Monthly Archive: mai 2015

Velkommen til katekesen i St. Hallvard menighet!

St. Hallvard menighet har lang tradisjon i å tilby katekese, dvs trosopplæring, til barn og unge. Også fra og med høsten 2015 er alle barn fra og med 1. klasse hjertelig velkommen til å delta i katekesen her i menigheten.

De enkelte klassene har undervisning én gang i måneden – 1. klasse etter familiemessen første søndagen i måneden (1 time katekese), 2.-7. klasse én lørdag i måneden (kl 10-14) der vi også feirer katekesemesse sammen. Forberedelsen til førstekommunion starter i 2. klasse. Barna mottar førstekommunion når de går i 3. klasse.

Konfirmantkurset går over 2 år (8. og 9. klasse). Ungdommene blir konfirmert når de går i 9. klasse. 8. klassingene møtes én lørdag i måneden (kl 10-14). 9. klassingene har samling annenhver uke. Samlingene varer fra 16.30 til 18.30. Førstekommunionsbarna og konfirmantene i både 8. klasse og 9. klasse er invitert til hver sin helg på Mariaholm (leirsted ved Spydeberg, 1 time fra Oslo) i løpet av skoleåret.

Vi skal sende ut invitasjonsbrev med mer informasjon om katekesen i august. Dersom dere ikke får brev, ta gjerne kontakt med oss! Følg gjerne med på våre nettsider.

Velkommen på leir!

15mai_leirbilde

Norges Unge Katolikker arrangerer sommerleir til barn og ungdom. Leir! En uke med venner, og med fokus på det levende fellesskapet. År etter år opplever vi hvordan gamle venner finner hverandre igjen. Vi ser nye ansikter finne sin plass i flokken og utfolde seg. Først forsiktig, snart med hele seg. Og vi ser hvordan liturgien blir en naturlig del av det hele, der lek og vennskap og tro er levende deler i en ukes opplevelse. Leir er levende kirke. Velkommen med din påmelding!

NUKs Barneleir Oslo/Øst 2015
Oppmøte: lørdag 20. juni, kl. 11.30 ved NUK-kontoret (Akersveien 16 A)
Tilbakekomst: lørdag 27. juni, kl. 14:30-15.00 ved NUK-kontoret
Aldersgrense: 8-11 år

NUKs Juniorleir 2015
Oppmøte: lørdag 27. juni, kl. 11.30 ved NUK-kontoret (Akersveien 16 A)
Tilbakekomst: lørdag 4. juli, kl. 14:30-15.00 ved NUK-kontoret
Aldersgrense: 12-14 år
Leirsjef: Joakim Ramse

For begge leirene gjelder:
Leirsted: Mariaholm
Deltageravgift: 1900 kroner (2300 for ikke-medlemmer).
Reisestøtte: Etter NUKs gjeldende regler
Søskenmoderasjon: Rabatt på kr. 300 for barn nr. 2, 3 osv. Se gjeldene regler.
Spørsmål og informasjon: www.nuk.no / 23219540

KOMMENDE JUBILEUMSARRANGEMENER

KOMMENDE JUBILEUMSARRANGEMENER I ST HALLVARD MENIGHET:

13. juni – pilegrimsreise til Lier

23. juni – St. Hans-feiring i menigheten. Internasjonalt program og kirkekaffe med internasjonal meny.

5. september – pilegrimsreise til Båhuslän med stopp i Østfold. Påmelding ved innbetaling av kr 400, som dekker buss og to måltider, til konto 3000 22 49320 eller til menighetskontoret.

Tilbud til familier, barn og unge

Sommeravslutning for 1.-7. klasse med familier
Alle katekesebarn med familier er velkommen til sommeravslutning for katekesen lørdag 13. juni kl 11-13.30. Vi starter med messe kl 11 og fortsetter med koldtbord. Katekesebarna presenterer noe de har jobbet med i løpet av katekeseåret. Alle familier bes om å ta med en serveringsklar matrett til festen. Vel møtt!

Familiehelgen 5.-7. juni
Familiehelgen går av stabelen 5.-7. juni som planlagt! Påmeldingsfristen er ute men dersom noen har interesse og er sent ut med å sende påmelding – ta kontakt på darko.wakounig@yahoo.no

Barnekor:
Neste øvelse er mandag 18. mai kl. 17.30-18.30 i menighetssalen. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Koret pleier å synge i familiemessen (neste gang 14.juni). Kontakt: sr. Faustyna
(faustynawalczak@gmail.com, tlf 41252226)

St. Hallvard ministrantlag
Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 41531615, e-post hung0047@gmail.com .

