Monthly Archive: august 2015

FAMILIETREFF LØRDAG 7. NOVEMBER

Kjære alle familier som tilhører St. Hallvard menighet.

Menighetens barn med foreldre/foresatte inviteres til kirken lørdag 7. november kl. 14.30- 17.00 på familietreff! Vi vil komme tilbake med tema for dagen senere.

Vi ønsker å gi et tilbud til alle barn som er for små til å gå i katekese (religionsundervisning), sammen med søsken og foreldre. Vi håper å gi barna en opplevelse av at kirken er et godt sted å være, og at de føler seg inkludert og velkommen! Det er viktig å ha et forum der familier kan treffes og ha et kristent fellesskap. Kanskje kan vi dele erfaringer og utfordringer i forhold til å gi barna en kristen oppdragelse?

Søndagsbladet

Notiser i søndagsbladet 23/8-15:

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

Møte i Liturgiutvalget 25. august kl 18:30

Møte i Jubileumskomiteen 26. august kl 18:30

Kateketmøte 27. august kl 18:30

Første møte i Maria-foreningen er 1. september kl 18:00 i St. Olav. Mari A. Lunde kåserer.

Menighetsrådet har sitt første møte 15. september kl 18:30

Les hele søndagsbladet for 23/8-15.

UTDELING AV BARNEBIBLER

Det blir UTDELING AV BARNEBIBEL til menighetens 4-åringer SØNDAG 1. NOVEMBER 2015 i Familiemessen kl. 11.00. (Møt helst frem 10.45 slik at vi vet hvor mange vi er.) Alle barn som ønsker å være med å synge i messen kan møte opp i gamle menighetssal kl. 10.15.

BARNAS DAG I ST. HALLVARD

Hjertelig velkommen til Barnas dag, søndag den 6. september etter familiemessen! Søndagskolelærene inviterer til kirkekaffe og teater med Therese Skaar. Søndagsskolen er fast hver søndag, foruten første søndag i måned, da det er familiemesse i høymessen. Vi gleder oss over fellesskapet i vår menighet. Der store som små, gamle som unge, har en viktig plass i vår kirke.

Katekese og konfirmantundervisning skoleåret 2015/2016

Katekese 1. klasse
Søndager kl 12-13, etter familiemessen (foreldre kan kose seg på kirkekaffen imens)

2015: 6. september (Barnas dag; møte for 1.klassingene og foreldre kl 12) –
4. oktober – 1. november – 6. desember
2016: 10. januar (julefest for barn) – 7. februar – 6. mars – 3. april – 1. mai –
11. juni (katekeseavslutning for 1.-7. kl.)

Katekese 2. -7. klasse
Lørdager kl 10-14

2015: 12. september – 10. oktober – 14. november – 12. desember
2016: 9. januar – 13. februar – 12. mars – 9. april (ikke 3. og 4. kl.) – 30. april – 11. juni (katekeseavslutning for 1.-7. kl.) . KATEKESEHELG på Mariaholm for 3. og 4. klasse: 16.-17. april 2016

Konfirmantkurs 8. klasse
Lørdager kl 10-14

8. klasse har konfirmantundervisning på de samme datoene som 2.-7. kl.
KONFIRMANTHELG på Mariaholm for 8. klasse: 4.-6. mars 2016

Konfirmantkurs 9. klasse
Onsdag eller torsdag etter skoletid, annen hver uke.

Oppstart: Onsdag 9/9 eller torsdag 10/9
KONFIRMANTHELG på Mariaholm for 9. klasse: 6.-8. november 2015

FØRSTEKOMMUNION i St. Hallvard kirke bli lørdag 7. mai 2016 kl 11 og kl 13
KONFIRMASJON i St. Hallvard kirke: 2. pinsedag mandag 16. mai 2016 kl 10.30 og kl 13

MER INFORMASJON OM BARNAS KATEKESE OG KONFIRMASJONSUNDERVISNING.

FAMILIEKORET I ST. HALLVARD KIRKE “HaBaKo”

Hver mandag i st. Hallvard kirke skjer det noe spennende fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Det er øvelse for barnekor “HaBaKo”. Vi øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å ta aktivt del i liturgien dvs. Den Hellige Messe. Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene som er første søndag i måneden. Vi møtes på de søndagene kl. 10. 15 for øvelse. Familiemesse er kl. 11.00 Vi har det veldig gøy sammen. Vil du være med??? Bare kom!!! Du er hjertelig velkommen.

Vi starter i august. Datoene for høstsemesteret er:

24 august,
31 august,
6 september (familiemesse),
7 september,
14 september,
21 september,
28 september,
4 oktober (familiemesse),
5 oktober,
12 oktober,
19 oktober,
26 oktober,
1 november (familiemesse),
2 november,
9 november,
16 november,
23 november,
30 november,
6 desember (familiemesse),
7 desember,
14 desember,
20 desember liten julekonsert under kirkekaffe

Har du spørsmål ta kontakt med sr. Faustyna, tlf. 23384411; mobil: 41252226 eller mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no

Søndagsbladet søndag 16. august

Notiser i søndagsbladet søndag 16. august:

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samværonsdager etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.Første øvelse etter ferien er 24. august

Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

Første møte i Maria-foreningen er 1. september kl 18:00 i St. Olav. Mari Lunde kåserer.

Møte i Liturgiutvalget 25. august kl 18:30

Møte i Jubileumskomiteen 26. august kl 18:30

Kateketmøte 27. august kl 18:30

Menighetsrådet har sitt første møte 15. september kl 18:30

Les hele søndagsbladet her.

Mariaprosesjon i Oslo i august

Også i år skal vi feire Jomfru Marias opptakelse i himmelen med en prosesjon gjennom Oslos gater, og vi skal i år for første gang også feire denne høytiden sammen med St. Johannes menighet, så alle Oslo-menighetene er med!

Derfor utvider vi i år feiringen med en dag, og feirer vigiliemesse fredag 14. august kl. 18 til ære for Jomfru Maria i Bredtvet kirke (Bredtvetveien 12) med påfølgende grillfest i hagen utenfor kirken.

Helgens program ser da slik ut:

Fredag 14. august
18.00: Vigiliemesse og fest i St. Johannes menighet (Bredtvet kirke)

Lørdag 15. august
16.30: Høytidelig innleding av prosesjon i St. Hallvard kirke.
Prosesjon fra St. Hallvard til St. Olav domkirke med sang og rosenkransbønn
18.00: Høytidsmesse i St. Olav domkirke