Monthly Archive: mars 2018

PÅSKE MED PAVE FRANS

Hva vil du svare?

Si meg; er du en av dem som, lik Pilatus, vasker sine hender, hevder sin uskyld og ser bort? Eller er du en som Simon fra Kyrene, som hjalp Jesus å bære hans kors?                                                                                                                                                                                    Jesus løfter sitt blikk nå, ser på deg og spør: Vil du hjelpe meg å bære korset?                                                                                                  Hva vil du svare ham?

Pave Frans, juli 2013

OM PÅSKE

Fra en trofast bidragsyter til Søndagsbladet og Hallvardsvaka, Frode Grenmar, har vi mottatt en tekst av Meliton av Sardes. Den er skrevet mindre enn 150 år etter Jesu død. Vi deler med dere:

Fra Om påsken 

 

Jeg – sier Kristus – 

jeg er den som ødela døden, 

triumferte over fienden, 

trådte dødsriket under fot, 

bandt den sterke 

og førte menneskene med meg til Himmelens høyder. 

Jeg gjorde det, sier Kristus. 

 

Så kom da hit, alle dere menneskeslekter 

som er besmittet av synden, 

og få forlatelse for syndene. 

For jeg er deres tilgivelse, 

jeg er det frelsende påskelam,  

jeg er lammet som ble slaktet for dere, 

jeg er deres løsepenge, 

jeg er deres liv, 

jeg er deres lys, 

jeg er deres frelse, 

jeg er deres oppstandelse, 

jeg er deres konge. 

Jeg vil reise dere opp med min høyre hånd, 

jeg vil føre dere opp til himmelens høyder 

og der vise dere Faderen som er fra evighet. 

 

Skrevet av den hellige Meliton av Sardes, som var biskop i Sardes i Lydia (i det nåværende Tyrkia).                                                                 Han døde ca. år 180. 

Han ble regnet som en av sin tids store apologeter, og Om påsken kalles, på grunn av sitt tidlige opphav, ofte den eldste kristne påskepreken. Vi minnes ham den 1. april. 

Teksten er oversatt av professor Oskar Skarsaune. 

 

 

 

St. Hallvard menighets Familiehelg 2018

Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus.” (Gal. 3, 27-28)

Bli med å bygge opp fellesskapet i menigheten!

25.-27. mai er det igjen tid for St. Hallvards årlige Familiehelg på Mariaholm! Vi møtes i naturskjønne omgivelser for å bli kjent, ha det gøy sammen og for å få åndelig påfyll.

For mer info og påmelding, se her: Familiehelg 2018

24 TIMER FOR HERREN

Fredag 9. mars med messe kl 11:00 innledet St. Hallvard menighet 24 timer for Herren. Ulike grupper og enkeltpersoner brukte tid i kontemplasjon gjennom døgnet. Grunnet arbeider i kirken, startet tilbedelsen med messe i menighetsalen. Etterhvert kunne man flytte inn i kirken for å benytte den gjennom natten. Det ble feiret messe på ukarinsk og polsk undervei. En gruppe trofaste medhjelpere sørget for mat gjennom natten til de som hadde slike behov. Lørdag formiddag kl 11:00 avsluttet man tilbedelsen med messe på norsk. Nedenfor få dere noen glimt fra timene i tilbedelse.

Ekstrem Korsvei – Oslo 2018

Fredag den 16. mars kl. 19.00 i St. Olav kirke blir det holdt messe for deltakerne som skal gå i Ekstrem Korsvei. Ekstrem Korsvei er ideen om å kontemplere de 14 stasjonene av korsveien. Mer informasjon om EDK ideen er tilgjengelig på internett https://www.edk.org.pl/home.html eller på tel. 932 86 079. Detaljert informasjon om Oslo ruten kan fås på https://www.edk.org.pl/route-edk/815 Kl. 20.15 samles alle som ønsker å gå korsveien til felles bønn, før man går til Tryvann.