Familietreff for alle barnefamilier lørdag 25.oktober

Menighetens barn med foreldre/foresatte inviteres til kirken lørdag 25. oktober kl. 14.30 – 17.00 på familietreff!

Vi ønsker å gi et tilbud til alle barn som er for små til å gå i katekese (religionsundervisning), sammen med søsken og foreldre. Vi håper å gi barna en opplevelse av at kirken er et godt sted å være, og at de føler seg inkludert og velkommen! Det er viktig å ha et forum der familier kan treffes og ha et kristent fellesskap.

Hold av dagen allerede nå! Mer informasjon kommer.