Monthly Archive: desember 2014

Tidspunkter for julemessene i St Hallvard menighet i Oslo

Julaften 24/12
Familieesse kl 13.30
Familiemesse kl 15.00
Polsk julevigilie kl 21.00
Midnatssmesse 23.00
Midnatssmesse på Nesodden kl 23.15

Juledag 25/12
Fromesse kl 09.30
Høymesse kl 11.00
Polsk messe kl 13.00
Engelsk messe kl 16.00
Messe på Holmlia kl 17.00
Polsk messe kl 19.00

2. juledag 26/12
Høymesse kl 11.00
Messe kl 18.00
Polsk messe kl 19.00

Registrering av katolikker

Som dere er kjent med gjennom katolsk.no og media, står kirken foran en oppdatering av sitt medlemsregister. Særlig gjelder det personer som er innvandret etter 2010. Registreringsskjema på ulike språk finnes i kirken. Er du i tvil, kan du også maile eller ringe menighetskontoret for å forvisse deg om at du er registrert.

Støtt St. Elisabethsøstrene

Støtt gjenoppbyggingen av St. Elisabeth-hjemmet ved å gi din gave til St. Elisabethsøstrene på kontonummer 2938.09.05017

Lørdag den 6. desember ble Elisabeth søstrenes hus på Nordstrand rammet av brann. Et liv gikk tapt, beboerne ble husløse, og huset er totalskadet. Adventstiden som skulle være en gledens tid, ble en vond tid. I løpet av søstrenes 134 år i Norge har kongregasjonen aldri opplevet en større tragedie. Både beboerne og flere av søstrene, som hadde sine rom i den del av bygningen der flammene herjet verst, har mistet det de eide av jordisk gods.
Søstrene takker for all den støtte og hjelp som de har fått. Det offentlige og naboer stilte opp med varme klær og pledd til våre evakuerte beboere. Mange søkte til brannstedet for å forsikre seg om at de var i live. P. Pål Bratbak håndterte pressen, i tillegg til å yte pastoral omsorg. Søstrene på Sta. Katarinahjemmet tok i mot noen av beboerne, og kandidatene blir tatt godt vare på hos St. Josephsøstrene på Grefsen.

Søstrene vet ikke når de kan vende tilbake til sitt normale liv. Vi vet ikke når huset vil være ferdig gjenoppbygget og innflyttingsklart. Unntakstilstanden vil vare i hvertfall til neste adventstid. Søstrene setter sin lit til Herren – og til alles forbønner.

Julemesser i St Hallvard menighet – 2014

Søndag 21/12 – vanlige søndagsmesser

Julaften 24/12
Familieesse kl 13.30
Familiemesse kl 15.00
Polsk julevigilie kl 21.00
Midnatssmesse 23.00
Midnatssmesse på Nesodden kl 23.15

Juledag 25/12
Fromesse kl 09.30
Høymesse kl 11.00
Polsk messe kl 13.00
Engelsk messe kl 16.00
Messe på Holmlia kl 17.00
Polsk messe kl 19.00

2. juledag 26/12
Høymesse kl 11.00
Messe kl 18.00
Polsk messe kl 19.00

Søndag 28/12 – vanlige søndagsmesser

JULEFEST I ST. HALLVARD 9. JANUAR

Tradisjonen tro blir det også i år julefest for menighetens voksne. Den finner sted fredag den 9. januar 2015. Vi begynner med messe kl 18:00, og så fortsetter vi i menighetsalen med julefesten. Pris pr. person kr 250 som bes innbetalt til konto 3000.22.49134.

Vi ber om påmelding senest innen mandag 5. januar. Du kan også ringe 23303200, komme innom kontoret for å melde deg på eller maile til adressen Oslo-St.Hallvard@katolsk.no til. Husk å navngi alle som skal delta.

VELKOMMEN!

HELLIGTREKONGERSFEST FOR BARNA 11/1

HELLIGTREKONGERSFEST!

Også i år kommer de tre hellige konger innom St. Hallvard. Kongene har det veldig travelt rundt helligtrekongersdag, så i år rekker de ikke komme innom St. Hallvard før 11. januar.

Etter familiemessen vil de kunne treffes i menighetsalen under kirkekaffen. Mon tro hva de i år har med til barna?

Notiser i dagens søndagsblad

– Referat fra siste menighetsrådsmøte 18. november oppslått i menighetsalen.

– 6. desember: OKB Familieseminar kl 11:00 i Akersveien

– 6. desember: Mariaforeningen feirer patronatsfest i St. Hallvard. Messe kl 18:00

– 8. desember: P. Ellert Dahl: «Tre samtidige britiske malere»,St. Dominikus

– 15. desember: P. Ellert Dahl: «Mot solen», St. Dominikus

– 6. januar: Mariaforeningens julefest

– 9. januar: Menighetens julefest

– 11. januar Helligtrekongersfest

– Menighetskontoret vil være stengt i romjulen og fram til 5. januar.

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne! Siste gang før jul er 10. desember. Første Kontaktklubb på nyåret er 7. januar.

– Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Fra januar 2015 øver Familiekoret hver mandag.

– Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.

St. Hallvard ministrantlag

Ny samling i St. Hallvard ministrantlag 13. desember
Har du lyst til å være ministrant (altergutt/pike) i St. Hallvard kirke? Vil du være med å bistå presten under feiringen av liturgiske handlinger – messefeiringen? Alle som har mottatt førstekommunion kan bli ministrant.

Ministrantgruppen til St Hallvard kirke består i dag av 15 flinke gutter og piker. Det er plass til flere. Gruppen tar sikte på å samles en gang i måneden for øving og sosial samvær. Tid og sted for samling vil bli annonsert her i søndagsbladet.

Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 41531615, epost hung0047@gmail.com

ADVENTSAKSJONEN

STØTT MENIGHETENS INNSAMLINGER TIL ADVENTSAKSJONEN!
FØLG MED FOR NÆRMERE INFORMASJON

Foreløpig kan vi avsløre at barne- og ungdomsgrupper med konfirmantene vil delta med ulike innsamlingsinnslag!
Søndag 21. desember blir det stor AUKSJON!

Ta med bankkort! Møt opp! Gi bud!

RORATEMESSER I ST. HALLVARD

Som tidligere år vil vi i adventstiden hver tirsdag morgen kl. 07:00 feire Roratemesse på norsk i sakramentkapellet i St. Hallvard kirke, neste gang 9. desember.

Det spesielle med rorate¬messen er at den feires før daggry mens det ennå er mørkt, og det brukes kun levende lys i kirkerommet. Messen varer ca 25 minutter. Alle som har tid og anledning til å være med er hjertelig velkommen.
Etter messen spiser vi en enkel frokost sammen i menighetssaken. Alle tar med litt pålegg til felles frokostbord.

JULEFEST I ST. HALLVARD 9. JANUAR

Tradisjonen tro blir det også i år julefest for menighetens voksne. Den finner sted fredag den 9. januar 2015.
Vi begynner med messe kl 18:00, og så fortsetter vi i menighetsalen med julefesten. Pris pr. person kr 250 som bes innbetalt til konto 3000.22.49134.

Vi ber om påmelding senest innen mandag 5. januar. Du kan også ringe 23303200, komme innom kontoret for å melde deg på eller maile til adressen Oslo-St.Hallvard@katolsk.no til. Husk å navngi alle som skal delta.

VELKOMMEN!