Fra søndagsbladet 28/9

Notiser i søndagsbladet 28/9:

– Menighetskontoret har åpningstid fra kl 09:00 til 15:00 alle hverdager

– KATOLSK FORUM – ST. HALLVARD
Sett av tirsdag 28. oktober! Professor Gunnar Heiene vil snakke om: Ny lov om bioteknologi.
Sett også av 22. november til heldagsretrett med sr. Hildegard Koch

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

– Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Neste gang 29. september

– Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.

– Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter har møte første tirsdag i måneden. Neste møte er tirsdag 7. oktober. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00

– Åpen dag på Katarinahjemmet arrangeres lørdag 29. november.

– NB! Kjæledyr ikke tas med inn i kirken.