Tilbud til familier, barn og unge

Barnekor:
Neste øvelse er mandag 24. november kl. 17.30-18.30 i
menighetssalen. Nye og gamle medlemmer er velkommen.
Koret pleier å synge i familiemessen (neste gang 7. desember).
Kontakt: sr. Faustyna (faustynawalczak@gmail.com, tlf 41252226)

Konfirmantundervisning 2014/2015
8. klassinger har undervisning én lørdag i måneden fra kl 10-14 (med p. Carlo)
Neste gang: lørdag 6. desember
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

9. klasse:
Neste gang: onsdag/torsdag 19./20. november kl 16.30-18.30
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

Neste katekese 1.-7. kasse:
1. klasse: søndag 7. desember
2.-7. klasse: lørdag 6. desember

St. Hallvard ministrantlag
Har du lyst til å være ministrant (altergutt/pike) i St. Hallvard kirke? Vil du være med å bistå presten under feiringen av liturgiske handlinger – messefeiringen? Alle som har mottatt førstekommunion kan bli ministrant. Ministrantgruppen til St Hallvard kirke består i dag av 15 flinke gutter og piker. Det er plass til flere. Gruppen tar sikte på å samles en gang i måned for øving og sosial samvær. Tid og sted for samling vil bli annonsert her i søndagsbladet. Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 41531615, epost hung0047@gmail.com