Monthly Archive: oktober 2014

Møte med Caritas direktører fra Latin-Amerika 12. november

I anledning Caritas Norges 50-årsjubileum besøker direktørene for Caritas Colombia, Caritas Honduras og Caritas El Salvador Oslo. De tre representerer noen av de største sivilsamfunnsorganisasjonene i sine hjemland.

Direktørene vil gjerne møte latinamerikanere i Norge for å fortelle om Caritas’ prosjekter, og ha en dialog om utviklings- og voldssituasjonen i regionen.

Kl. 16:30 Introduksjon fra Mons. Hector Fabio (Caritas Colombia), P. German Calix (Caritas Honduras) og Antonio Baños Valle (Caritas El Salvador).

Kl. 16:50 Dialog med salen om regionale utfordringer i Latin-Amerika.

Møtet vil finne sted i menighetssalen i St. Olav. Møtet vil holdes på spansk.

——————————————–

Los directores de Caritas Colombia, Caritas Honduras y Caritas El Salvador – representantes de algunas de las más grandes organizaciones de la sociedad civil en sus países – visitaran Oslo el 12 de noviembre. A las 16:30 en Akersveien 5 se reunían con gente de América Latina viviendo en Noruega para discutir los retos más grandes del desarrollo en la región y las respuestas de Caritas y la Iglesia frente estos.

For mer informasjon: https://www.facebook.com/events/339357919578007/?context=create&previousaction=create&source=49&sid_create=3761926605

Utdeling av barnebibler

UTDELING AV BARNEBIBLER til menighetens 4-åringer
SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 i familiemessen kl. 11.00.

5-åringer som ikke fikk barnebibel i fjor må gjerne komme i år.
(Møt helst frem 10.45 slik at vi vet hvor mange dere er.)

Tilbud til familier, barn og unge

Barnekor: Neste øvelse er mandag 27.oktober kl. 17.30-18.30 i
menighetssalen. Nye og gamle medlemmer er velkommen! Koret pleier å synge i familiemessen (neste gang 2. november). Kontakt: sr Faustyna (faustynawalczak@gmail.com, tlf 41252226)

Konfirmantundervisning 2014/2015

8. klasse: Disse har undervisning én lørdag i måneden fra kl 10-14 (med p. Carlo). Neste gang: lørdag 8. november. Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

9. klasse: 7.-9. november: konfirmanthelg på Mariaholm (obligatorisk)

Neste katekese 1.-7. kasse:

1. klasse: søndag 2. november
2.-7. klasse: lørdag 8. november

ÅPEN KVELD 13/11

Legfransiskanerne i Oslo og Lillestrøm inviterer til Åpen kveld i St. Hallvard kirke, torsdag den 13. november, med tema: Frans av Assisi, livskunstner til inspirasjon.

Liv Benedicte Nielsen: «Kirkekunsten i Assisi», Peggy Bruce: «Frans og tjeneste», Frode Grenmar: «Frans og naturen», Aasmund Vik: «Frans og gleden».

Messe kl. 18.00, innlegg fra kl. 19.00.

Alle er hjertelig velkommen!

St Sunniva skole

Har du et barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2015? Vi tar nå imot søknader. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolens kontor, telefon 23 29 25 00, eller last det ned herfra. Søknadsskjema deles også ut på informasjonsmøtet.

Inntaket til 1. trinn (skoleåret 2015/16) vil bli foretatt i løpet av våren 2015.
Dette gjelder barn født i 2009. Søknadsfristen er 1. desember 2014.

St. Sunniva skole er en kristen, katolsk privatskole med elever på 1.-10. trinn. Se for øvrig vårt inntaksreglement.

Onsdag 12. november 2014 inviterer vi til et uforpliktende informasjonsmøte for alle som vurderer å søke barnet sitt til 1. klasse skoleåret 2015/16. Møtet holdes i skolens førsteklasselokaler fra kl.17.00 til 18.30. Henvendelse i resepsjonen ved ankomst, 1. etasje inngang fra Akersveien 4. Assisterende rektor, sosiallærer, baseleder på SFO og lærere vil være tilstede. Dere vil få informasjon om skolen og søkeprosessen samt mulighet til å stille spørsmål og se selve skolen vår.

Alle er hjertelig velkommen!

