Monthly Archive: desember 2015

Missio Norge – søndag 3. januar 2016

Den Pavelige Misjonsvirksomhet (Missio) – MISSIO i NORGE

Missio har siden 1922 vært det offisielle organ for Den katolske kirkes virksomhet innen omsorgen for fattige bispedømmer over hele verden, for barn i fattige menigheter og for prestestudenter i områder der man rår over få midler til deres opphold og utdannelse.

I Norden arbeider vi på oppdrag fra Den nordiske bispekonferanse. To søndager i året går all kollekti Kirken til Missios arbeide, nemlig på misjonssøndag, som oftest i oktober, og det som kalles «barnemissio», ved Epifani, festen for de Hellige Tre Konger eller Herrens Åpenbaring.

Festen for de Hellige Tre Konger eller Herrens Åpenbaring blir virkelig nettopp der hvor vi møter kjærligheten, til oss selv, til nesten og til Gud. Den sanne kjærlighet, Gud selv, blir åpenbart i JesusKristus. Festen viser oss at kjærligheten blir synlig for alle mennesker som ønsker å se den, for ingen er utelukket fra frelsen. Det må bety at vi som er troende er kalt til å forkynne denne kjærligheten, som er Gud selv. Jesus sender oss ut med: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet». Derfor er misjon en av Kirkens søyler, og derfor ber vi om din støtte. I år feires barnemissio søndag den 3. januar 2016. Vi samler inn penger til barn i nød, i år til arbeid med funksjonshemmede barn i Kina. Missio har rundt om i verden barnehjem og en mengde forskjellige prosjekter for barn. Det er disse barnene du kan hjelpe ved å støtte vårt arbeide.

Jeg oppmuntrer derfor hver enkelt til å gi en rundhåndet gave fra deg til dem.

Under messen søndag 3. januar er det mulig å kjøpe (kr. 20,- pr stk) velsignelseskort for hjemmene våre. På disse kortene som vanligvis festes over dørkarmen står det C+M+B 2016. Det er initialenetil de latinske ordene: Christus Mansionem Benedicat. (Måtte Kristus velsigne dette hus). På samme tid er det begynnelsesbokstavene til de Hellige Tre Konger, Casper, Melchior og Balthazar.

Hjemmene velsignes med nedenstående bønn når kortet settes opp:
Gud, vår himmelske far, ledsag alle som går ut og inn av denne dør, med din velsignelse. Hold din beskyttende hånd over dette hus i hele det nye år. AMEN

For Missio Norge, Sindre-Jacob Bostad, Koordinator

Alle bidrag kan sendes til: MISSIO NORGE konto 3000.30.92522

Missio Norge, c/o Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0107 Oslo
Ansvarlig koordinator: Diakon Sindre-Jacob Bostad, E: sindre.bostad@katolsk.no, T: 905 42 238

BARMHJERTIGHETENS JUBELÅR

jubelaar
BARMHJERTIGHETENS JUBELÅR
Barmhjertige som Faderen

8. desember 2015 – 20. november 2016

Herre Jesus Kristus,
du har lært oss
å være barmhjertige
som vår himmelske Far,
og fortalt oss
at den som ser deg, ser ham.
Vis oss ditt ansikt, og vi skal bli frelst.

Ditt kjærlighetsfylte blikk
befridde Sakkeus og Matteus fra pengenes slaveri;
det befridde kvinnen grepet i ekteskapsbrudd og Maria Magdalena
fra å søke lykken kun i en skapning;
det fikk Peter til å gråte etter å ha fornektet deg,
og ga den angrende røver løfte om paradis.
Gi at vi alle får høre ordene du sa til den samaritanske kvinnen, som om de ble rettet til hver enkelt av oss:
«Om du hadde kjent Guds gave!»

Du er den usynlige Faderens synlige ansikt,
ansiktet til den Gud som åpenbarer sin allmakt
fremfor alt når han skåner og viser miskunn.
Du er Kirkens oppstandne og forherligede Herre.
Gi henne å være ditt synlige ansikt i verden.
Du har villet at også dine tjenere skulle være kledd i svakhet,
for å kunne kjenne medlidenhet
med dem som lever i uvitenhet og villfarelse.
Gi at enhver som nærmer seg en av dem,
føler seg ventet, elsket og tilgitt av Gud.

Send ut din Ånd og hellige oss alle med hans salving,
slik at dette Barmhjertighetens jubelår
blir et nådens år fra Herren,
og din Kirke med fornyet iver bringer gledesbud til de fattige,
forkynner frihet for de fangne og undertrykte
og gir de blinde synet tilbake.