Lurer du på noe angående katekesen, er det bare å ta kontakt med
katekesekoordinator: angelika.wimmer@katolsk.no, tlf 23303200/13 eller 48957391

Nye kateketer?
Liker du å være sammen med barn og har du et ønske om å bidra i trosformidlingen? Da har du kanskje lyst til å være kateket i St. Hallvard? Vi trenger noen flere kateketer for barna i 1.-7. klasse til neste skoleåret. Ta kontakt med Angelika eller med en av prestene om du er interessert.

Notiser i søndagsbladet 24. mai

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne! Siste gang før ferien 17. juni. Oppstart etter ferien 12. august

– Kontaktklubben har ikke møte 27. mai

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

– 30. mai kl 11:00, Katolsk akademi: «Katolisisme og protestantisme i møte med høyreradikale i mellomkrigstiden, med hovedvekt på Tyskland». Lektor og doktor i historie Ingvar Kolden

– 30. mai hos St. Josephssøstrene, Gladsvei 23 i retrettsenteret: «Marias verk» Mandatet for en kirkelig fornyelse- p. Rory Mulligan «Marias verk» Novisiatets innføring i Colins visjon – Nikolai Reimers Massen « Markering av festen for Marias gjesting hos Elisabeth»: Vesper med opptagelse av legmarister.

– 2. juni: Møte i Maria-foreningen avlyst. Første møte til høsten er 1. september. Lasse
Borgen kåserer. Messe i St. Olav kl. 18:00

– 2. juni: Fest for frivillige- husk å melde deg på

– 4. juni: Menighetsrådsmøte.

– 6. juni: Katolsk Forum Asker og Bærum arrangerer lokal økumenisk pilegrimsvandring mellom Tanum og Haslum kirke. Oppmøte ved Tanum kirke kl 11:00. Deltageravgift kr 100

Vil du bli kateket?

Liker du å være sammen med barn og har du et ønske om å bidra i trosformidlingen? Da har du kanskje lyst til å være kateket i St. Hallvard? Vi trenger noen flere kateketer for barna i 1.-7. klasse til neste skoleåret. Ta kontakt med Angelika eller med en av prestene om du er interessert.

Familiehelg 5.-7. juni 2015

Familiehelg 5.-7. juni 2015
Tema: «Fem brød og to fisker» – næring for kropp og sjel
Hvem kan delta? Familier med barn i alle aldre, besteforeldre, deler av familien… Bli med da vel!

Sted: Mariaholm, katolsk leirsted i Spydeberg, 1 time fra Oslo.

Tid: fredag 5 juni kl 17 – søndag 7 juni kl 16

Transport: egen bil, evt henting fra togstasjonen i Spydeberg eller sitte på med noen

Pris: kr 550 (voksen) / kr 300 (barn); kr 150 (barn i reiseseng) NB! Fra og med fjerde barn gratis.

Påmeldingsfrist: 10. mai 2015
Bindende påmelding sendes som e-post til Darko Wakounig: darkowakounig@yahoo.com
Påmeldingen må inneholde: navn til alle deltakere, barnas alder, adresse, telefonnummer, mailadresse, hvordan reiser dere?

Spørsmål?
Kontakt arrangementskomitéen på bivand@hotmail.com eller ring menighetskontoret.

Notiser i søndagsbladet 10. mai

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkommen! Siste gang før ferien er 17. juni. Oppstart etter ferien 12. august.

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

– 10. mai kl 12:30 menighetsalen, Mariakirken, Stabekk: «70 år etter Auschwitz – Edith Stein og Maximilian Kolbe»

– 15. mai HALLVARDSDAGEN se eget program

– 30. mai kl 11:00, Katolsk akademi: Katolisisme og protestantisme i møte med høyreradikale i mellomkrigstiden, med hovedvekt på Tyskland.

– 13. juni – pilegrimsreise til Lier

17. mai i St. Hallvard

Etter høymessen 17. mai kl 11:00 serverer damene fra Kontaktklubben lunsj i menighetsalen. Lunsjen har en minimumspris på kr. 30. Storskjerm vil bli satt opp, slik at de som ønsker kan følge barnetoget sammen med venner og kjente mens man nyter sin kopp kaffe eller te.

Notiser i søndagsbladet 3. mai

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkommen!

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

– 5. mai kl 18:00 har Maria-foreningen møte på Sta. Katarinahjemmet

– 10. mai kl 12:30 menighetsalen, Mariakirken, Stabekk: «70 år etter Auschwitz – Edith Stein og Maximilian Kolbe»

– 15. mai HALLVARDSDAGEN se eget program

– 30. mai kl 11:00, Katolsk akademi: Katolisisme og protestantisme i møte med høyreradikale i mellomkrigstiden, med hovedvekt på Tyskland.

– 13. juni – pilegrimsreise til Lier

LES HELE SØNDAGSBLADET HER.