Monthly Archive: februar 2016

SØNDAGSBLADETS SIDE FOR BARN OG UNGE

Husk:
2.-3. mars: Konfirmantundervisning for 9. klasse
4.-6. mars: Konfirmanthelg for 8. klasse
12. mars: Katekese for 2.-7. klasse (ikke 8. klasse!)
12. mars: Foreldremøte om førstekommunion
13. mars: Foreldremøte om konfirmasjon
12. mars: Familietreff kl.14.30-17
27.-29. mai: Familiehelg på Mariaholm

Har du et barn som liker å synge, eventuelt flere? Ta det med til øving i St. Hallvard en mandags kveld da vel! Det er uforpliktende og kjempegøy! Det er for tiden 18 barn i HaBaKo. De yngste går i barnehagen, mens de eldste snart begynner på ungdomsskolen. Ingen er for store eller for små! Ta kontakt med sr. Faustyna for mer informasjon: 23384411, 4125226 eller faustyna@stelisabeth.katolsk.no.

Lørdag 12. mars kl.14.30-17 er alle familier hjertelig velkommen til familietreff i fastetiden!
Tema for familiedagen er Korsveien og det blir forberedelser til felles korsvei i aldersdelte grupper. Arrangementet er som vanlig gratis, men vi ber om at hver familie tar med seg en matrett til et felles koldtbord.
For påmelding: Send e-post til huyen.nguyen@katolsk.no med navn på alle voksne i tillegg til fornavn og alder på alle barn som blir med.

Overnatting i Østmarkskapellet for 4.-7. klasse 2.-3. april!
Dere inviteres med på en sosial helg ute i naturen hvor vi kommer til å være alene, men likevel ikke alene, fordi naturen, Guds skaperverk omslutter oss. Vi skal oppleve storheten i Guds skaperverk, komme nærmere troen ved å tilnærme oss andre undervisningsmetoder enn hva vi vanligvis gjør i katekesen, og vi skal bli bedre kjent og ha det gøy sammen. Kanskje blir det også mulighet til å oppleve og prøve nye ting sammen?

25 sengeplasser og 10 madrasser utenom. Førstemann til mølla!

Bindende påmelding sendes som e-post til huyen.nguyen@katolsk.no Ta kontakt med barne- og ungdomsarbeider/katekesekoordinator Huyen Nguyen dersom noe er uklart: huyen.nguyen@katolsk.no, tlf. 23303204 eller 48957391

Notiser I søndagsbladet 28. februar

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymessekl 11:00

– Mariaforeningen – neste møte 1. mars i St. Olavs menighetslokaler. Messe kl 18:00

KUNSTUTSTILLING I ST. HALLVARD KIRKE

Dr. philos Hans Fredrik Dahl åpner utstillingen søndag 6/3 etter høymessen, som starter kl. 1100.

UTSTILLINGEN ER I MENIGHETSSALEN

MALERIER, GRAFIKK, SKULPTURER AV:
Borgny Svalastog. Ragnhild Butenschøn, Liv Benedicte Nielsen, Grete Refsum, Marianne Bratteli, Lise Nicolaisen, Ellen Christensen, Ewa Sobocinska, Anne Rolfsen, Anne Lise Knoff, Karen Patricia Lea, Vigdis Bøyding, Sr. Dana Benedicta Ørnulf Ranheimsæther, Jørn Nilsen, Svein Johansen, Krzysztof Piotrovski, Marek Sobocinski, Dag Hol, Finn Christensen Heraldikk: Alf Hammervold, Einar Evar, Kaare Seeberg Sidselrud.

Tlf. 23303200/90088246 for opplysninger om åpningstider og omvisning.

Utstillingen varer til 4. april. St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, Oslo. Se også www.gallerivera.no

JUBILEUMSÅRET

Vi er kommet inn i jubileets siste semester. I den anledning minner vi om:

– Søndag 6. mars åpnes vår jubileumsutstilling med verker av menighetens og andre relevante kunstneres verker. Utstillingen vil arrangeres i menighetsalen og vil stå oppe til 4. april.

– Lørdag 2. april setter vi fokus på «Å være katolikk i Norge i dag». Dette er et tema som kan belyses fra mange ståsteder, hvilket også vil bli gjort. Flere innleder om emnet. Vi møtes til messe kl 11:00. Kirkekaffe.

– Hallvardkonserten avholdes 12. mai.

– Jubileumsavslutning fredag 13. mai med pontifikal messe
Kl 17:00 pontifikalmesse ved biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. Påfølgende kirkekaffe i menighetsalen hvor det vil bli anledning til å hilse på våre spesielt inviterte gjester. Middag for innbudte gjester

Denne dagen inviteres gjester som på ulikt vis har hatt betydning for menigheten. Vi håper at mange vil treffe kjente fra fortid så vel som nåtid.

Vel møtt!

FOR BARN OG UNGE

Husk:

15. februar: HaBaKo har korøving kl.17.30-18.

2.-3. mars: Konfirmantundervisning for 9. klasse

4.-6. mars: Konfirmanthelg for 8. klasse

12. mars: Katekese for 2.-7. klasse (ikke 8. klasse!)

12. mars: Foreldremøte om førstekommunion

13. mars: Foreldremøte om konfirmasjon (9. klasse)

12. mars: Familietreff kl.14.30-17 27.-29. mai: Familiehelg på Mariaholm

ASKEONSDAG OG FASTETID

For at alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en felles botspraksis, fastsetter kirken visse dager for bot. På disse dagene skal vi hengi oss til bønn, selvfornektelse og gode gjerninger. Slike dager skal ikke begrenses til bare bot, men de skal tjene til fordypelse av det kristne liv året igjennom.

Fasten er den tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som faste- og abstinensdager. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.

Siden hver fredag minner oss om Jesu korsfestelse og død, så er den også en spesiell botsdag. Kirken foreskriver at vi på fredager skal gi avkall enten på kjøtt eller annen form for mat eller at vi holder oss til en eller annen form for bot fastsatt av den lokale bispekonferansen. I overensstemmelse med kirkerettens ånd minner Den nordiske bispekonferansen oss om forpliktelsen til fredagsbot og gjør oppmerksom på at den kan oppfylles på én eller flere av følgende måter:

– Ved av avstå fra kjøtt eller annen form for mat.
– Ved å avholde seg fra alkohol, tobakk eller andre former for fornøyelser.
– Ved en særlig innsats med hensyn til bønn i familien, deltakelse i Kirkens liturgi, bønn foran alterets sakrament eller ved å gå korsveien.
– Ved å faste mer enn vanlig, og kanskje gi hva man sparer til noen som trenger det – enten hjemme eller ute.
– Ved direkte å hjelpe noen trengende, syke, gamle eller ensomme.
– Den form for bot vi velger for fredagen er et personlig valg som ikke behøver være det samme hver fredag. Hvis man ikke gjør noen fredagsbot, så medfører ikke det en synd. Imidlertid hører bot med til enhver kristnes liv, og det gode forsett å gjøre bot på fredag er en plikt.