Monthly Archive: januar 2016

Ny betalingsterminal i kirken

Vi har fått nye betalingsterminaler. Bruksanvisningen for betaling er den samme som tidligere.

Siden terminalene er helt nye, har de en tendens til å prøve å laste inn nytt software like etter at man har brukt den. Det kan derfor fra tid til annen være at man må vente et halvt minutt før nestemann kan betale.

På forhånd takk for alle bidrag

Familiehelg 27.-29. mai

Helgen 27. – 29. mai er det igjen tid for familiehelg på Mariaholm!

Hvem kan delta? Familier med barn i alle aldre, besteforeldre, deler av familien ….
Sted: Mariaholm, katolsk leirsted i Spydeberg, 1 time fra Oslo.
Tid: fredag 27. mai – søndag 29. mai

Mer informasjon i forbindelse med tema og pris kommer fortløpende.

Familietreff 12. mars

Lørdag 12. mars kl.14.30-17 er det igjen tid for familietreff, og menighetens barn med foreldre/foresatte er hjertelig velkommen! Et av ønskene og målene med familietreff er at vi har et forum der familier kan treffes og ha et kristent felleskap. Kanskje kan vi dele erfaringer og utfordringer i forhold til å gi barna en kristen oppdragelse? Arrangementet er gratis, men vi ber om at hver familie tar med seg en matrett til et felles koldtbord.

For påmelding: Send e-post til huyen.nguyen@katolsk.no med navn på alle voksne i tillegg til fornavn og alder på alle barn som blir med.

Notiser i søndagsbladet 24. januar

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30

Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

Fredag 29. januar kl 18:30 i St. Johannes: Veien til Roma v/ Alf Martin Hanssen

Program for siste semester av jubileumsåret

Vi går inn i jubileets siste semester. I den anledning minner vi om:

Torsdag 4. februar kommer professor Thomas Thiis-Evensen for å holde foredrag om vår prisbelønnete og fredede kirkebygg. Møtet finner sted i St. Hallvard kirkes menighetsal og begynner kl 19:00.

Søndag 6. mars åpnes vår jubileumsutstilling med verker av menighetens og andre relevante kunstneres verker. Utstillingen vil arrangeres i menighetsalen og vil stå oppe til 4. april.

Lørdag 2. april setter vi fokus på «Å være katolikk i Norge i dag». Dette er et tema som kan belyses fra mange ståsteder, hvilket også vil bli gjort. Flere innleder om emnet. Vi møtes til messe kl 11:00. Kirkekaffe.

På grunn av at 15. mai er pinsedag, fremskyndes Hallvardkonserten noen dager. Vi kommer snart tilbake til dato.

Jubileumsavslutning fredag 13. mai
– kl 17:00 pontifikalmesse ved biskop Bernt Eidsvig Can. Reg.
-påfølgende kirkekaffe i menighetsalen hvor det vil bli anledning til å hilse på våre spesielt inviterte gjester
 middag for innbudte gjester

Denne dagen inviteres gjester som på ulikt vis har hatt betydning for menigheten. Vi håper at mange vil treffe kjente fra fortid så vel som nåtid.

Barnekoret HaBaKo

Det er for tiden 18 barn i HaBaKo. De yngste går i barnehagen, mens de eldste snart begynner på ungdomsskolen. Barna øver hver mandag kl.17.30-18.30 og er ansvarlig for å lede sangen i familiemessen en gang i måneden. Ta kontakt med sr. Faustyna for mer informasjon: 23384411, mobil: 4125226 eller mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no.

Katekesen i St. Hallvard

En liten oppdatering:

På nåværende tidspunkt har vi 227 barn i den norske katekesen (1. – 9. klasse) og totalt 20 kateketer og assistenter fordelt på 11 klasser. Vi søker fortsatt flere! Har du barn som ikke går i katekesen? Meld dem på!

Kan du tenke deg å hjelpe til med barnas trosopplæring? Meld din interesse! Ta kontakt med barne- og ungdomsarbeider/katekesekoordinator Huyen Nguyen
dersom noe er uklart: huyen.nguyen@katolsk.no, tlf. 23303204 eller 48957391

Hellige Tre Kongers fest i St. Hallvard – i regi av søndagsskolelærerne

Søndag 10. januar feiret St. Hallvard sin tradisjonelle Hellige tre kongers fest. Antall barn som deltok er fortsatt et lite mysterium, da det var så mange tilstede, men det ble delt ut 91 godteposer denne dagen og spist godt over 150 pølser! Utenom disse barna deltok så klart barnas foreldre, og dessuten også en del andre voksne som kom fordi de synes festen er hyggelig – også uten å ha egne barn med seg. Vi søndagsskolelærere mener en slik fest er viktig av mange grunner; den viser mangfoldet, gleden og samholdet i en svært så sammensatt, variert og utspredt menighet.

Søndagsskolelærerne ønsker nå alle barn velkommen til søndagsskole hver søndag i måneden, dersom det ikke er familiemesse vel og merke. I tillegg til Marta, Darko og Hanneke, begynner vi det nye året med to nye lærere: Josiane og Eden, velkommen til dere!

Velkommen til foredrag om St. Hallvard kirke

Torsdag 4. februar holder professor Thomas Thiis-Evensen foredrag om St. Hallvard menighets prisbelønnede og fredede kirkebygg. Møtet finner sted i St. Hallvard kirkes menighetsal og begynner kl. 19.00. Foredraget er en del av menighetens jubileumsprogram.

St. Hallvard menighet i Oslo feirer to store jubileer i 2015 og 2016 – det har gått 125 år siden menighetens grunnleggelse, og kirkebygget blir 50 år gammelt. Se hele jubileumsprogrammet.

Barnas julefest søndag 10. januar

Søndag 10. januar feirer vi Hellige Tre Kongers fest i St. Hallvard!

Det blir familiemesse etterfulgt av familiefest med gang rundt juletreet og julesanger. De tre hellige, vise menn (eller konger) er selvskrevne gjester og kommer til å ha med seg gaver til menighetens barn.

Vi gleder oss og håper dere gjør det også!
Velkommen alle store og små!