Monthly Archive: april 2015

Notiser i søndagsbladet 26. april

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkommen!

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

25. april kl 11:00, Katolsk akademi: Kirkefedrenes innflytelse på katolsk og ortodoks teologi, spiritualitet og tilbedelse. Torstein T. Tollefsen

– 5. mai kl 18:00 har Maria-foreningen møte på Sta. Katarinahjemmet

– 10. mai kl 12:30 menighetsalen, Mariakirken, Stabekk: «70 år etter Auschwitz – Edith Stein og Maximilian Kolbe»

– 15. mai HALLVARDSDAGEN se eget program

– 30. mai kl 11:00, Katolsk akademi: Katolisisme og protestantisme i møte med høyreradikale i mellomkrigstiden, med hovedvekt på Tyskland.

– 13. juni – pilegrimsreise til Lier

LES HELE SØNDAGSBLADET HER.

Familiehelg på Mariaholm 5.-7. juni

“5 brød og 2 fisker” – Næring for kropp og sjel
Familiehelg på Mariaholm 5.-7. juni

Aktiviteter – bønn – diskusjon – familietid – liturgi – lek – samtaler – fotball – messe

Hvem kan delta? Familier med barn i alle aldre, besteforeldre, deler av familien …
Sted: Mariaholm, katolsk leirsted i Spydeberg, 1 time fra Oslo.
Tid: fredag 5 juni kl 17 – søndag 7 juni kl 16
Transport: egen bil, eller ved henting fra togstasjon i Spydeberg eller sitte på med noen
Pris: kr 550 (voksen) / kr 300 (barn); kr 150 (barn i reiseseng)
NB! Fra og med fjerde barn gratis.

Påmeldingsfrist: 10. mai 2015
Bindende påmelding sendes som e-post til Darko Wakounig: darkowakounig@yahoo.com

Spørsmål? Kontakt arrangementskomitéen på bivand@hotmail.com.

Program for Hallvardsdagen 15. mai 2015

hdagen_2015_f

Fredag 15. mai 2015

Kl 17:00 Pilegrimsliturgi ved St. Hallvardkatedralens ruiner i Gamlebyen. Deretter prosesjon til St Hallvard kirke

Kl 18:00 Pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig. St. Hallvardguttene synger

Kl 19:00 Åpning av jubileet i menighetssalen v/ sogneprest, p. Carlo B. Le Hong Phuc

Avduking og presentasjon av kunstgave fra Liv Benedicte Nielsen og vår nye St. Hallvard-messehagel. Den kunstneriske utformingen er av samme kunstner.

Deretter følger den tradisjonelle Hallvards-konserten

SE HELE PROGRAMMET HER.

Jubileumsbesøk fra vår vennskapsmenighet i Hamburg-Bergedorf

Onsdag 13. mai 2015 ankommer etter planen 14 personer med sin nye sogneprest Markus Diederich fra vår vennskapsmenighet St. Marien i Bergedorf til Gardermoen. De skal feire Kristi Himmelfartsdag med oss, vårt jubileum på Hallvardsdagen 15. mai og oppleve 17. mai-feiringen i Oslo. Det er 50 år siden vennskapet mellom St. Marien og St. Hallvard ble påbegynt. Også dette er en god grunn til å komme på besøk i år. Siste gang de to menigheter hadde et felles arrangement, var den flotte reisen til Israel våren 2013 med elleve deltakere fra hver menighet.

Gjestene kan treffes her i St. Hallvard i og etter høymessen på Kristi Himmelfartsdag kl. 11, på Hallvardsdagen kl. 18 og kveldsmessene både onsdag 13. mai og lørdag 16. mai. Det er satt opp et variert program for gruppen i og rundt Oslo. Er noen interessert i å være med på disse turene – gjerne tysktalende menighetsmedlemmer, ta gjerne kontakt med menighetskontoret for mer informasjon.

Sognepresten skriver om St. Hallvard menighets dobbeltjubileum

Kjære brødre og søstre i Kristus,

I år feirer vi et dobbelt jubileum. Det er 125 år siden St. Hallvard menighet ble opprettet. Samtidig er det 50 år siden vårt nye kirkebygg ble innviet. Med denne feiringen åpner vi et nytt kapitel i menighetens historie.

Et jubileum er alltid en grunn til å være takknemlig. Gjennom disse årene har St. Hallvard menighet blitt et åndelig hjem for mange, her føres de nyeste medlemmer til dåp, her går barna til sin første kommunion, de unge mottar fermingens sakrament, de unge ektepar trer frem for Guds åsyn for at han skal velsigne den pakt de to inngår, fra kirken tar vi avskjed med dem som har fullført sitt jordiske liv.

