KURS I KATOLSK TRO STARTER MANDAG 8. SEPTEMBER

SLIK KAN MAN LESE OM GRUNNKURS I TROEN 2014-2015 (PÅ DENNE ADRESSEN)

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Kurset holdes i St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, annen hver mandag fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.15. (Kom gjerne også i messen i kapellet kl 18.00.)

De fleste deltakerne begynner om høsten, men det er også mulig å begynne senere på året. Da fortsetter man etter sommerferien, slik at man fullfører hele kurset.

OPPLEGG FOR ÅRETS KURS (de første datoene):

08.09.2014 Introduksjonsmøte: Presentasjon av foreleser og av kurset. Informasjon om det katolske kirkerommet og litt om messen, og om vår kursbok: KOMPENDIET til Den katolske kirkes katekisme – som kan leses på nettet her.

22.09 Guds åpenbaring. Den hellige Skrift og tradisjon. Skriftens kanon.
KATEKISMENS KOMPENDIUM: # 1 – 24

06.10 Trosbekjennelsen: Gud Fader, Sønn og Hellig ånd. Om Guds åpenbaring gjennom frelseshistorien. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord – og han skapte mennesket i sitt bilde
KATEKISMENS KOMPENDIUM: # 25 – 78

…………..