Fra søndagsbladet 19. oktober

OPPSLAGSTAVLE

– 20. og 22. oktober kl 19:30 i St. Dominikus ved p. E. Dahl OP: Østerrike før Habsburgerne; kunst, kultur og arkitektur
– 20. oktober kl 19:00 i Litteraturhuset – Kristen tro: Hvem er Jesus?
– 23. oktober kl 18:30 i Mariagården, Katolsk Akademi: Jubileet for Hellig Olavs dåp.
– 29. oktober KATOLSK FORUM – ST. HALLVARD. Sett av denne onsdagen! Professor Gunnar Heiene vil snakke om: Ny lov om bioteknologi. Helena d’Arcy vil også delta. Se eget oppslag.
– Sett også av 22. november til heldagsretrett med sr. Hildegard Koch
– Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter. Neste møte er tirsdag 28. oktober. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00
– Åpen dag på Katarinahjemmet arrangeres lørdag 29. november.
– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!
– Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Neste gang 27. oktober
– Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.
– NB! Kjæledyr må ikke tas med inn i kirken.
– Barnevogner må settes utenfor kirken eller i gangen utenfor menighetssaken hvor det også er høyttaler slik at man kan følge messen.

Fra søndagsbladet 12. oktober

OPPSLAGSTAVLE

– KATOLSK FORUM – ST. HALLVARD. Sett av tirsdag 29. oktober! Professor Gunnar Heiene vil snakke om: Ny lov om bioteknologi. Helena d’Arcy vil også delta. Se eget
oppslag.
– Sett også av 22. november til heldagsretrett med sr. Hildegard Koch
– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!
– Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Neste gang 13. oktober
– Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.
– Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter. Neste møte er tirsdag 28. oktober. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00
– Åpen dag på Katarinahjemmet arrangeres lørdag 29. november.
– NB! Kjæledyr må ikke tas med inn i kirken.
– Barnevogner må settes utenfor kirken eller i gangen utenfor menighetssaken hvor det også er høyttaler slik at man kan følge messen.

UTDELING AV BARNEBIBEL 2/11

UTDELING AV GRATIS BARNEBIBEL til menighetens 4-åringer
SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 i familiemessen kl. 11.00.

5-åringer som ikke fikk barnebibel i fjor må gjerne komme i år.
(Møt helst frem 10.45 slik at vi vet hvor mange dere er.)

Invitasjonsbrev er sendt ut til alle 4- og 5-åringer i menigheten.

Henvendelser angående 4-årsbibel og familietreff rettes til menighetskontoret.

Fra søndagsbladet 5/10

OPPSLAGSTAVLE

– Menighetskontoret har åpningstid fra kl 09:00 til 15:00 alle hverdager

– Kunstforedrag ved p. Ellert Dahl OP, 6. og 8. oktober: Den hellige Frans av Assisi. St. Dominikus kloster, Neuberggaten 15, foredragssalen kl 19:30

– KATOLSK FORUM – ST. HALLVARD
Sett av tirsdag 28. oktober! Professor Gunnar Heiene vil snakke om: Ny lov om bioteknologi. Sett også av 22. november til heldagsretrett med sr. Hildegard Koch

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

– Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Neste gang 13. oktober

– Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.

– Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter har møte første tirsdag i måneden. Neste møte er tirsdag 7. oktober. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00

– Åpen dag på Katarinahjemmet arrangeres lørdag 29. november.

– NB! Kjæledyr må ikke tas med inn i kirken.

ROSENKRANSBØNN I OKTOBER

Rosenkransen bes hver ettermiddag etter kveldsmessen i St Hallvard kirke – kom gjerne og delta!

Her er de fire settene med mysterier som bes i løpet av en uke – og hele heftet vi bruker kan leses her (pdf-fil).

Gledens mysterier
1 Engelen Gabriels budskap til Maria (Luk. 1:28-38)
2 Marias besøk hos Elisabeth (Luk. 1:39-56)
3 Jesu Kristi fødsel (Luk. 2:1-21)
4 Jesus blir båret frem i tempelet (Luk. 2:22-38)
5 Jesus blir gjenfunnet i tempelet (Luk. 2:41-52)

Lysets mysterier
1 Jesus døpes i Jordan (Luk. 3:21-22)
2 Jesus fremstår under bryllupet i Kana (Joh. 2:1-10)
3 Jesus forkynner Guds rike, og kaller til omvendelse (Luk. 4:8-19)
4 Jesus forklares på berget (Matt. 17: 1-8)
5 Jesus innstifter nattverden (Matt. 26:26-29 og Luk. 22:14-20)

Smertens mysterier
1 Jesu dødsangst i Getsemane (Luk. 22:39-44)
2 Jesus blir hudstrøket (Joh. 19:1)
3 Jesus blir tornekronet (Joh. 19:2-3)
4 Jesus bærer sitt kors (Joh. 19:17-24)
5 Jesus blir korsfestet og dør (Joh. 19:25-37)

Herlighetens mysterier
1 Jesu oppstandelse fra de døde (Joh. 20:1-10)
2 Jesu himmelferd (Apg. 1:6-11)
3 Den hellige ånds komme (Apg. 2:1-12)
4 Marias opptagelse i himmelen (Åp.12:1)
5 Marias kroning i himmelen (Åp. 2:10b)