Monthly Archive: september 2015

Norsk og polsk ekteskapskurs høsten 2015

Det avholdes ekteskapskurs på norsk over fem tirsdagskvelder høsten 2015. Kurset holdes følgende datoer: 13., 20., og 27. oktober samt 3. og 10 november. Kurset starter kl 18:45 i store menighetssal. Messe kl 18:00.
Kontakt menighetskontoret 23303200

Polsk ekteskapskurs over fem kvelder starter torsdag 8. oktober.
Kontakt P. Waldemar Bozek – 404 48 171

Notiser i søndagsbladet 27. september

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00
– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30
– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:0
– 3. oktober Fransiskansk dag i St. Hallvard. Vi begynner med messe kl 11:00
– 7. oktober, Menighetsfakultetet, aud.3. «Katolsk kirkeliv i nord» mrg.dr. T. Olsen
– 9. oktober, Katolsk-ortodoks forum: Norsk vesper i Vår Frelsers ortodokse kirke kl 18

Har du glemt noe i kirken?
Hvis du har glemt en jakke, lue, eller paraply, blir det hengt opp i gangen utenfor menighetsalen- under trappen til andre etasje. Hvis du glemmer mobiltelefonen, briller, bank- eller busskort, kan du henvende deg til menighetskontoret for å få dette tilbake

Hjelp flyktninger – fra Caritas Norge

Til menighetene og de troende,

I tiden fremover vil det komme mange nye flyktninger og asylsøkere til Norge. Kirkens budskap er å ønske fremmede velkommen og gå foran i å vise kjærlighet og omsorg for de trengende. Biskopene i Norge og Caritas oppfordrer menighetene og de troende til å ta ansvar for at flyktninger som kommer til landet føler seg velkommen og sett. Vi håper at menighetene har mulighet til å sette i gang ett eller flere tiltak.

Flyktningguide
Å være en flyktningguide innebærer å følge én flyktning/asylsøker (og eventuell familie) over tid. Mange flyktninger møter utfordringer med å bli kjent med mennesker i sitt nærmiljø. Mange kan ha behov for en person som kan vise dem rundt i nærmiljøet, en å snakke norsk med eller bare en person å dele tiden med. Menighetene kan bidra med å organisere dette og koble flyktningeguider med trengende.

Samtalegrupper for å praktisere norsk Å lære et språk krever at man har noen å snakke med ut over norskundervisning. Det kan derfor være en god idé å arrangere samtalegrupper, der man kan møtes for å snakke norsk sammen.

Aktiviteter på mottak
Det er mulig å kontakte asylmottak i nærmiljøet og høre om man kan ta ansvar for en aktivitet en gang eller to pr. måned. Dette kan være fotballkamper, håndarbeidsklubb, eller turgrupper. Ta kontakt med mottaket og sjekk hva behovene er. Det er fint om ungdomsgrupper og barnegrupper kan engasjere seg for jevnaldrende.

Sjekk behovet før innsamling
Veldig mange ønsker å gi klær, leker og andre ting til flyktningene. Det er positivt, men en del asylmottak forteller nå at de blir overlesset av klær og utstyr. Før en eventuell innsamling av utstyr, er det lurt å kontakte asylmottaket og undersøke hva de trenger.

Del hva dere gjør!
Settes det i gang aktiviteter, er det fint om dere informerer Caritas Norge om dette. Send en epost til hjelp@caritas.no.

Råd eller spørsmål:
Trenger du/dere råd eller har spørsmål står Caritas Norge tilgjengelig for assistanse. Caritas Norge kan nås på telefon 23 33 43 60 eller på epost til hjelp@caritas.no

+Bernt Eidsvig, Biskop av Oslo, Apostolisk administrator av Trondheim

Martha R. Skretteberg, Generalsekretær Caritas Norge

Tilbud til familier, barn og unge

St. Hallvard ministrantlag

Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig
Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 41531615, epost hung0047@gmail.com
Ministrantgruppen er en gjeng på ca. 20 jenter og gutter. Ca. 1 gang i måneden (lørdag) møtes ministrantene til øvelse, mat og lek. Kom og prøv!

FAMILIEKORET I ST. HALLVARD KIRKE “HaBaKo”

Hver mandag i st. Hallvard kirke skjer det noe spennende fra kl. 17.30 til kl. 18.30.
Det er øvelse for barnekor “HaBaKo”. Vi øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å ta aktivt del i liturgien dvs. Den Hellige Messe. Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene som er første søndag i måneden.
Vi møtes på de søndagene kl. 10. 15 for øvelse. Familiemesse er kl. 11.00
Vi har det veldig gøy sammen. Vil du være med??? Bare kom!!! Du er hjertelig velkommen.
Har du spørsmål ta kontakt med : sr. Faustyna tlf. 23384411; mobil: 41252226 eller mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no

VI MINNER OM:
UTDELING AV BARNEBIBEL til menighetens 4-åringer
SØNDAG 1. NOVEMBER 2015 i Familiemessen kl. 11.00.
(Møt helst frem 10.45 slik at vi vet hvor mange vi er)

FAMILIETREFF
Menighetens barn med foreldre/foresatte inviteres til kirken lørdag 7. november kl. 14.30- 17.00 på familietreff

PASTORALAVDELINGENS TEMAKVELDER: HVERDAGSTRO I FAMILIEN – Hva trenger vi?

