Monthly Archive: november 2014

OPPSLAGSTAVLE I SØNDAGSBLADET 30/11

NYTT KIRKEÅR

I dag, søndag 30. november, er første søndag i advent. Vi begynner et nytt kirkeår og lesningene hentes fra år B. Mens vi i året som ligger bak oss stort sett har lest Matteus-evangeliet, vil vi i det nye året hente de fleste lesningene fra evangelisten Markus. I hverdagsmessene vil vi bruke lesningene fra år II.

RORATEMESSER I ST. HALLVARD

Som tidligere år vil vi i adventstiden hver tirsdag morgen kl. 07:00 feire Roratemesse på norsk i sakramentkapellet i St. Hallvard kirke, første gang 2. desember.

Det spesielle med rorate¬messen er at den feires før daggry, mens det ennå er mørkt og det brukes kun levende lys i kirkerommet. Messen varer ca 25 minutter. Alle som har tid og anledning til å være med er hjertelig velkommen.
Etter messen spiser vi en enkel frokost sammen i menighetssaken. Alle tar med litt pålegg til felles frokostbord.

Notiser i søndagsbladet 30/11

29. november: Julebasar hos St. Elisabethsøstrene, kl 10:00 – !4:00

29. november: Åpen dag på Katarinahjemmet  1. desember: Litteraturhuset kl 19:00 «Hvorfor feirer kirken nattverd?» DNK/OKB

6. desember: OKB Familieseminar kl 11:00 i Akersveien

6. desember: Mariaforeningen feirer patronatsfest i St. Hallvard. Messe kl 18:00

8. desember: P. Ellert Dahl: «Tre samtidige britiske malere»,St. Dominikus

15. desember: P. Ellert Dahl: «Mot solen», St. Dominikus

Menighetskontoret vil være stengt i romjulen og fram til 5. januar.

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samværhver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne! Siste gang før jul er 10. desember. Første Kontaktklubb på nyåret er 7. januar.

Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Fra januar 2015 øver Familiekoret hver mandag.

Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.

Tilbud til familier, barn og unge

Barnekor:
Neste øvelse er mandag 24. november kl. 17.30-18.30 i
menighetssalen. Nye og gamle medlemmer er velkommen.
Koret pleier å synge i familiemessen (neste gang 7. desember).
Kontakt: sr. Faustyna (faustynawalczak@gmail.com, tlf 41252226)

Konfirmantundervisning 2014/2015
8. klassinger har undervisning én lørdag i måneden fra kl 10-14 (med p. Carlo)
Neste gang: lørdag 6. desember
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

9. klasse:
Neste gang: onsdag/torsdag 19./20. november kl 16.30-18.30
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

Neste katekese 1.-7. kasse:
1. klasse: søndag 7. desember
2.-7. klasse: lørdag 6. desember

St. Hallvard ministrantlag
Har du lyst til å være ministrant (altergutt/pike) i St. Hallvard kirke? Vil du være med å bistå presten under feiringen av liturgiske handlinger – messefeiringen? Alle som har mottatt førstekommunion kan bli ministrant. Ministrantgruppen til St Hallvard kirke består i dag av 15 flinke gutter og piker. Det er plass til flere. Gruppen tar sikte på å samles en gang i måned for øving og sosial samvær. Tid og sted for samling vil bli annonsert her i søndagsbladet. Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 41531615, epost hung0047@gmail.com

Notiser i søndagsbladet 16/11

– 14. og 15. november: Julemarked hos St. Joseph-søstrene

– 22. november: KATOLSK FORUM ST. HALLVARD heldagsretrett med sr. Hildegard Koch.

– 22. november: Julemarked- St. Sunniva skole

– 22. november: Katarinahjemmet kl 11:00 «I lys av familiesynoden»

– 23. november: SEGL-dagen, Mariagården fra kl 13:30.

– 24. november: St. Dominikus kl 19:30, p. Ellert Dahl OP: «Østerrike, Veronese»

– 29. november: Julebasar hos St. Elisabethsøstrene, kl 10:00 – !4:00

– 29. november: Åpen dag på Katarinahjemmet

– 1. desember: Litteraturhuset kl 19:00 «Hvorfor feirer kirken nattverd?» DNK/OKB

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

– Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Fra januar 2015 øver Familiekoret hver mandag.

– Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.

P. Carlo utnevnes til sogneprest

p_carlo «P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, sogneadministrator i St. Hallvard menighet i Oslo, utnevnes med virkning fra 4. januar 2015 til sogneprest i menigheten. Innsettelsen finner sted samme dag.»

Denne meldingen fra biskopens kontor er ankommet menigheten. Vi gleder oss over denne meldingen, og anbefaler p. Carlo til vår alles fortsatte forbønn.

Retrett i St Hallvard lørdag 22. november

KATOLSK FORUM – ST. HALLVARD 22. november

Mot avslutningen av kirkeåret kommer også i år sr. Hildegard Koch for å holde prekenretrett for oss. Messe kl 1100 og deretter går vi inn i menighetssalen.

Det blir innlegg med følgende temaer:
“Kontemplasjon, som en vei til et dypere kristent liv”
“Den mørke natten – når Gud er borte fra mitt liv”

Det blir også tid til refleksjoner i grupper.

Lunch kl 13:00
Avslutning kl 16:00

KIRKEBIDRAGSORDNING

BLI MED PÅ KIRKEBIDRAGSORDNINGEN – PREMIER Å VINNE

De tre viktigste inntektskildene våre er offentlige tilskudd, kollekter og kirkebidrag. Visste du at du kan få redusert skatt dersom du gir kirkebidrag til menigheten? Skatten blir redusert med 27% av det du gir. Bruk skjemaet som du finner i dette søndagsbladet.

Dersom du sender det inn til menighetskontoret innen utgangen av 2014, blir du med på trekning av tre fine premier. Vinnerne blir kunngjort i søndagsbladet 18. januar 2015. Er du i tvil om hvordan du skal fylle ut skjemaet, hjelper vi deg gjerne.

For mer informasjon se egen flyer, oppslagstavlen i menighetsalen eller desembernummeret av Hallvardsvaka.

Notiser i Søndagsbladet 2/11

– 3. november kl 19:00 i Litteraturhuset, Kristen tro DNK/OKB: Den hellige Ånd – hvem, hva og hvorfor?
– 3. og 5. november kl 19:03 i St. Dominikus kloster kunstforedrag v/p. Ellert Dahl: «Østerrike, kunst, kultur og arkitektur, Salzburg».
– 4. november Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00- medlemsmøte etterpå.
– 7.-9. november kl 17:00 kallshelg hos Dominikanerne
– 13. november Åpen kveld med Legfransiskanerne.
– 14. og 15. november julemarked hos St. Joseph-søstrene
– 22. november arrangerer KATOLSK FORUM ST. HALLVARD heldagsretrett med sr. Hildegard Koch.
– 22. november Julemarked- St. Sunniva skole
– 29. november: Åpen dag på Katarinahjemmet
– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!
– Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30.
– Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.