Monthly Archive: juli 2016

Tilbud til familier, barn og unge

Viktige datoer fremover:

10. – 14. august: Ministranttreff + mesterskap i ministrering
21. august: Foreldremøte om førstekommunionskatekese
28. august: Foreldremøte om konfirmantundervisning
4. september: Barnas Dag og katekeseoppstart for 1. klassinger
10. september: Katekeseoppstart for 2. – 8. klasse

Notiser i søndagsbladet 24. juli

29. juli – Olsok – Olav den hellige

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00. Kontaktklubben har nå tatt sommerferie, og starter opp etter ferien 17. august.

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30. Oppstart etter ferien bekjentgjøres senere.

I tidsrommet 13. juni til 15. august vil menighetskontoret ha åpningstid fra kl 10:00 –kl 14:00.

12. og 13. august fest og prosesjon til ære for Maria, Guds Mor

7. august kl 14:30 messe på eritreisk

21. august kl 13:30 første messe på Nesodden etter ferien.

3. september starter søndagsskolen opp etter ferien

Messer i St Hallvard menighet søndagene 24. juli, 31. juli og 7. august

Søndag 24. juli – 17. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messeboken side 573
1. lesning: 1 Mos 18, 20-32
Omkved: Jeg ropte til Herren, og han hørte meg.
2. lesning: Kol 2, 12-14
Evangelium: Luk 11, 1-13

Søndag 31. juli – 18. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messeboken side 582
1. lesning: Fork 1, 2 : 2, 21-2
Omkved: Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter.
2. lesning: Kol 3, 1-5.9-11
Evangelium: Luk 12, 13-21

Søndag 7. august – 19. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messeboken side 590
1. lesning: Visd 18, 6-9
Omkved: Salig det folk hvis Gud er Herren, det folk han har utvalgt til sin arv.
2. lesning: Hebr 11, 1-2.8-19
Evangelium: Luk 12, 32-48

I ferietiden er det søndagsskole, hvis en av søndagsskolelærerne er til stede i messen.

Hver søndag i St. Hallvard: 09:30 fromesse, 11:00 høymesse, 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 17:00 messe på engelsk v/p. Godwin, 19:00 messe på polsk, 17:00 messe på Holmlia

BOKSKAPET

Saker og ting begynner å falle på plass etter vår omfattende og vellykkede jubileumsfeiring, og menigheten er i ferd med å falle tilbake til tilnærmede vante folder igjen. Derfor har vi gleden av å annonsere gjenåpning av bokskapet og anbefaling av noen av bokskapets titler.

Pernille Tresvig, som har hovedansvar for bokskapet, trekker frem:

Pave Frans Guds navn er barmhjertighet kr 330
Wilfred Stinisen I Guds tid kr 275
Vera Molland Helg og høytid kr 50
Wåglin Eriksen De gylne dagene kr 350

Ta kontakt med Pernille, eller den som betjener bokskapet under kirkekaffen. Bokskapet har ellers et variert utvalg av rosenkranser og kors m.m.

Hvis du synes det ser interessant ut å betjene bokskapet av og til, ta kontakt med Pernille, så får du noen søndager du kan ha bokskapvakt.

Besøk gjerne St. Olav bokhandel i Akersveien. De har en rikholdig varebeholdning, som vil interessere de fleste av oss som tilhører kirken. De har stengt mandager, men til gjengjeld er de åpne etter høymessen på søndag.
Lørdag er åpningstid 11:00 – 15:00. Andre dager fra 10:00 – 17:00

Du kan også handle på nett i St. Olav: www.stolavbok.no/hjem

Messer i St Hallvard menighet søndagene 3., 10. og 17. juli

Søndag 3. juli
14. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messeboken side 542/546
1. lesning Jes 66, 10-14c
Omkved Juble for Herren, all jorden!
2. lesning: Gal 6, 14-18
Evangelium: Luk 10, 1-12.17-20

Søndag 10. juli
15. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messeboken side 550/555
1. lesning: 5 Mos 30, 10-14
Omkved: Søk Gud og din sjel skal leve.
2. lesning: Kol 1, 15-20
Evangelium: Luk 10, 25-37

Søndag 17. juli
16. søndag i det alminnelige kirkeår, år C, messeboken side 559/564
1. lesning: 1 Mos 18, 1-10a
Omkved: Herre, hvem kan gjeste ditt telt?
2. lesning: Kol 1, 24-28
Evangelium: Luk 10, 38-42

I ferietiden er det søndagsskole, hvis en av søndagsskolelærerne er til stede i messen.

Hver søndag i St. Hallvard: 09:30 fromesse, 11:00 høymesse, 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 17:00 messe på engelsk v/p. Godwin, 19:00 messe på polsk, 17:00 messe på Holmlia

Hverdagsmesser i St. Hallvard
Mandag-fredag kl 18:00 messe (lesninger fra år II)
Onsdag og lørdag kl 11:00 messe på norsk
Torsdag kl 19:00 messe på engelsk
Fredag kl 19:00 messe på polsk
Lørdag kl 18:00 messe på norsk (første søndagsmesse)
Lørdag kl 19:00 messe på polsk (første søndagsmesse)