Monthly Archive: mars 2015

Messetider i den stille uke og påsken 2015

Skjærtorsdag 2. april
17:00 skjærtorsdagsmesse på polsk
19:00 skjærtorsdagsmesse på norsk
20:30 agapemåltid
20:30 sakramenttilbedelse og skriftemål til midnatt
15:00 skjærtorsdagsmesse i Holmlia kirke

Langfredag 3. april (faste og abstinens)
15:00 pasjonsgudstjeneste på norsk
17:00 pasjonsgudstjeneste på polsk
15:00 pasjonsgudstjeneste i Holmlia kirke
Kollekt til Det hellige land

Påskeaften lørdag 4. april
11:00 velsignelse av påskemat på polsk (hver halvtime frem til kl 13:00)
19:00 påskevigilie på polsk
22:00 påskevigilie på norsk

1. Påskedag søndag 5. april
07:30 messe på polsk
09:30 messe på norsk
11:00 Påskedagsmesse
13:00 messe på polsk 14:30 messe på eritreisk
16:00 messe på engelsk

13:30 messe i Skoklefall kirke
17:00 messe i Holmlia kirke

2. påskedag / Mandag i påskeoktaven 6. april 11:00 høymesse
13:00 messe på polsk
17:00 tilbedelse og skriftemål 18:00 messe på norsk

Notiser i søndagsbladet 29. mars

– Kontoret vil være ubetjent i Stille uke. – Vanlig kontortid fra og med tirsdag 7. april.
– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkommen!
– 1. april er det messe kl 11:00, men Kontaktklubben møtes ikke.
– 8. april møtes Kontaktklubben første gang etter påske
– Pilegrimstur til Hellige Hallvards fødested i Lier 13. juni 2015. Påmelding til kontoret innen 8. mai. Turen koster kr 400 og kan betales ved påmelding.

Tildekning av kors og bilder

Det er en gammel tradisjon å dekke til krusifiks og bilder i kirken med fiolette eller røde kleder. Vi gjør dette også i St. Hallvard kirke, og tildekkingen skjer allerede før den femte søndagen i fasten (denne søndagen). Hensikten er å vise at vi nå for alvor nærmer oss Jesu lidelse og død. Fra fastetidens begynnelse er flere ting blitt borte fra liturgien – Gloria og Alleluja, ingen blomster foran alteret, orgelet brukes mindre etc – dette blir enda tydeligere nå når også krusifikser og helgenbilder dekkes til.

Krusifiksene og bildene kommer til syne igjen før påskevigilien starter. Og denne skikken kan man om ønskelig også praktisere i hjemmet ved at man tildekker krusifikser og religiøse bilder med passende tøystykker.

Notiser i søndagsbladet 22. mars

– Kontoret vil være ubetjent i Stille uke. Vanlig kontortid fra og med tirsdag 7. april.
– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkommen!
– 25. mars avholdes siste møte i Kontaktklubben før påske.
– 1. april er det messe kl 11:00, men Kontaktklubben møtes ikke.
– 8. april møtes Kontaktklubben første gang etter påske
– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.
– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00
– Menighetsrådet har sitt neste møte 24. mars.
– Søndag 29. mars, Palmesøndag, begynner sommertiden. Husk å stille klokka en time fram!

Familiehelg 5.-7. juni 2015

Familiehelg 5.-7. juni 2015

«Fem brød og to fisker» – næring for kropp og sjel er tema for årets familiehelg som St. Hallvard menighet arrangerer tradisjonen tro. Påmeldingen er åpen og sendes til darkowakounig@yahoo.com eller menighetskontoret. Om du kan tenke deg å være med i planleggingsgruppe eller bidra med praktisk hjelp, ta kontakt med Marta: bivand@hotmail.com eller med menighetskontoret.

Notiser i søndagsbladet 15. mars

Notiser:
– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!
– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.
– Kirkekoret har øvelse søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00
– 19. mars: Fastretrett med br. Bjarne Falkanger: Tanker i forbindelse med fastetiden.
– Nytt nummer av Hallvardsvaka! Har du ikke fått den i posten, ta kontakt med menighetskontoret. Kanskje vi ikke har din riktige adresse.
– Menighetsrådet har sitt neste møte 24. mars.
– Søndag 29. mars, Palmesøndag, begynner sommertiden. Husk å stille klokka en time fram!

