OPPSLAGSTAVLE I SØNDAGSBLADET 21/9

Notiser:

Menighetskontoret har åpningstid fra kl 09:00 til 15:00 alle hverdager

22. september: Hvordan oppstod den kristne trosbekjennelsen? Professor Øyvind Norderval, Den norske kirke kl 19:00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Neste gang 29. september

Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.

Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter har møte første tirsdag i måneden. Neste møte er tirsdag 7. oktober Messe i St. Olav domkirke kl 18:00

Vi trenger flere grupper som kan arrangere kirkekaffe søndag etter 11-messen. Skriv dere opp på listen som henger i menighetssalen, eller meld fra til menighetskontoret.

Åpen dag på Katarinahjemmet arrangeres lørdag 29. november.