Monthly Archive: oktober 2015

Løfteavleggelse hos St. Elisabeth-søstrene i St. Hallvard

hl_elisabet Lørdag 24. oktober kl 13:00 avlegger syv St. Elisabeth-søstre sine første løfter i St. Hallvard kirke.

Menigheten inviteres til å ta del i denne store dagen i søstrenes liv. Søstrene selv ønsker å markere at de er en del av vår menighet.Generalvikar mgr Hai vil være messens hovedcelebrant.

Menigheten inviteres til kirkekaffe etter messen sammen med søstrene og deres gjester.

Pastor Oddvar Moi skal ha studiepermisjon

omoi Pastor Oddvar Moi går ut i studiepermisjon fra mandag 12. oktober. Han vil være borte fra menigheten ca. 5 måneder. Deler av denne tiden vil også være ferie. I løpet av permisjonstiden vil p. Oddvar i korte perioder være hjemme i Oslo. Da vil vi ha gleden av hans virke i menigheten.

Vi ønsker p. Oddvar en god og fruktbar permisjonstid.