Husk fasteaksjonen

fasteaksjon2015

FASTEAKSJONEN 2015 ER I GANG! SKAPERVERKET: VÅR GAVE – VÅRT ANSVAR!
Klimaendringer – vår tids største utfordring

Klima er igjen høyt på den politiske dagsorden. Naturkatastrofer inntreffer stadig oftere med sterkere kraft og kobles til menneskeskapte klimaendringer. Flom, tørke og storm er i økende grad globale fenomen som gjør at flere kjenner på konsekvensene. Derfor har også pave Frans engasjert seg i det som omtales som vår tids største utfordring.

………………..

LES MER OM ÅRETS FASTEAKSJON HER.

Familietreff i fastetiden – 21/3

Familietreff i fastetiden – lørdag 21. mars 2015

Alle barnefamilier inviteres til vårens familietreff! Det blir sang, aldersdelte grupper, familiekorsvei og felles måltid. Hver familie bes om å ta med en serveringsklar matrett til felles koldtbord. Påmeldingen er åpen og sendes til menighetskontoret (husk å skrive alder til alle barn som blir med)!

Velkommen!

Mer informasjon om menighetens fasteretrett

MENIGHETENS FASTERETRETT

Den 19. mars inviterer vi til retrett i St Hallvard med fransiskanserbroder Bjarne Falkanger.
Han vil innlede med temaet:

– Tanker i forbindelse med fastetiden.
– Hvorfor måtte Jesus dø på korset?
– Er det flere mulige svar?

Temaet er sentralt i troen, men allikevel ikke enkelt å forholde seg til. Korsfestelsen utfordrer.
Det blir 2 innlegg med tid til refleksjon, og samtale i fellesskap.

Start kl 1700, Messe kl 1800, avslutning kl 2000. Lett servering etter Messen.

Tilbud til familier, barn og unge

Barnekor:
Neste øvelse er mandag 2. mars kl. 17.30-18.30 i menighetssalen. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Koret pleier å synge i familiemessen (neste gang 1. mars, så den 12.april). Før familiemessen møter koret kl 10.15 til øvelse.
Kontakt: sr. Faustyna (faustynawalczak@gmail.com, tlf 41252226)

Neste katekese 1.-7. kasse:
1. klasse: søndag 1. mars
2.-7. klasse: lørdag 14.mars kl 10-13.45

Foreldremøte om førstekommunion
Foresatte til årets førstekommunionsbarn er invitert til informasjonsmøte søndag 8. mars etter norsk høymesse. Her vil det bli gitt viktig informasjon om førstekommunionen og katekesehelgen.

Konfirmantundervisning 2014/2015
8. klasse (med p. Carlo):
8. klassinger har undervisning én lørdag i måneden fra kl. 10-14.
Neste gang: Konfirmanthelg for 8. klasse fra fredag 6. til søndag 8. mars. Invitasjon med informasjon er sendt ut til konfirmantene
Oppmøte: St. Hallvard/ved Sørli plass (utenfor Kafé Lyst) hvor bussen venter.

9. klasse (med p. Oddvar):
Neste gang: onsdag/torsdag 11./12.mars kl. 16.30-18.30
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

Familietreff lørdag 21. mars 2015
Alle barnefamilier inviteres til vårens familietreff . Det blir sang, aldersdelte grupper, familiekorsvei og felles måltid. Hver familie bes ta med en serveringsklar matrett til felles koldtbord. Påmelding til menighetskontoret.

St. Hallvard ministrantlag
Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig
Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 41531615,
epost hung0047@gmail.com .
Ministrantgruppen er en gjeng på ca. 20 jenter og gutter. Ca. 1 gang i måneden (lørdag) møtes ministrantene til øvelse, mat og lek.
Kom og prøv!

Familiehelg 5.-7. juni 2015
«Fem brød og to fisker» – næring for kropp og sjel er tema for årets familiehelg som St. Hallvard menighet arrangerer tradisjonen tro . Påmeldingen er åpen og sendes til darko.wakounig@yahoo.com eller menighetskontoret. Om du kan tenke deg å være med i planleggingsgruppe eller bidra med praktisk hjelp, ta kontakt med Marta: bivand@hotmail.com eller med menighetskontoret.

Notiser i søndagsbladet 1. mars

Notiser:
– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!
– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.
– Kirkekoret har øvelse søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00
– 3. mars : Møte i Mariaforeningen. Messe i St. Olav kl 18:00
– 6. mars: Kvinnenes internasjonale bønnedag i Grønland kirke kl 18:00
– 11. mars: NKKF har temadag i St. Olavs menighetsal. Pontifikalmesse.
– 19. mars: Fastretrett med br. Bjarne Falkanger: Tanker i forbindelse med fastetiden.