Jubileet gir oss anledning til å se tilbake på det som har vært. Det er mange som har ofret tid og krefter i menighetens tjeneste gjennom disse årene. Mange har bidratt til å forme menighetens utvikling. Mange aktive medlemmer, ordenssøstre og prester har svart med kreativitet, innsatsvilje og trofast tjenestesinn på tidens mangfoldige utfordringer. Målet var å skape en menighet med et rikt menighetsliv, en levende menighet hvor alle kunne føle seg hjemme, en kirke som skulle føre de troende nærmere Gud og nærmere hverandre, et fellesskap som har rom også for mennesker i nød, så vel i de nære omgivelser som i samfunnet.

Når vi feirer denne viktige begivenheten, er vi klar over at det er intet menneske gitt å fortelle om hvilke resultater menigheten egentlig har oppnådd i disse årene, det vet bare Gud. Ser vi tilbake på disse 125 år, skjønner vi at mange hendelser har preget menighetens liv. Men én ting kan vi være sikre på, menneskene i menigheten har et trofast kristenliv i hverdagen. I dag kan vi forstå den gave som vi har fått, og slutte opp om den i takknemlighet og trofasthet.

Når vi leser om St. Hallvard menighets fortid, ser vi Guds aktive tilstedeværelse i historien og blir oss mer bevisst vår identitet som menighet. I dag har St. Hallvard vokst sterkt med mange tusen katolikker fra over 100 forskjellige land. Hvilken rikdom vi har! Samtidig er vi klar over hvilke utfordringer vi har i fremtiden. Dette krever en evne til å følge med i tiden, mot og styrke til nytenkning og omstilling, oppbrudd og ny begynnelse. Mens de ytre forhold stadig forandrer seg, desto større betydning får det for menigheten å vite at Gud er det faste holdepunkt vi vier vårt liv til. Han er Den store uforanderlige.

Måtte menighetens jubileum bli en glede for oss og gjøre begeistring og inspirasjon om til handling med brennende tro og glødende engasjement. Måtte denne viktige begivenheten gjøre oss rede til å lytte til Den Hellige Ånd, og villige til å fornye vår tro, håp og kjærlighet i tjeneste for verdens evangelisering.

p. Carlo Hong Phuc

Notiser i søndagsbladet 12. april

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkommen! Onsdag 15. april drar vi på tur til Lillestrøm.

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00.

– Vi minner om at tidspunktet for hverdagsmessene hos St. Elisabethsøstrene er endret fra 07:15 til 07:00.

– 25. april kl 11:00, Katolsk akademi: Kirkefedrenes innflytelse på katolsk og ortodoks teologi, spiritualitet og tilbedelse. Torstein T. Tollefsen

– 30. mai kl 11:00, katolsk akademi: Katolisisme og protestantisme i møte med høyreradikale i mellomkrigstiden, med hovedvekt på Tyskland.

LES HELE SØNDAGSBLADET HER.

Programoversikt for jubileumsåret 2015–2016

15.mai 2015: Åpning av jubileet. St. Hallvarddagen
Feiringen starter i Hallvardkatedralens ruiner i Gamlebyen kl 17:00, med “Pilegrimsliturgi”, pilegrimsbønn og prosesjon opp til St Hallvard kirke.
kl 18:00, pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig. Hallvardguttene synger i messen. Vår nye St. Hallvardmessehagel brukes for første gang. Deretter er det konsert i menighetssalen med Annar Follesø, fiolin, Wolfgang Plagge klaver, Ingerid Birkeland, vokal. Servering.
Vi får besøk fra vennskapsmenigheten i Tyskland

13. juni 2015: Pilegrimstur til Lier
Dagsutflukt med buss. Vi besøker gården Huseby i Lier, hvor Den hellige Hallvard bodde. Informasjon og kort omvisning. Deretter reiser vi til Sylling hvor St. Fransicussøtrene hadde et novisiat og et kapell frem til det ble solgt i 1968. Det gamle kapellet er vedlikeholdt, og her skal vi feire messe. På veien skal vi også besøke Tanum kirke og få en omvisning her. Det vil bli arrangert et enklere måltid i forbindelse med utflukten. Påmelding .

23. juni 2015: Sankthansfeiring
Den 23. juni feirer vi Johannes Døperens fest med sankthansbål, spekemat og innslag fra landene der våre menighetsmedlemmer kommer fra. Vi starter med messe kl. 18:00 og fortsetter festen i parken bak menighetssalen. Hele menigheten, beboerne i borettslagene rundt kirken og våre naboorganisasjoner er invitert til denne spesielle midtsommerfeiringen!

