Monthly Archive: juni 2015

Notiser i søndagsbladet

– Kontaktklubben: Siste gang før ferien 17. juni. Oppstart etter ferien 12. august

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30. Oppstart etter ferien

– Maria-foreningen har første møte etter ferien 1. september. Mari Lunde kåserer. Messe i St. Olav kl. 18:00

– Vanlig høymesse 1.søndag i juli og august (ikke familiemesse)

– Det vil være søndagsskole under høymessen når det er en søndagskolelærere til stede.

– Menighetskontoret vil være åpent mellom kl 10:00 -14:00 hverdager mellom 15. juni og 15. august

Lørdag 5. september arrangerer menigheten nok en pilegrimsreise.

Lørdag 5. september arrangerer St Hallvard menighet nok en pilegrimsreise.

Denne gang til Skee kirke i Båhuslän. Denne kirken har et gammelt alterskap med en Hallvard-skulptur. Hellige Hallvard var en sentral helgen i det sør-østlige Norge hvis deler strakte seg inn i det som nå er Sverige. Vi får to stopp i Østfold før vi når Skee. Det ene ved Hobøl middelalderkirke og ved Borgarsyssel museum. Se folder som er lagt ut i kirken.

Vi samles i St. Hallvard kirke kl. 09:00. Videre med buss fra Sørli plass.
Påmelding kan også skje ved innbetaling av kr 400 til konto 3000 22 49320 innen 15. august 2015. Du kan også ringe eller sende e-post til menighetskontoret for påmelding. Da tar du med pengene for turen på bussen.
Telefon til menighetskontoret 23303200 eller e-post til Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Notiser i søndagsbladet 7. juni

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne! Siste gang før ferien 17. juni. Oppstart etter ferien 12. august

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

– Maria-foreningen: Første møte til høsten er 1. september. Lasse Borgen kåserer. Messe i St. Olav kl. 18:00

– Menighetskontoret vil være åpent mellom kl 10:00 -14:00 hverdager mellom 15. juni og 15. august

KOMMENDE JUBILEUMSARRANGEMENTER:

– 13. juni – pilegrimsreise til Lier

– 23. juni – St. Hans-feiring i menigheten. Internasjonalt program og kirkekaffe med internasjonal meny.

– 5. september – pilegrimsreise til Båhuslän med stopp i Østfold. Påmelding ved innbetaling av kr 400, som dekker buss og to måltider, til konto 3000 22 49320 eller til menighetskontoret.

Flyere for arrangementene blir fortløpende lagt ut i kirken

KATEKESE – avslutning og flere kateketer

Sommeravslutning for 1.-7. klasse med familier

Alle katekesebarn med familier er velkommen til sommeravslutning for katekesen lørdag 13. juni kl 11-13.30. Vi starter med messe kl 11 og fortsetter med koldtbord. Katekesebarna presenterer noe de har jobbet med i løpet av katekeseåret. Alle familier
bes om å ta med en serveringsklar matrett til festen. Vel møtt!

———————————————–

Flere kateketer

Liker du å være sammen med barn og har du et ønske om å bidra i trosformidlingen? Da har du kanskje lyst til å være kateket i St. Hallvard? Vi trenger noen flere kateketer for barna i 1.-7. klasse til neste skoleåret. Ta kontakt med Angelika eller med en av prestene om du er interessert.

St. Hans-feiring i St. Hallvard

Vi inviterer hele menigheten og naboer på Enerhaugen til sankthansfest den 23. juni

18:00 messe
ca.18:45 tenner vi (et lite) sankthansbål

Fest med mat, dans og musikk fra land der menighetens medlemmer kommer fra.

Hjertelig velkommen til denne spesielle internasjonale midtsommerfeiringen!

Pilegrimsturen til Lier 13. juni

Vi minner om at bussen stanser ved Sørli plass i krysset Jens Bjelkes gate- Smedgata og Sørligata. (Ved fontenen foran kafé Lyst)

Oppmøte senest kl. 09:15. Betaling skjer kontant – husk akkurat beløp. Vi har også med betalingsterminal. Avreise for pilegrimsturen kl. 09:30!