Konkrete tips til å feire kirkeåret med barna
Impulser fra Familiekonferansen i Danmark
Bønn i trosforskjellige familier
Mandag 21. september kl. 18:45 St. Olavs kirkes menighetssal
HJERTELIG VELKOMMEN! Det blir anledning til å kjøpe Emma Ulrikke Weiglin Eriksens bok, De gyldne dagene, kr. 350,-

Lurer du på noe angående katekesen, er det bare å ta kontakt med barne og ungdomsarbeider/katekesekoordinator Huyen Nguyen huyen.nguyen@katolsk.no, tlf 23303200/04 eller 48957391

FRANSISKANSK DAG LØRDAG 3. OKTOBER

I JUBILEUMSÅRET 2015- 2016 FEIRES FRANSISKANSK DAG 3. OKT.

PROGRAM FOR DAGEN

• 11:00 messe, hovedcelebrant p. Hallvard Hole O.F.M.
• Velkomst ved p. Carlo Le Hong Phuc og orientering om dagen i menighetsalen
• «Fransiskansk spiritualitet» ved fransiskanerpater Hallvard Hole
• Lunsj
• St. Klara-søstrene fra Larvik vil presentere klarisene og klosteret i Larvik
• Presentasjon av Den fransiskanske legorden ved legfransiskanernes leder Stein Morten Omre
• En representant fra Fransiskushjelpen vil presentere deres arbeid.
• 16:30 Transitus ved fransiskanerbrødrene fra Arendal
• 18:00 første søndagsmesse i St. Hallvard

For øvrig kan det også ventes innslag av kunstnerisk art.

St. Hallvard ministrantlag

Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 41531615, epost hung0047@gmail.com .

Ministrantgruppen er en gjeng på ca. 20 jenter og gutter. Ca. 1 gang i måneden (lørdag) møtes ministrantene til øvelse, mat og lek. Kom og prøv!

FAMILIEKORET I ST. HALLVARD KIRKE “HaBaKo”

Hver mandag i st. Hallvard kirke skjer det noe spennende fra kl. 17.30 til kl. 18.30.

Det er øvelse for barnekor “HaBaKo”. Vi øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å ta aktivt del i liturgien dvs. Den Hellige Messe. Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene som er første søndag i måneden.

Vi møtes på de søndagene kl. 10. 15 for øvelse. Familiemesse er kl. 11.00. Vi har det veldig gøy sammen. Vil du være med??? Bare kom!!! Du er hjertelig velkommen.

LES MER OM FAMILIEKORET HER.

Notiser i søndagsbladet 6. september

Grunnkurs i katolsk tro starter mandag 7. september.

Konfirmantundervisning for 9. klasse starter opp onsdag ellEr torsdag 9./10. septEmber kl 16.30.

Første katekesesamling for 2. til 8. klasse er lørdag 12. september kl 10 til 14.

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

15. september kl 18:30:Menighetsrådet har sitt første møte etter ferien

21. september i St. Olavs menighetsal: «Hverdagstro i familien- hva trenger vi?»

LES HELE SØNDAGSBLADET HER.

Ny medarbeider i staben i St. Hallvard

Fra 1. september er Huyen Nguyen medarbeider med ansvar for katekese, barn og unge i menigheten. Hun avløser Angelika Wimmer, som har vært vår utmerkede katekesekoordinator i 4 år. Vi takker Angelika for hennes store innsats for barn og unge i menigheten. Hun vil bli savnet. Samtidig vet vi at vår nye medarbeider for barn og unge vil ta opp tråden og føre dette viktige arbeidet i menigheten videre. Foruten katekesen vil Huyen også ha ansvar for det øvrige barne- og ungdomsarbeidet. Vi ønsker Huyen velkommen på kontoret og i menigheten og anbefaler henne til deres alles forbønn.

Grunnkurs i katolsk tro starter 7. september

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Kurset holdes i St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, annen hver mandag fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.15. (Kom gjerne også i messen i kapellet kl 18.00.)Første kurskveld mandag 7. september.

De fleste deltakerne begynner om høsten, men det er også mulig å begynne senere på året. Da fortsetter man etter sommerferien, slik at man fullfører hele kurset.