5. september 2015: Pilegrimsreise til Bohuslän
Vi starter vår pilegrimsvandring i St. Hallvard kirke og vandrer via Fransiskanernes gamle klostersted (ved Gamlebyen kirke)til ruinen av Hallvardskatedralen i Minneparken. En buss vil møte oss og frakte oss videre via en middelalderkirke i Østfold, en kort stopp ved Borgarsyssel museum og Nikolairuinen videre til Båhuslän hvor St. Hallvard er minnet med en skulptur i alterskapet.
p. Carlo vil være vår pilegrimsprest – Mari A. Lunde er vår guide.
PÅMELDING TIL KONTORET INNEN 15. august.

3. oktober 2015: Fransiskansk dag
Fransiskanerne har hatt en sentral rolle St. Hallvard menighet gjennom mange tiår, og i dag setter vi fokus på dette bidraget og på fransiskansk tankegang og spiritualitet. Messen vil bli feiret av pp Hallvard Hole, Nikolas Goryczka og Grzegorz Gryz, alle O.F.M.
Br Bjarne Falkanger O.F.M., klarissene fra Larvik, representanter for St. Elisabethsøstrene og for Fransiskushjelpen vil være til stede. Den fransiskanske tradisjonen i St. Hallvard bæres i dag videre av legfransiskanerne, som du også kan treffe denne kvelden. P. Hallvard vil holde et foredrag om fransiskansk spiritualitet. Denne kvelden minnes den hl Frans’ dødsdag, og vi vil få være med på den tradisjonelle Transitus-markeringen.

15. november 2015: Jubileumsboken presenteres
I anledning menighetens 125- årsjubileum vil det komme ut en jubileumsbok. Boken vil ikke handle om “musketerene 25 år etter” i den forstand at den blir et kronologisk tillegg til Johs. Bruces menighetshistorie som kom i 1990. I stedet blir det artikler om spesielle tema – blant annet den første generasjon av menighetsmedlemmer, og om vår fransiskanske historie. Boken presenteres i forbindelse med kirkekaffen 15. november.

Mellom Kristi kongefest og 3. advent 2015 – jul i alle Herrens land
St. Nikolas-feiring – arrangement for barna og barnefamilier. Utstilling av julepynt/tradisjoner og julemarked med varer fra ulike nasjonaliteter. NUKs Adventsaksjon. Kan vi oppnå «all time high» Elisabethsøstrenes juleverksted

Februar 2016: Menigheten får eget bygg
Arkitektfirmaet Lund og Slaatto møter med representant som sto arkitekt Kjell Lund nær. Foredrag om kirkebyggets historie, hvilke tanker gjorde man seg da man skulle bygge. Mars 2016 Menighetens katolske kunstnere
Utstilling av grafikk, malerier og skulpturer av kunstnere som var tilknyttet St. Hallvard kirke og kunstnere som sogner til St. Hallvard i dag. Flere kunstnere er forespurt.
Barn og ungdom i menigheten skal bidra til jubileumsfeiring ved flere anledninger, blant annet skal kateketer med katekesebarn lage ting som senere kan inngå i en utstilling Kateketer med katekesebarn lager ting som senere kan bli utstilt (til våren 2016).

14. og 15.5.2016: Stor jubileumsavslutning
Lørdag blir det paneldebatt rundt teamene ”Menigheten da og nå. Hva kan vi se tilbake på, hva har vi i vente? Hvor går Den katolske kirke i Norge, hvor går St. Hallvard? Hva er utfordringene? Hvordan kan Den katolske kirke bli en synlig og naturlig del av Norge, hvordan kan St. Hallvard bli/fortsette å være en synlig og naturlig del av Oslo øst?” Middag for inviterte gjester.
Søndag utvidet kirkekaffe etter høymessen med inviterte gjester. Søndag kveld avholdes den tradisjonelle St. Hallvard-konserten.

Tilbud til familier, barn og unge

Neste katekese 1.-7. klasse:
1. klasse: søndag 12. april
2.-7. klasse: lørdag 11.april kl 10-13.45 (ikke 3. kl)

Konfirmantundervisning 2014/2015
8. klasse (med p. Carlo):
8. klassinger har undervisning én lørdag i måneden fra kl. 10-14.
Neste gang: lørdag 11. april
Oppmøte: St. Hallvard, lille menighetsal
9. klasse (med p. Oddvar):
Neste gang: onsdag/torsdag 22./23. april kl. 16.30-18.30
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

Barnekor:
Neste øvelse er mandag 20. april kl. 17.30-18.30 i menighetssalen. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Koret pleier å synge i familiemessen (neste gang 12. april). Før familiemessen møter koret kl 10.15 til øvelse.
Kontakt: sr. Faustyna (faustynawalczak@gmail.com, tlf 41252226)

St. Hallvard ministrantlag:
Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig
Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 41531615,
epost hung0047@gmail.com .
Ministrantgruppen er en gjeng på ca. 20 jenter og gutter. Ca. 1 gang i måneden (lørdag) møtes ministrantene til øvelse, mat og lek. Kom og prøv!

