P. Carlo utnevnes til sogneprest

p_carlo «P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, sogneadministrator i St. Hallvard menighet i Oslo, utnevnes med virkning fra 4. januar 2015 til sogneprest i menigheten. Innsettelsen finner sted samme dag.»

Denne meldingen fra biskopens kontor er ankommet menigheten. Vi gleder oss over denne meldingen, og anbefaler p. Carlo til vår alles fortsatte forbønn.