Om dette ber vi deg på forbønn av Maria, Barmhjertighetens Mor,
du som lever og råder med Faderen og Den Hellige Ånd fra evighet til evighet.
Amen

PAVE FRANS

Messer i romjulen – i St Hallvard menighet

Søndag 27. desember – DEN HELLIGE FAMILIE
08:00 tradisjonell latinsk messe
09:30 fromesse
11:00 høymesse
13:00 messe på polsk
14:30 messe for engelsktalende afrikanere
16:00 messe på engelsk
17:00 messe på Holmlia
19.00 messe på polsk

Mandag 28. desember – DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM
17:00 skrifte og tilbedelse
18:00 messe
19:00 messe på polsk

Tirsdag 29. desember – DEN HELLIGE TOMAS BECKET
17:00 skrifte og tilbedelse
18:00 messe

Onsdag 30. desember
11:00 messe
17:00 skrifte og tilbedelse
18:00 messe

Torsdag 31. desember
17:00 skrifte og tilbedelse
18:00 messe

Fredag 1. januar GUDS HELLIGE MOR MARIA
11:00 høymesse
13:00 messe på polsk
18:00 messe
19:00 messe på polsk

Julens messer i St Hallvard menighet

Julaften – 24. desember
13.30 familiemesse
15.00 familiemesse
21.00 messe på polsk
23.00 Midnattsmesse
23.15 midnattsmesse i Skoklefall kirke

1. juledag – 25. desember
09.30 andre julemesse – Fromesse
11.00 tredje julemesse – Høymesse
13.00 messe på polsk
16.00 messe på engelsk
17.00 messe i Holmlia kirke

2. juledag – 26. desember – Den hellige Stefan
11:00 høymesse
13:00 messe på polsk
18:00 messe
19:00 messe på polsk – tilbedelse

Barnekoret HaBaKo

Det er for tiden 18 barn i HaBaKo. De yngste går i barnehagen, mens de eldste snart begynner på ungdomsskolen. Barna er ansvarlig for å lede sangen i familiemessen en gang i måneden. HaBaKo har dessverre tatt ferie for i år, men de skal synge i familiemessen kl.15.00 på julaften.

Ta kontakt med sr. Faustyna for mer informasjon: 23384411, mobil: 4125226 eller mail faustyna@stelisabeth.katolsk.no.

Første øvelse i 2016 er mandag 4. januar kl.17.30-18.30. Velkommen alle nye og gamle barn!

Adventsaksjonen 2015

Lørdag 12. desember gikk 8. klasse, som har Gina Grindrud som kateket, rundt med bøsser til inntekt for årets Adventsaksjon. På en liten time klarte de å samle inn hele 1211 kr!

Søndag 13. desember var 1. klasse ansvarlig for kirkekaffe til inntekt for årets Adventsaksjon. 1. klassingene solgte for 3161 kr!

Ministrantene stod med bøsser etter alle søndagens messer 13. desember og samlet inn totalt 1811 kr! Tusen takk til menigheten for deres bidrag. En ekstra stor takk rettes til barnas foreldre; Takk for at dere oppfostrer dem i troen!

Gerhard Scwenzer biskop i 40 år

Biskop Gerhard Schwenzer ble bispeviet i St. Olav kirke i Trondheim 7. desember 1975 av biskop John Willem Gran. Utnevnt til koadjutorbiskop
av Oslo 2. juni 1981. Formelt innsatt i St. Olav domkirke i Oslo 4. september 1981. Biskop av Oslo fra 26. november 1983. Biskop Schwenzers avskjedssøknad 2. mars 2005 ble innvilget 29. juli 2005 av pave Benedikt XVI. Biskop i Oslo katolske bispedømme inntil 22. oktober
2005, da Bernt Eidsvig Can.Reg. overtok bispedømmet

Mandag 7. desember feires biskop Schwenzers 40-årsjubileum med pontifikalmesse i St. Olav domkirke kl. 18:00

NOTISER I SØNDAGSBLADET 6/12

– Kontaktklubben møtes til lunsj onsdager etter messen kl 11:00
– Kontaktklubbens siste møte før jul er 9. desember
– Kontaktklubbens første møte på nyåret er 6. januar 2016
– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30
– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00
– 7. desember kl 18:00 i St. Olav domkirke – biskop Schwenzer feirer 40 år som biskop
– 7. desember kl 18:45 kveldsbønn i St. Joseph kirke- fellesskapet Sant’Egidio –
– 8. desember kl 19:30 i Dominikanernes foredragssal v. sr. Else- Britt Nilsen o. p.: « Norske tidebønner- et dominikansk pionerarbeid i tekst og toner»
– 13. desember barnekoret HaBaKo holder Lucia-konsert i menighetsalen i St. Hallvard i forbindelse med kirkekaffen.
– 8. januar: Husk å melde deg på til menighetens julefest

Penger til adventsaksjonen

Takk til de 19 barna som overnattet i St. Hallvard forrige helg!

Sammen klarte de å samle inn 5967 kr til årets Adventsaksjon!

Vi benytter også anledningen til å takke alle involverte. Deriblant p. Janusz, sr. Kristina, sr. Magdalena, sr. Monika samt de to postulantene Hoa Huong og Trang fra St. Elisabethsøstrene, i tillegg til kateketer og foreldre som bidro før, under og etter kirkekaffen som barna var ansvarlig for