Familiehelg 5.-7. juni 2015:
«Fem brød og to fisker» – næring for kropp og sjel er temaet for årets familiehelg som St. Hallvard menighet arrangerer tradisjonen tro. Påmeldingen er åpen og sendes til darkowakounig@yahoo.com eller menighetskontoret. Lek, moro, åndelig påfyll for store og små i vakre omgivelser!
Om du vil bidra med praktisk hjelp, ta kontakt med Marta: bivand@hotmail.com eller med menighetskontoret.

Lurer du på noe angående katekesen, er det bare å ta kontakt med
katekesekoordinator: angelika.wimmer@katolsk.no, tlf 23303200/13 eller 48957391

125/50-års-jubileum i St. Hallvard menighet

St. Hallvard menighet i Oslo feirer to store jubileer i 2015 og 2016 – det har gått 125 år siden menighetens grunnleggelse, og kirkebygget blir 50 år gammelt.

Da St. Hallvard menighet ble grunnlagt i 1890, dekket den den østre delen av Oslo by samt store deler av Akershus og hadde et par hundre medlemmer. I løpet av årene har menigheten vokst betydelig og blitt Norges største katolske menighet på drøye 20.000 sjeler med bakgrunn i alle verdens land. Helt siden kirkebygget har stått ferdig i 1966 har mennesker kommet innom kirken daglig, i første rekke for å be og delta i gudstjeneste, men mange også for å bare se på dens spesielle arkitektoniske utforming.

St. Hallvard er havn for mennesker fra over 200 forskjellige nasjonaliteter og spiller en uvurderlig rolle i deres integreringsprosess inn i det norske samfunnet. Mange vellykkede samfunnsborgere som har sine røtter langt utenfor Norges grenser har mer enn en gang vært innom kirken og hentet seg praktisk og åndelig starthjelp. Menighetskontoret kan ved forespørsel formidle kontakt for en samtale med flere av dem.

Dette er et stort jubileum som skal feires og markeres gjennom et helt år – fra mai 2015 til mai 2016. Jubileumsfeiringens mange programpunkter skal skape blest om menighetens enorme flerkulturelle bagasje og medlemmenes forskjellige tradisjoner; menighetens historie, mangfold og spiritualitet skal presenteres, men det skal også gis anledning til å reflektere over utfordringene som finnes. St. Hallvard menighet ønsker gjennom denne feiringen å presentere seg selv som en livskraftig del av bylivet midt i Oslos innvandrerstrøk og fremheve sin rolle som samfunnsaktør. Jubileumsfeiringen startes som del av St. Hallvardsdagen den 15. mai 2015 med påfølgende program i menighetssalen.

Kontaktpersoner:
Sogneprest p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, tlf. 23 30 32 00/11, Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no
Leder i jubileumskomiteen Darko Wakounig, mob. 95 89 78 45, darkowakounig@yahoo.com

Jubileumslogo – 2

Vi publiserer her en gang til de nye logoene for vår menighet for jubileumsårene 2015 og 2016:

STH_jubileumslogo

Slik skriver jubileumskomiteen om logoen(e): “I forbindelse med vårt menighets- og kirkejubileum 2015-2016 har vi gleden av å presentere jubileumslogoene. Til venstre er logoen for 125-årsjubiléet til menigheten og representerer St. Hallvard. Til høyre er logoen for kirkejubiléet. Dette er en stilisert fremstilling av kirkebygget med den særegne kuppelen.”

Program 6. til 12. april – St Hallvard menighet

MANDAG 6. april 2. påskedag / Mandag i påskeoktaven 11:00 høymesse
13:00 messe på polsk
17:00 tilbedelse og skriftemål 18:00 messe på norsk

ONSDAG 8 april 11:00 Messe – Kontaktklubben 16:30 konfirmantundervisning for 9. klasse
18:30 ekteskapskurs på engelsk
18:30 kirkekoret øver
TORSDAG 9 april
16:30 konfirmantundervisning for 9. klasse
18:30 ekteskapskurs på norsk
18:30 ekteskapskurs på polsk
LØRDAG 11 april
10:00 Katekese for 2. – 8. klasse
11:00 messe
13:00 katekesemesse
18:00 søndagsmesse på norsk
19:00 søndagsmesse på polsk
(20:00 påskevigilie på eritreisk)

SØNDAG 12 april 2. søndag i påsketiden/ Miskunnssøndag Messetider i St Hallvard menighet
09:30 fromesse, 11:00 familiemesse,13:00 messe på polsk,16:00 messe på engelsk, 19:00 messe på polsk, 17:00 messe i Holmlia kirke