Monthly Archive: april 2016

17. mai-feiring i St. Hallvard

Tradisjonen tro blir det også i år servert 17.mai -lunsj i menighetsalen etter messen kl 11:00. Det er våre utrettelige Kontaktklubb-damer som også denne gangen påtar seg oppgaven.

Like tradisjonelt vil vår kjære vaktmester, Christy, vise barnetoget på storskjerm.

Dette er et flott tilbud til deg som vil feire nasjonaldagen i rolige former i hyggelig selskap og med Kontaktklubbens god lunsj.

Ta gjerne med en gave til utlodning.

SÆRKOLLEKT VED UTGANGEN UNDER SØNDAGENS MESSER 24. april 2016

Appell fra biskop Eidsvig og generalsekretær Skretteberg i forbindelse med innsamling til Ukraina

Kjære troende,
Pave Frans har henvendt seg til Kirken i Europa og ber om at alle menigheter i dag, søndag 24. april, tar opp en kollekt til støtte for ofrene for konflikten i Ukraina.

Den to år lange konflikten i Ukraina skal ha kostet mer enn 9 000 mennesker livet og har ført til at over 1,5 millioner mennesker har store utfordringer med å dekke sine umiddelbare behov. 600 000 barn er rammet og over 200 000 barn er tvunget på flukt eller har måttet forlate sine hjem.

Det er med dyp sorg vi nok en gang ser at en langvarige konflikter ødelegger livene til hundretusener av uskyldige mennesker, og det er de svakest, ofte barn og eldre, som særlig blir rammet.

La oss først og fremst vise vår nærhet og støtte til alle som er rammet av konflikten ved å støtte dem med vår forbønn. Mange troende i våre menigheter er selv fra områdene som er rammet av konflikten. Deres familie og venner er ofre, og noen har kanskje mistet personer som står dem nær. Be også for disse, våre egne menighetsmedlemmer, og vis dem den støtte de måtte trenge.

Når Paven nå ber menighetene i Europa om å ta opp en kollekt for ofrene håper vi dere vil vise generøsitet gjennom kollekten som tas opp. Det er også mulig å donere gaver direkte til Caritas Norge, via deres konto, ved å sende en tekstmelding eller ved bruk av Vipps.

På forhånd takker vi dere alle for deres omsorg og generøsitet.

I Kristus

+ Bernt Eidsvig, Biskop av Oslo og Apostolisk administrator av Trondheim

Martha Skretteberg, Generalsekretær i Caritas Norge

Slik kan du gi:
– Direkte til Caritas Konto 8200 01 93433 (Gaver merkes «Ukraina»)
– Ved å sende SMS med kodeord Ukraina til 2160
– Ved å benytte seg av betalingsløsningen Vipps ved å søke opp «Caritas Norge»
– På www.caritas.no

ST. HALLVARDS JUBILEUMSÅR GÅR MOT SLUTTEN

ST. HALLVARDS JUBILEUMSÅR GÅR MOT SLUTTEN. KOMMENDE ARRANGEMENTER ER:

12. MAI KL 19:00 ST.HALLVARDSKONSERT

13. MAI KL 17:00 PONTIFIKAL MESSE MED BISKOP BERNT I. EIDSVIG CAN.REG PÅFØLGENDE KIRKEKAFFE I MENIGHETSALEN HVOR INVITERTE GJESTER MØTER MENIGHETEN DERETTER MIDDAG FOR GJESTENE

14. MAI KL 11:00 FERMINGSMESSE MED BISKOP GERHARD SCHWENZER

15. MAI PINSEDAG OG HALLVARDSDAG.

16. MAI KL 11:00 FERMINGSMESSE MED BISKOP GERHARD SCHWENZER

22. MAI ETTER HØYMESSEN VIL PROFESSOR GUNNAR DANBOLT FOREDRA OM BORGNY SVALASTOGS BILDER:«SIDEN FRANS» BILDENE MONTERES I MENIGHETSALEN

Tilbud til familier, barn og unge

Viktige datoer fremover:

16.-17 april: Katekesehelg for 3. og 4. klasse
27./28. april: Konfirmantundervisning (+ skriftemål) for 9. klasse
30. april: Katekese for 2. og 4.-8. klasse. Generalprøve for 3. klasse
7. mai: Førstekommunion i St. Hallvard kl.11 og kl.13.
11. mai: Generalprøve for 9. klasse konfirmanter
14.+16. mai: Konfirmasjon i St. Hallvard kl.11.
27.-29. mai: Familiehelg på Mariaholm
11. juni: Katekeseavslutning for 1.-7. klasse

Roma høsten 2016?

Innenfor rammen av Barmhjertighetens år, har p. Carlo i samarbeid med Geir E. Moen kommet til at man vil undersøke interessen for en pilegrimsreise til Roma i midten av oktober 2016. Planen er å reise for innledningsvis å delta i messen i San Carlo al Corso søndag 16. oktober kl 16:00, hvor vår biskop Bernt Eidsvig hvert år feirer messe i anledning minnet om St. Olavs dåp. Planen er å returnere til Oslo onsdag 19. oktober

Man vil tilby reise samt opphold i hotell. Her er frokost inkludert. Andre måltider må vi komme tilbake til. Det man bør være klar over når men melder seg på, er at man må være forberedt på at vi kommer til å ferdes en del til fots.

P. Carlo Le Hong Phuc vil være vår pilegrimsprest. Vi vil ha mulighet for tidebønner og messefeiring i klosterhotellets kapell.
Geir E. Moen er utrettelig Roma-farer og lommekjent i byen med omegn. Han har lagt opp Roma-reiser og guidet i byen i en årrekke.
I første omgang vil vi gjerne vite hvor mange som er interessert i å være med på denne turen. Ta kontakt med menighetskontoret 23303200 eller på e-post oslo-st.hallvard@katols.no for foreløpig og uforpliktende påmelding innen 25.april.