Notiser i Søndagsbladet 2/11

– 3. november kl 19:00 i Litteraturhuset, Kristen tro DNK/OKB: Den hellige Ånd – hvem, hva og hvorfor?
– 3. og 5. november kl 19:03 i St. Dominikus kloster kunstforedrag v/p. Ellert Dahl: «Østerrike, kunst, kultur og arkitektur, Salzburg».
– 4. november Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00- medlemsmøte etterpå.
– 7.-9. november kl 17:00 kallshelg hos Dominikanerne
– 13. november Åpen kveld med Legfransiskanerne.
– 14. og 15. november julemarked hos St. Joseph-søstrene
– 22. november arrangerer KATOLSK FORUM ST. HALLVARD heldagsretrett med sr. Hildegard Koch.
– 22. november Julemarked- St. Sunniva skole
– 29. november: Åpen dag på Katarinahjemmet
– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!
– Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30.
– Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.