Monthly Archive: mai 2016

Informasjon om menighetsrådsvalget 2016

Snart er det Menighetsrådsvalg i alle norske menigheter – også i St. Hallvard. Vi oppfordrer alle til å gi sin stemme! Stemmesedler vil bli lagt ut i kirken senere.

Valg til St. Hallvard menighetsråd gjennomføres i mai/ juni, med siste frist søndag 5. juni 2016.
Valgurnene blir satt opp i St. Hallvard og Holmlia søndagene 29. mai og 5. juni og på Nesodden 5. juni, samt til kveldsmessene 29.5. og 4.6. Valgurnen blir også satt opp hos Elisabethsøstrene på Nordstrand. Alle som er konfirmert og står i sognekartoteket har stemmerett.

Det skal velges nytt menighetsråd for en toårsperiode fra 1. juli 2016 til 30. juni 2018. Fra det nåværende menighetsrådet stiller MARY MARGARET ANTHONYPILLAI , JOHAN FOSSE, ADAM LASZCZYNSKI, HUNG N. NGUYEN og DARKO WAKOUNIG til gjenvalg.
Det skal velges 7 medlemmer. Derfor skal det stemmes på inntil 7 personer på vedlagte stemmeseddel. De 7 kandidatene som får flest stemmer blir medlemmer i menighetsrådet, de to (3) neste blir varamedlemmer. Deretter vil sognepresten utnevne 2 medlemmer slik at rådet får bredest mulig sammensetning.

Legg den utfylte stemmeseddelen i en konvolutt. Legg konvolutten i en ny konvolutt som du skriver navnet ditt, fødselsdato og adressen din på slik at det kan kontrolleres at du er stemmeberettiget i menigheten.

Konvolutten med stemmeseddel legges i valgurnen på de angitte søndager, eller den kan legges i en ny konvolutt adressert til valgkomiteen i St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo. Må være poststemplet senest 7. juni.

Vennlig hilsen valgkomitéen Pernille Tresvig og Aasmund Vik

Kontakt: ptresvig@gmail.com – aasmundrobert@gmail.com

Konfirmasjonsmesser

Her presenterer vi de to konfirmantkullene som nylig ble fermet av biskop Schwenzer, en gruppe lørdag 14. mai (øverst) og en gruppe 2. pinsedag, mandag 16. mai 2016. (Klikk på bildene for å se større utgaver.)

MENIGHETSRÅDSVALG I ST. HALLVARD

SØNDAGENE 29. MAI OG 5. JUNI VELGES DET NYTT MENIGHETSRÅD I ST. HALLVARD MENIGHET. FOR Å KUNNE DELTA I VALGET MÅ DU VÆRE KATOLIKK, OG VÆRE BOSATT I MENIGHETEN.

KANDIDATENE ER:

MARY MARGARET ANTHONYPILLAI
JOHAN FOSSE
ADAM LASZCZYNSKI,
HUNG N NGUYEN,
DARKO WAKOUNIG
BERNT GULDBRANDSEN
ALMASZ AREFE
HELGE GRIMNES
MARY GLORIA JAMES

MER INFORMASJON FØLGER.

Artikkel om St Hallvard kirke i Aftenposten

Til dagens 50-årsjubileum for St Hallvard trykket Aftenposten i forgårs en artikkel om vår kirke, skrevet av professor Thomas Thiis-Evensen.

 

 

LES AFTENPOSTENS ARTIKKEL HER.

Betal kollekten med VIPPS

vipps Hvis du ikke har med deg kontanter til kirken, kan du nå betale kollekt, kirkekaffe og annet med Vipps på mobilen. Klikk på plusstegnet og velg Send penger. Skriv inn «St. Hallvard» eller nummer 12124, skriv beløp og gjerne hva det gjelder (f.eks. «Kollekt kl 11» eller «Kirkekaffe»), trykk Neste og Betale.

Førstekommunion lørdag 7. mai

Lørdag 7. mai mottok 45 barn Den første hellige kommunion i St. Hallvard kirke. Vi gratulerer!

 

 

Velkommen til pontifikalmesse i St. Hallvard 13. mai kl 17.00

Den hellige Hallvards festdag er 15. mai, men siden denne dagen i år er pinsesøndag, feirer St. Hallvard menighet i Oslo i år sin skytshelgen 13. mai. En rekke gjester er invitert til feiringen, som inngår i sluttspurten i menighetens jubileumsår. Feiringen starter med pontifikalmesse presidert av biskop Bernt Eidsvig klokken 17. St. Hallvardguttene deltar. Deretter er det kirkekaffe i menighetssalen.

Velkommen!

Velkommen til St. Hallvard-konserten torsdag 12. mai

St. Hallvard menighet er for tiden i innspurten av sitt dobbeltjubileum. Tradisjonen tro arrangeres også i jubileumsåret en St. Hallvard-konsert. Årets medvirkende er: Hans Chr Bræin (klarinett), Einar Steen Nøkleberg (klaver), Hjørdis H. Oftestad (vokal), Sara Brødsjø (klaver) og Bård Bosrup (cello).

Program
Francis Poulenc: Sonata for B-klarinett
Giacomo Puccini: «Quando me’n vo» Musettas arie fra «La Bohème»
Charles Gounod: «Juvelarien» fra Faust

(pause)

Johannes Brahms: Trio for klaver, klarinett og violoncello i a-moll, opus 114
Edvard Grieg: Ved Rondane

Konserten begynner klokken 19.00 i store menighetsal. Det blir enkel servering etter konsertens første del.
Programbillett kr 150,-

HJERTELIG VELKOMMEN!

ST. HALLVARDS DAG 15. MAI

ST. HALLVARDS DAG – Pinsesøndag 15. mai – feires tradisjonelt i Gamle Oslo, og starter med orgelkonsert ved Kåre Nordstoga i Grønland kirke kl. 13.00, fortsetter med byvandring til Ladegårdshagen der det er servering, boder og også aktiviteter for barn, bl. a. Middelalder Kirkeskole. Etter fremføring av St. Hallvards-legenden og program fra Ladegårdstrappen, blir det konsert ved polsk festivalorkester Tryzna. Avslutning med Aktuelle Ytringer før prosesjon til Vesper kl. 17.00 i St. Hallvardskatedralens ruiner.

Plakater og flyere kommer.