Monthly Archive: mars 2016

Familiehelg på Mariaholm 27. – 29. mai

En familiehelg med tema «Barmhjertighet» arrangeres på Mariaholm 27. – 29. mai 2016

Helgen inneholder: aktiviteter – bønn – diskusjon – familietid – liturgi – samtaler – lek – messe – fotball

Hvem kan delta?

Familier med barn i alle aldre, besteforeldre, deler av familien …
Sted: Mariaholm, katolsk leirsted i Spydeberg, 1 time fra Oslo.
Tid: fredag 27. mai kl. 17 – søndag 29. mai kl. 16
Transport: egen bil, eller ved henting fra togstasjon i Spydeberg eller sitte på med noen
Pris: kr 550 (voksen) / kr 300 (barn); kr 150 (barn i reiseseng)
NB! Fra og med fjerde barn gratis

Påmeldingsfrist: 1. mai 2016
Eventuelle spørsmål og bindende påmelding sendes som e-post til
Huyen Nguyen: huyen.nguyen@katolsk.no

Tilbud til familier, barn og unge

Katekese/konfirmantundervisning:
30./31. mars: Konfirmantundervisning for 9. klasse
3. april: Familiemesse og katekese for 1. klasse
2.-3. april: Overnatting i Østmarkskapellet for 4.-7. klasse
9. april: Katekese (ikke for 3. klasse)
16.-17 april: Katekesehelg for 3. og 4. klasse
30. april: Katekese for 2. og 4.-8. klasse. Generalprøve for 3. klasse
27.-29. mai: Familiehelg på Mariaholm

Overnatting for 4.-7. klasse, 2.-3. april, Østmarkskapellet
Mer informasjon i egen folder bak i kirken.
Påmelding til Huyen. Frist 27. mars

Katekesehelg for 3. og 4. klasse, 16.-17. april, Mariaholm
Påmelding til Huyen. Frist 23. mars.

HaBaKo – St. Hallvard Barnekor
Øving mandager 17.30-18.30 i menighetssalen og kl.10.15 første søndag i måneden for å synge i familiemesse. Ta kontakt med sr. Faustyna tlf: 23384411; mobil: 41252226; mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no

St. Hallvard ministrantlag
Alle som har mottatt førstekommunion kan bli ministrant, og det er alltid plass til flere. Gruppen tar sikte på å samles en gang i måneden for øving og sosialt samvær. Tid og sted for samling vil bli annonsert i søndagsbladet. Ta kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, mobil: 41531615, epost: hung0047@gmail.com

Familiehelg, 27.-29. mai, Mariaholm
Tradisjonen tro arrangerer vi også i år familiehelg på Mariaholm. Kom for å bli kjent med andre katolske familier, utvikle troen og ikke minst; ha det gøy! Årets tema er Barmhjertighet. Mer informasjon i egen folder bak i kirken. Påmelding til Huyen. Frist 1. mai.

Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen, kontortid hverdager kl.9-15: mail: huyen.nguyen@katolsk.no / telefon 23303204 / mobil 48957391

Temadag lørdag 2. april

Å være katolikk i Norge i dag
Temadag 2. april kl 12:00

De siste årene har St. Hallvard menighet i likhet med de andre katolske menigheten i Norge opplevd en formidabel vekst. Dette er veldig gledelig, men det stiller oss også overfor nye utfordringer: Hvordan skal vi ta imot de nye medlemmene fra all verdens land? Og ikke minst: Hva forventer de nyankomne katolikkene seg av Den katolske Kirken i Norge? Vi som har vært del av kirken i Norge over tid, har også svært ofte bakgrunner fra andre land. Hvordan finner vi oss til rette i vår felles og mangfoldige Kirke? Og hva gjøres for at barn som er født i Norge skal føle seg hjemme i Kirken, både de med og uten foreldre med innvandrerbakgrunn?

Vi belyser temaet ‘Hva vil det si å være katolikk i Norge i dag?’ gjennom innledninger og felles samtale. Tid til samtale i grupper, spørsmål og diskusjon prioriteres, da vi er særlig interessert i dine erfaringer og refleksjoner! Vi vil ha noen innledninger der vi hører erfaringer og refleksjoner fra personer med ulik bakgrunn og ulik migrasjonserfaring om møte med Kirken i Norge, dens rolle for dem, og deres tanker om veien videre for en Kirke som stadig tar imot nye katolikker som følge av at de kommer til landet.

Dagen arrangeres av menighetens jubileumskomité. Marta Bivand Erdal (medlem av St. Hallvard og søndagsskolelærer, migrasjonsforsker ved institutt for fredsforskning PRIO), vil bidra med et åpningsinnlegg med ulike tilnærminger til dagens tema og noen perspektiver på veksten i den katolske kirke i Norge, spesielt de siste ti årene.

Messer i den stille uke og påsken 2016

Skjærtorsdag 24. mars
15:00 skjærtorsdagsmesse på engelsk
17:00 skjærtorsdagsmesse på polsk
19:00 skjærtorsdagsmesse på norsk
20:30 agapemåltid
20:30 sakramentstilbedelse og skriftemål til midnatt
15:00 skjærtorsdagsmesse i Holmlia kirke

Langfredag 25. mars
13:00 pasjonsgudstjeneste på engelsk
15:00 pasjonsgudstjeneste på norsk
17:00 pasjonsgudstjeneste på polsk
15:00 pasjonsgudstjeneste i Holmlia kirke

Påskeaften lørdag 26. mars
10:00 – 13:00 velsignelse av påskemat på polsk
17:00 påskevigilie på polsk
19:00 påskevigilie på engelsk
22:00 påskevigilie på norsk

(HUSK at klokken stilles frem en time.)

Påskedag søndag 27. mars
07:30 messe på polsk
09:30 messe på norsk
10:30 skriftemål
11:00 påskedagsmesse på norsk
12:30 tilbedelse og skriftemål
13:00 messe på polsk
16:00 messe på engelsk
17:00 messe på engelsk
19:00 messe på polsk
17:00 messe i Holmlia kirke

Mandag i påskeoktaven 28. mars
11:00 høymesse på norsk
13:00 messe på polsk
17:00 tilbedelse og skriftemål
18:00 messe på norsk