KIRKEBIDRAGSORDNING

BLI MED PÅ KIRKEBIDRAGSORDNINGEN – PREMIER Å VINNE

De tre viktigste inntektskildene våre er offentlige tilskudd, kollekter og kirkebidrag. Visste du at du kan få redusert skatt dersom du gir kirkebidrag til menigheten? Skatten blir redusert med 27% av det du gir. Bruk skjemaet som du finner i dette søndagsbladet.

Dersom du sender det inn til menighetskontoret innen utgangen av 2014, blir du med på trekning av tre fine premier. Vinnerne blir kunngjort i søndagsbladet 18. januar 2015. Er du i tvil om hvordan du skal fylle ut skjemaet, hjelper vi deg gjerne.

For mer informasjon se egen flyer, oppslagstavlen i menighetsalen eller desembernummeret av Hallvardsvaka.