Tilbud til familier, barn og unge

Vi har funnet kateketer til førstekommunionsforberedelse!
Barna er heldige og har fått ny kateket. Uansett – har flere i menigheten lyst til å bidra i trosformidlingen – ta kontakt, det er mange muligheter her!

Konfirmantundervisning 2014/2015
8. klasse:

8. klassinger har undervisning én lørdag i måneden, kl 10-14 (med p. Carlo)
Neste gang: lørdag 11. oktober
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

9. klasse:
9. klassinger har undervisning onsdag/ torsdag annenhver uke og velger selv om de vil komme på onsdager eller torsdager. Klokkeslett: 16.30-18.30 (med p. Oddvar)
Neste gang: onsdag 24.9. / torsdag 25.9.
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

Katekese 1. klasse:
25 førsteklassinger møtte opp til sin første katekese i september. Neste gang er det katekese for 1. klasse søndag 5. oktober etter familiemessen. Velkommen!

Katekese 2.-7. klasse:
Neste gang: lørdag 11. oktober. Nye barn er fortsatt velkommen!

Barnekor:
Neste øvelse er 29. september kl 17.30 i menighetssalen. Nye og gamle medlemmer er velkommen!
Koret pleier å synge i familiemessen (neste gang den 5. oktober).
Kontakt: sr Faustyna (faustynawalczak@gmail.com, tlf 41252226)

Ledertrening med Norges Unge Katolikker
17.-19. oktober 2014 – Intro-kurs, Kirkekurs, Bibelkurs og ledelseskurs.
Målgruppe: konfirmerte ungdommer. Sted: Mariaholm
Pris: kr 800 for NUK-medlemmer (menigheten kan evt. gi støtte)
Se www.nuk.no for informasjon og påmelding.

Katekesekoordinator Angelika: angelika.wimmer@katolsk.no /
telefon 23303200/13, mobil 48957391