Retrett i St Hallvard lørdag 22. november

KATOLSK FORUM – ST. HALLVARD 22. november

Mot avslutningen av kirkeåret kommer også i år sr. Hildegard Koch for å holde prekenretrett for oss. Messe kl 1100 og deretter går vi inn i menighetssalen.

Det blir innlegg med følgende temaer:
“Kontemplasjon, som en vei til et dypere kristent liv”
“Den mørke natten – når Gud er borte fra mitt liv”

Det blir også tid til refleksjoner i grupper.

Lunch kl 13:00
Avslutning kl 16:00