Monthly Archive: februar 2015

Notiser i søndagsbladet 22/2

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

– 3. mars : Møte i Mariaforeningen. Messe i St. Olav kl 18:00

– 6. mars: Kvinnenes internasjonale bønnedag i Grønland kirke kl 18:00

– 11. mars: NKKF har temadag i St. Olavs menighetsal. Pontifikalmesse.

– 19. mars: Fastretrett med br. Bjarne Falkanger: Tanker i forbindelse med fastetiden.

Fastemandat 2015

Fastemandat for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift 2015
bisk_vpskjold 1. Bot er en del av kristenlivet. Boten minner om og er uttrykk for omvendelsen som vi alle er forpliktet til, for å komme nærmere Kristus og våre lidende medmennesker.

2. Boten er spesielt knyttet til skriftemål og personlig omvendelse, men også til årets fredager, til forberedelsen av store høytider og hendelser i livet og til andre felles botshandlinger i Kirken.

3. Boten kan komme til uttrykk ved faste, dvs. ved å spise mindre enn vanlig, og ved abstinens, dvs. å avstå fra kjøtt eller annen føde. Boten kan også komme til uttrykk ved mer intens innsats i bønn og karitativt arbeid enn vanlig.

4. Fastetiden er tiden for individuell og kollektiv forberedelse til påskehøytiden, bl.a. gjennom bot og korsveisandakter. Særlig følger vi dem som skal døpes under påskevigilien. Fastetiden begynner askeonsdag (i år: 18. februar). Denne dag samt langfredag (i år: 3. april) er felles faste- og abstinensdager i hele Kirken. Disse dager innbys vi også til å delta i de spesielle liturgiske feiringer.

5. Fastebudet gjelder alle fra fylte 18 år til fylte 59 år, abstinensbudet alle fra fylte 14 år. Sykdom og andre spesielle forhold begrunner unntak fra faste- og abstinensbudet.

Oslo, 16. februar 2015.
✠ BERNT I. EIDSVIG CAN.REG.
Biskop av Oslo og ap. administrator i Trondheim stift

Notiser i søndagsbladet 15. februar

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

– 3. mars : Møte i Mariaforeningen. Messe i St. Olav kl 18:00

– 6. mars: Kvinnenes internasjonale bønnedag i Grønland kirke kl 18:00

– 11. mars: NKKF har temadag i St. Olavs menighetsal. Pontifikalmesse.

MENIGHETENS FASTERETRETT 19/3

br_bjarne Også i år arrangeres det fasteretrett i St. Hallvard. Denne gangen ved broder Bjarne Falkanger. Br. Bjarne er fransiskaner, og godt kjent av mange i St. Hallvard, siden han i mange år bodde og hadde sitt virke i menigheten. Vi gleder oss til han skal komme for å holde retrett med oss.

Sett av 19. mars, og benytt denne anledningen til å forberede deg til påske.

Besøk fra Caritas

Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Skretteberg, vil besøke St. Hallvard menighet søndag 22. februar. Hun vil holde en appell i anledning årets fasteaksjon i den norske høymessen kl. 11:00.

Familiehelg 5.-7. juni 2015

St. Hallvard menighet arrangerer familiehelg på Mariaholm! Helgen passer for barnefamilier.

Om du kan tenke deg å være med i planleggingsgruppe, kom gjerne på første møte som er onsdag 11. februar. Kontakt Marta: bivand@hotmail.com eller menighetskontoret.