Monthly Archive: juni 2016

Messer i St Hallvard menighet søndag 26. juni

Søndag 26. juni – 13. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messeboken side 532/538

1. lesning: 1 Kong 19, 16b.19-21
Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn.
2. lesning: Gal 5, 1.13-18
Evangelium: Luk 9, 51-62

Hver søndag i St. Hallvard: 09:30 fromesse, 11:00 høymesse, 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 17:00 messe på engelsk v/p. Godwin, 19:00 messe på polsk, 17:00 messe på Holmlia. Søndag 26/6 er det også tradisjonell latinske messe kl 08.00.

Hverdagsmesser i St. Hallvard
Mandag-fredag kl 18:00 messe (lesninger fra år II)
Onsdag og lørdag kl 11:00 messe på norsk
Torsdag kl 19:00 messe på engelsk
Fredag kl 19:00 messe på polsk
Lørdag kl 18:00 messe på norsk (første søndagsmesse)
Lørdag kl 19:00 messe på polsk (første søndagsmesse)

Tilbud til familier, barn og unge sommer og høst 2016

Viktige datoer fremover:

20. juni: HaBaKo-sommeravslutning

10. – 14. august: Ministranttreff + mesterskap i ministrering

21. august: Foreldremøte om førstekommunionskatekese

28. august: Foreldremøte om konfirmantundervisning

4. september: Barnas Dag og katekeseoppstart for 1. klassinger

10. september: Katekeseoppstart for 2. – 8. klasse

6. oktober: Utdeling av 4-årsbibler i norsk høymesse kl.11

Notiser i søndagsbladet 19. juni

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00. Kontaktklubben har nå tatt sommerferie, og starter opp etter ferien 17. august.

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30. Siste gang før ferien er 20. juni med sommeravslutning.

I tidsrommet 13. juni til 15. august vil menighetskontoret ha åpningstid fra kl 10:00 –kl 14:00.

3. juli er siste gang på Søndagsskolen før ferien.

3. september starter søndagsskolen opp etter ferien

12. og 13. august fest og prosesjon til ære for Maria, Guds Mor

VIKTIGE KATEKESEDATOER FOR HØSTEN 2016

10. – 14. august: Ministranttreff + mesterskap i ministrering

21. august: Foreldremøte om førstekommunionskatekese

28. august: foreldremøte om konfirmantundervisning

4. september: Barnas Dag og katekeseoppstart for 1. klassinger

10. september: Katekeseoppstart for 2. – 8. klasse

6. oktober: Utdeling av 4-årsbibler i norsk høymesse kl.11

Katekesen i St. Hallvard

Tusen takk for et vel overstått katekeseår til alle kateketer, barn og foreldre! St. Hallvard menighet ville definitivt ikke vært det samme uten dere!

Kontoret har nå sendt ut informasjonsbrev og påmeldingsskjema til alle barn i menigheten født 2002-2010. Navn og adresser er hentet fra Oslo Katolske Bispedømmes digitale register. Vennligst ta kontakt dersom dere ikke har mottatt noe innen utgangen av juni.

All informasjon i forbindelse med katekesen finnes også på menighetens nettsider – klikk på Katekese i menyen over.

Informasjon om B/U-arbeidet

HaBaKo – St. Hallvard Barnekor
Øving mandager 17.30-18.30 i menighetssalen og kl.10.15 første søndag i måneden for å synge i familiemesse. Ta kontakt med sr. Faustyna, tlf: 23384411; mobil: 41252226; mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no

St. Hallvard ministrantlag
Alle som har mottatt førstekommunion kan bli ministrant, og det er alltid plass til flere. Gruppen tar sikte på å samles en gang i måneden for øving og sosialt samvær. Tid og sted for samling vil bli annonsert i søndagsbladet. Ta kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, mobil: 41531615, epost: hung0047@gmail.com

Katekesen i St. Hallvard
Tusen takk for et vel overstått katekeseår til alle kateketer, barn og foreldre! St. Hallvard menighet ville definitivt ikke vært det samme uten dere!

I disse dager jobber kontoret med utsending av informasjonsbrev og påmeldingsskjema til katekesen. Ta kontakt dersom dere ikke har mottatt noe innen utgangen av juni!

Vi gleder oss til å se dere igjen i september og ser veldig frem til å ta imot både gamle og nye familier. Dere kan godt legge av søndag 4. september allerede nå, for da skal det nemlig være Barnas Dag i regi av søndagsskolelærerne 

Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider Huyen Nguyen, kontortid hverdager kl. 10-14: mail: huyen.nguyen@katolsk.no / mobil 48957391

Notiser i søndagsbladet 12/6

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00. Siste gang før sommeren er 15. juni. Kontaktklubben starter opp etter ferien 17. august.

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30. Siste gang før ferien er 20. juni med sommeravslutning.

Kirkekoret har siste øvelse før sommeren 22. juni.

I tidsrommet 13. juni til 15. august vil menighetskontoret ha åpningstid fra kl 10:00 –kl 14:00.

Menighetsrådsvalg i St. Hallvard

Som mange av dere har lagt merke til og deltatt i, har det de siste to helgene vært gjennomført menighetsrådsvalg i St. Hallvard menighet. Valgdeltagelsen har vært bra sett i forhold til tidligere år. Takk til alle som deltok! Dessverre har valgkomiteen måttet forkaste en del ugyldige stemmer. Til det er bare å si at ved neste valg må man lese instruksjonene for valg ekstra nøye!

Valgkomiteen har hermed gleden av å bekjentgjøre følgende valgte kandidater i alfabetisk rekkefølge:

Johan Fosse, Helge Grimnes, Bernt Guldbrandsen, Elzbieta Hembel, Adam Laszczynski, Hung Ngoc Nguyen, Darko Wakounig

Vara: Mary Margaret Antonypillai, Almaz Arefe, Mary Gloria James

Menighetsrådet vil konstituere seg i høstens første menighetsrådsmøte 13. september. Dette er et overgangsmøte mellom MR 14-16 og MR 16-18.

Med vennlig hilsen
for St. Hallvard menighets valgkomite
Pernille Tresvig og Aasmund Vik

P. Oddvar Moi går til nye oppgaver

Fredag 27. mai meddelte biskop Eidsvig at p. Oddvar Moi utnevnes til sykehusprest for Oslo og til sekretær for Norsk katolsk bisperåds liturgiske kommisjon med virkning fra 1. juni.

P. Oddvar kommer likevel å bistå St. Hallvard menighet fram til ca 1/9.

Søndag 12. juni vil menigheten under kirkekaffen takke han for hans innsats i menigheten.

Vi ønsker p. Oddvar til lykke med nye og viktige oppgaver, og takker han for hans betydelige innsats i menigheten siden 2009.

Notiser i søndagsbladet 5. juni 2016

Felleskapet Sant’Egidio har kveldsbønn mandag 6. juni kl. 1830 i St. Olav kirke etter kveldsmessen. Vi samles etterpå til refleksjon og samtale i Mariagården.

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00. Siste gang før sommeren er 15. juni. Kontaktklubben starter opp etter ferien 17. august.

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30. Siste gang før ferien er 20. juni med sommeravslutning

Kirkekoret har siste øvelse før sommeren 22. juni.

I tidsrommet 13. juni til 15. august vil menighetskontoret ha åpningstid fra kl 10:00 –kl 14:00.