vil skje i samarbeid med presten. Ta kontakt med Angelika for mere informasjon, gjerne så snart som mulig.

Katekese for 1. klasse:
Alle barn som går i 1. klasse i år er velkommen til katekesen for 1. klassinger!
Tid: Hver første søndag i måneden etter familiemessen, dvs. fra kl 12-13
Sted: lille menighetssal i 2. etasje.
Oppstart: søndag 7. september. Informasjonsmøte for foreldre og barn kl 12,
etterfulgt av barneteater i forbindelse med Barnas Dag.
Velkommen!

Katekese 2.-7. klasse:
Alle barn som går i 2.-7. klasse er velkommen til katekesen i St. Hallvard.
Oppstart : lørdag 13. september
Oppmøte: 2.-5. klasse: på Tøyen skole (det blir hengt opp skilt i skolegården)
6.-7. klasse: i St. Hallvard (se skilt)
Alle har fått tilsendt informasjon som også er å finne på menighetens nettsider.
Vel møtt!

Konfirmantundervisning 2013/2014

8. klassinger har undervisning én lørdag i måneden, kl 10-14
Oppstart : lørdag 13. september
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

9. klassinger har undervisning onsdag/torsdag annenhver uke og velger selv om de vil komme på onsdager eller torsdager. Klokkeslett: 16.30-18.30
Oppstart: onsdag 10. og torsdag 11. september
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal
Velkommen!

Notiser i søndagsbladet 31. august

Menighetskontoret har åpningstid fra kl 09:00 til 15:00 alle hverdager

Prestemøte på Mariaholm 1. – 4. september. Ingen 18:00-messe tirsdag 2. og onsdag 3. september

Husk Barnas dag 7. september

Familiekoret har sin først øvelse mandag 1. september kl 17:30

Kirkekoret har sin første øvelse onsdag 3. september.

Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter har sitt første møte tirsdag 2. september. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00

HUSK BARNAS DAG 7. SEPTEMBER!

Etter familiemessen 7. september er det kirkekaffe med program for barna.

Alle er hjertelig velkomne til Barnas dag, søndag 7.september etter familiemessen! Søndagsskolelærerne inviterer til et fruktig kirkekaffe og barneteater.

Vi markerer oppstart av søndagsskolen etter en lang sommer, og gleder oss over fellesskapet i vår menighet der store som små, gamle som unge har en viktig plass.